Laatste nieuws

Leven-dig Gesprek in De Toevlucht

Op maandag 2 februari zal weer een Leven-dig Gesprek in De Toevlucht plaatsvinden,
avonden met inleiding en gesprek over geloof- en levensvragen.

Deze avonden staan open voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp.

Deze avond zal dhr. Doekle Terpstra een lezing houden over het initiatief van begin 2008 'Benoemen en Bouwen',  waarover in april 2008 ook een boek is verschenen.

In dit boek beschrijft en analyseert Terpstra de achtergronden van de verharding van het maatschappelijk en politiek debat over de multiculturele samenleving.
Enkele maanden daarvoor, in een advertentie op  2 januari 2008 doet Terpstra met vele andere bekende Nederlanders een oproep om respect te hebben voor elkaars opvattingen en gewoonten en voor verschillen in afkomst en culturele en religieuze oriëntaties.
Om intolerantie en onverschilligheid tegen te gaan en integratieproblemen aan te pakken en op te lossen.
Wat is er, nu na een jaar, van dat initiatief terecht gekomen?
Hoe staan we er wat dat betreft voor in ons land, is er reden tot optimisme?

Dhr. Doekle Terpstra was voorzitter van het CNV, is nu voorzitter van de HBO-raad en van de ontwikkelingsorganisatie ICCO.

De kerk De Toevlucht (Laan van Hoornwijck 140) is open om half 8 (koffie/thee), de avond begint om 20.00 uur
tot ongeveer 21.45 uur.
Vrijwillige gift voor de onkosten.

Iedereen van harte welkom !

Taizé, een klein plaatsje in Bourgondië, Frankrijk…Maar bekend over de hele wereld door de duizenden jongeren die vanuit alle landen jaarlijks naar het oecumenische klooster trekken om er deel te nemen aan een internationale jongeren ontmoeting. Ook Nootdorpse jongeren zijn er geweest, en er heeft zich vanuit Jongerenkoor the Living Lord Singers een groep gevormd die reeds meerdere gebedsvieringen in de stijl van Taizé heeft georganiseerd. Tot nu toe steeds in het Parochiehuis van de Bartholomeus Parochie aan de Veenweg, vanaf dit jaar echter vanuit de Nootdorpse Raad van Kerken roulerend tussen de drie kerkgebouwen, te weten de Toevlucht, de Bartholomeus Parochie en de Dorpskerk, daarmee het oecumenische karakter van deze vieringen benadrukkend! De vieringen kenmerken zich door eenvoud en rust, prachtige liederen die vaak herhaald worden, lezingen en stilte, zoals dat in Taizé gebruikelijk is. Veel mensen van Ypenburg hebben de weg naar deze vieringen reeds gevonden, gezinnen met kinderen, jongeren, ouderen, iedereen kan zich thuisvoelen in een dergelijke manier van vieren. De avondgebeden beginnen om 19.00 uur, maar wie dat wil kan al een uur eerder terecht om de liederen van die avond aan te leren. Er zijn altijd meerdere musici die met hun instrument de begeleiding van de liederen verzorgen.

De eerstvolgende Taizé viering is op zondagavond 25 januari, en wordt gehouden in het kader van de wereldwijde Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Het thema van deze week is “Eén in Gods hand” en is voorbereid en uitgewerkt door christenen in Korea. Welkom dus, zondagavond 25 januari vanaf 18. 00 uur, dit keer in de Dorpskerk, Dorpsstraat te Nootdorp.

Voortaan is iedere 4e vrijdag van de maand van half 10 tot half 12, de kerk De Toevlucht (hoek Bleriotlaan / Laan van Hoornwijck 140) open voor wie wil binnenlopen voor een kop koffie, een praatje of om zich even voor een stil moment terug te trekken in het stiltecentrum.

Er zijn enkele vrijwilligers om de gasten te ontvangen, koffie te schenken of even een gesprekje mee te voeren. Maar wie wil kan ook even in de kerk gaan zitten waar muziek klinkt of in het stiltecentrum waar enkele teksten liggen om te lezen en de mogelijkheid is om een kaarsje aan te steken.

Iedere week zijn in de koffieruimte (zelfgemaakte) ansichtkaarten te koop en regelmatig ook producten van de wereldwinkel.  Ieder van harte welkom!

13 december hebben w e onze kerstmarkt gehouden. De opbrengst hiervan was € 900,-

Onze volgende activiteit is de oliebollenactie: u kunt oliebollen bestellen bij Doeke Rienstra: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ( 070- 3 97 57 65) of bij Corry-Anne Veenhuijsen : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ( 070- 3 98 96 09 )

De prijs van de oliebollen is € 0,60 per stuk of 10 voor € 5,-
De oliebollen kunt u afhalen in “de Toevlucht”, Laan van Hoornwijck 140 op 31 december van 10.00 tot 13.00
De opbrengst van de oliebollenactie is voor “de Toevlucht”.

De evenementencommissie van “de Toevlucht”.

Wegens ziekte van ds. Schelling wordt de avond over het ‘paranormale’ en hoe daarmee, vanuit het geloof mee om te gaan, nogmaals gehouden en wel op maandag 8 dec. Bijna dagelijks lezen we erover of horen we ervan : verlichtende ervaringen, wonderlijke gebeurtenissen, onverklaarbare waarnemingen. Mediums zoals Char, Derek Ogilvie, hebben op tv een programma waarin ze mensen in contact brengen met de geestelijke wereld, er zijn tal van t.v. series met paranormaal begaafde hoofdpersonen, veel mensen bezoeken paranormaal beurzen of mensen met genezende krachten in de hoop er beter van te worden.

Hoe moeten we hiermee omgaan, welke waarde hebben deze ‘geheimen’? Is het paranormale onzin? Is het gevaarlijk? Is het van God of van het Boze? Hoe moeten we als christenen hiermee omgaan en wat zegt de bijbel hierover?

Over deze vragen zullen we in gesprek gaan met ds. Schelling. Hij schreef hier enkele boeken over, o.a. recent: ‘Daar word je beter van’  waarin hij ingaat op alternatieve hulpverlening en therapie. Dit boek zal op de avond te koop zijn.

Kerk open om 19.30 uur, aanvang 20.00 - 21.45 uur, daarna ontmoeting, vrijwillige gift voor de onkosten.

Op maandag 17 november over ‘Eerwraak’. Eerwraak is volgens het woordenboek Van Dale: ‘wraak omdat de goede naam van een familie zou zijn aangetast’, het gaat dan om de zedelijke eer.  Af en toe komen er berichten over ‘eerwraak’ in het nieuws, voor ons gevoel is eerwraak altijd gekoppeld aan het islamitisch geloof. Is dat zo? Komt eerwraak in de westerse cultuur niet voor? Is het uitsluitend een religieus fenomeen en wordt het overdreven? Hierover gaan we in gesprek met een hulpverlener uit het veld.
De kerk is open om 19.30 uur met koffie/thee, de avond begint om 20.00 tot ongeveer 21.45 uur en daarna is er gelegenheid bij een drankje na te praten. Vrijwillige gift voor de onkosten.

Ook noemen we alvast maandag 2 februari 2009: Doekle Terpstra (HBO raad) over ‘Benoemen en Bouwen’. Begin dit jaar was Terpstra één van de initiatiefnemers voor het gesprek over de verharding van het maatschappelijk en politiek debat over de multiculturele samenleving. In april verscheen hierover het boek met dezelfde titel.

Zomerproject 2008:

Het is in onze gemeente de gewoonte, dat we tijdens de zomervakantie collecteren voor een speciaal doel. Het ene jaar is dat een doel dichtbij en het andere jaar is dat een doel veraf. Dit jaar is het doel Het Aandachtscentrum in Den haag.
Het Aandachtscentrum  bestaat dit jaar 25 jaar en daarom hebben we besloten om ook dit jaar voor hen te collecteren.
Wouter Dol en ik hebben een bezoek gebracht aan het Aandachtscentrum en we hebben gevraagd, wat zij erg graag zouden willen hebben,
Hun wens is niet erg groot, maar wel erg symbolisch: ze willen namelijk heel graag “LICHT”, met name een nieuwe Paaskaars, omdat die bij hen elke dag tijdens een viering brandt en lampen voor in de huiskamer.
We zouden het dan ook erg fijn vinden, als de opbrengst van deze zomer voor Licht zal zorgen in het Aandachtscentrum.

Namens de ZWO commissie,

Corry-Anne Veenhuijsen

Op zaterdag 12 juli is de eerste boekenmarkt in De Toevlucht gehouden. Afgelopen jaren was  op de bazaar de stand met boeken steeds een graag en goed bezocht onderdeel en de evenementencommissie heeft besloten om enkele keren per jaar een aparte boekenmarkt te organiseren. Ook dit keer was er een ruime keus uit vele genres.
Al vóor de openingstijd van 10 uur stonden mensen voor de kerkdeuren te wachten om naar binnen te mogen.  Er werd een paar uur van gezellig rondneuzen in de grote hoeveelheid boeken.  Naast het kopen van boeken was er gelegenheid om een kopje koffie te drinken en, zo vlak voor de vakantie, nog even gezellig bij te praten.
De opbrengst van de boekenmarkt was € 285, bestemd voor het fonds kerknieuwbouw.
In alle opzichten was deze boekenmarkt zeker voor herhaling vatbaar.

Zondag 25 mei was er weer de jaarlijkse school-kerkdienst met de kinderen en leerkrachten van de groepen 3 van de basisschool De Vlieger. Het thema was: “Waar zit je?” en we hebben het Bijbelverhaal gelezen van ‘Het verloren schaap’ en het prentenboekverhaal van ‘Het vogeltje dat te ver vloog’ waarbij ook afbeeldingen via de beamer te zien waren.

De dienst begon wat later omdat juf Ankie er nog niet was. Toen juf Willemijn haar belde en vroeg ‘Waar zit je?’ bleek dat ze zich verslapen had. Ze kwam de kerk binnenhollen met een handdoek om haar haren en de tandenborstel nog in de mond.

Iedereen hoort erbij, omdat God van ieder mens houdt, wie je ook bent. En als iemand zich verloren voelt dan moeten we elkaar opzoeken, aardig zijn voor elkaar en vragen of je mee wilt spelen.

Daar ging de dienst over en we hebben, bij orgel en piano, erbij gezongen van : ‘Weet je dat je een parel bent in Gods hand’, en : ‘Ben je groot of ben je klein, God houdt van jou’, en over de Goede Herder die het schaapje zoekt.

Enkele kinderen hebben een gedichtje gelezen en gebeden voorgelezen en geholpen bij de collecte en bij het uitdelen van een schaapje met een gedichtje bij het weggaan.

Er waren veel kinderen uit de groepen 3 met hun ouders en broertjes en zusjes, en het was een hele vrolijke viering.

In het fotoalbum zijn foto’s te zien van deze school-kerkdienst (Kijk onder bijzondere diensten).

Subcategories

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
I.v.m. de situatie rond de corona gaat dit jaar de Oecumenische viering in het kader van de vredesweek niet door. In onze eigen dienst wordt aandacht besteed aan het thema van de Vredesweek: 'Vrede verbindt verschil'.

Voorganger: Ds. A. Minnema