Op maandag 17 november over ‘Eerwraak’. Eerwraak is volgens het woordenboek Van Dale: ‘wraak omdat de goede naam van een familie zou zijn aangetast’, het gaat dan om de zedelijke eer.  Af en toe komen er berichten over ‘eerwraak’ in het nieuws, voor ons gevoel is eerwraak altijd gekoppeld aan het islamitisch geloof. Is dat zo? Komt eerwraak in de westerse cultuur niet voor? Is het uitsluitend een religieus fenomeen en wordt het overdreven? Hierover gaan we in gesprek met een hulpverlener uit het veld.
De kerk is open om 19.30 uur met koffie/thee, de avond begint om 20.00 tot ongeveer 21.45 uur en daarna is er gelegenheid bij een drankje na te praten. Vrijwillige gift voor de onkosten.

Ook noemen we alvast maandag 2 februari 2009: Doekle Terpstra (HBO raad) over ‘Benoemen en Bouwen’. Begin dit jaar was Terpstra één van de initiatiefnemers voor het gesprek over de verharding van het maatschappelijk en politiek debat over de multiculturele samenleving. In april verscheen hierover het boek met dezelfde titel.

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2022-08-14 09:53:00 Luister
2022-08-07 09:52:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 21 Augustus om 10:00 uur in

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Pastor Marja Griffioen-Verweij