Laatste nieuws

Zondagsbrief 29 november  2020

Eerste zondag van Advent

Thema: ‘Zie je al wat?’

 

Muziek:

J.S. Bach, Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 599) en andere koraalvariaties over L. 433 voor de eerste Adventszondag

 

Binnenkomst ambtsdragers

Muziek

Welkom en mededelingen

 

  VOORBEREIDING

Adventsgroet

Aansteken 1e adventskaars

Lezen: kaarsenlied:

     Met een kleine vlam

     begint het grote licht.

     De Heer komt naar ons toe.

     Dat is een goed bericht!

 

(we gaan staan)

   OM TE BEGINNEN

Lezen aanvangslied: Lied 25: 4

Moment van stilte

Bemoediging en drempelgebed:

v. Onze hulp is in de naam van de Heer,

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

 

v. In dit uur richten wij ons op U

g. en stellen wij ons open voor uw goedheid.

v. Wij kijken uit naar woorden van hoop,

g. wees aanwezig in ons midden.

v. Wij verlangen naar vrede,

g. kom ons tegemoet. Amen.

 

Lezen intochtpsalm: Lied 25: 7

 (we gaan zitten)

 

Gebed om ontferming: Smeekgebed in de adventstijd

Lied: Behoed en bewaar Jij ons lieve God

Muziek: Behoed en bewaar Jij ons lieve God

Lezen:

1   Behoed en bewaar Jij ons lieve God,

     wijs Jij ons de goede wegen.

     Wil in de woestijn

     het manna zijn,

     omgeef Jij ons met jouw zegen.

 

2   Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,

     wees met ons in al het lijden.

     Wees warmte en licht,

     een mens'lijk gezicht

     nabij ons in donkere tijden.

 

3   Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,

     en geef geloof en vertrouwen:

     een vlam die niet dooft,

     in vrede gelooft.

     Geef dat wij daar zelf aan bouwen.

 

4   Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,

     omgeef Jij ons met jouw zegen.

     Wil in de woestijn

     een bron voor ons zijn

     en zet ons op nieuwe wegen.

 

Muziek: Behoed en bewaar Gij ons lieve God

 

  RONDOM DE BIJBEL

Groet:

v. De Heer zal met u zijn

g. De Heer zal u bewaren

 

Gebed bij de opening van de bijbel

Toelichting bij de symbolische schikking

Bij het adventsproject

Lezen: Projectlied

Ik heb voor jou een goed bericht:

De koning komt eraan!

Hij brengt de vrede en het licht

en hij zal naast je staan.

 

Muziek: Projectlied (mel. Lied 767)

(de kinderen gaan naar de nevendienst)

 

Bij de lezingen en de uitleg….

Muziek:   Lied 463

Lezen:    Lied 463: 1 en 4

Muziek:   Lied 463

 

Lezing Oude Testament uit de Profeten: Habakuk 1:1-5

Lezen: ‘Wie kan er zonder dromen’

Wie kan er zonder dromen

in deze wereldtijd

van blijven, gaan en komen,

vervuld van vrees en strijd.

 

De mensen zijn verstoken

van vreugdevol bestaan,

hun leven is gebroken

en dromen zijn vergaan.

 

Zal eens de dag verschijnen

waarop de vrede wint?

Geen angst meer op de pleinen,

het goede wordt bemind.

 

Wij dromen van een wereld

door de profeet geschetst:

het kwade is verdwenen

geen mens wordt meer gekwetst.

 

Evangelielezing: Marcus 13:28-37

Lied 462 (zie beamer)

Verkondiging

Meditatieve muziek: J.S. Bach, Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche uit cantate BWV 61 voor Advent I, Nun komm, der Heiden Heiland

 

  GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden,

Stil gebed

Onze Vader, …… (gezamenlijk) (zie beamer)

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen

 

Inzameling van onze gaven

1. Adventscollecte voor Schuldhulpmaatje Pijnacker-Nootdorp/De Haven Den Haag

Schuldhulpmaatje is in maart 2019 opgericht in Pijnacker-Nootdorp met steun van de lokale kerken, waaronder onze gemeente. Opgeleide vrijwilligers of wel ‘maatjes’ bieden hulp aan mensen met financiële problemen, in aanvulling op de burgerlijke gemeente. De Haven is er voor vrouwen werkzaam in de seksindustrie, momenteel zo’n 3.500 in Den Haag. De Haven zoekt hen regelmatig op met veldwerkers die verschillende talen spreken, zoals Hongaars, Spaans en Thai.

2. Kosten kerkdiensten

Uitgangscollecte: Onderhoudfonds De Toevlucht

Kindernevendienstcollecte: TEAR, voor positieve verandering in sloppenwijk Nairobi

In de foyer staan 2 dozen, één voor de 1e diaconie collecte, en één voor 2e en 3e collecte.

Uw bijdrage aan de collecten deze weken kunt u overmaken op nr. NL94RABO 0373738587 t.n.v. Diaconie Ypenburg en o.v.v. ‘Collectes + datum’. (Eventueel kunt u in één keer een grote bedrag overmaken met vermelding van meerdere data van de komende zondagen)

Op verzoek kunt u uw bijdrage ook doen d.m.v. collectebonnen : u kunt de collectebonnen met vermelding van datum/data van de betreffende zondag(en) in de brievenbus van De Toevlucht stoppen

 

  UITZENDING EN ZEGEN

Lied 126a (zie beamer)

Zegen, g. Amen (1x gesproken)

Muziek: J.S. Bach, Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 659)

 

 

In De Toevlucht worden kerkdiensten gehouden worden met een beperkt aantal bezoekers. De komende weken worden in de viering niet gezongen.

Voorlopig houden we daarbij nog het maximum van 30 aanwezigen aan. Dit aantal is inclusief 10 medewerkers in de viering.

Om die reden is het nodig u van te voren aan te melden. U kunt zich steeds voor de komende zondag aanmelden voor woensdag 18.00 uur.

U/Je mag je ook aanmelden voor meerdere of alle zondagen van de maand oktober, dit er dan eventueel met data duidelijk bij vermelden.

U/Je krijgt bericht of u/je wel of niet in de dienst verwacht wordt. Bij aanmelden graag uw naam vermelden en met hoeveel personen u wilt komen, en graag een telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Wij verzoeken u om tijdig af melden als u toch niet kunt komen.

Overzicht van de diensten in september, aanvang steeds om 10.00 uur:

 

We houden ons aan de voorschriften en adviezen zoals die vanuit de overheid en de landelijke kerk zijn gegeven.

 • Kerkbezoek ook met samenzang is mogelijk met minimaal 1,5 m afstand.
 • Kerkbezoek voor de dienst van de PW Ypenburg op zondag om 10u op basis van reservering per maand vooraf  waarover de gemeenteleden en anderen geïnformeerd worden via de nieuwsbrief en website.
 • Tussen kerkgangers dient minimaal anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren die herkenbaar zijn door een keycord.
 • Volg de aangewezen looproutes die aangegeven zijn met posters, bordjes en/of pijlen op de grond.
 • Tijdens de kerkdiensten wordt er niet gecollecteerd. Na afloop van de dienst staan in de foyer dozen waarin de bijdrage voor de collecte kan worden gedaan, bij voorkeur met collectebonnen. Bedragen voor de collectes kunnen ook overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de diaconie Ypenburg onder vermelding van datum(s) en collectedoel. Collectebonnen kunnen in een envelop met daarop geschreven de datum en het collectedoel in de brievenbus gedeponeerd worden.
 • Vanaf augustus zal er weer koffiedrinken na de dienst zijn met het aanhouden van gepaste afstand.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk alleen bij hoge nood.
 • Tijdens de dienst blijven een aantal deuren van de kerkzaal open zodat aanraking niet nodig is en er voor voldoende ventilatie is.
 • Na afloop van de dienst worden alle deuren van de kerkzaal geruime tijd opengezet om goed te ventileren.
 • Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • Mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • De diensten van de protestantse gemeente Ypenburg online uitzenden via de website van kerkomroep.nl en uitzendingen met beeld via het YouTube kanaal;
 • De samenkomsten richten we zo in dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid/het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen en adviezen;
 • We blijven op de hoogte van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan continu aan gewijzigde regelgeving zullen blijven actualiseren.

 U kunt zich steeds vóór woensdag 18.00 uur opgeven bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.voor de komende zondag.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met waarnemend voorzitter Ada vd Ster This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ( 06-53197807)

 

 

Kindernevendienst

Vanaf zondag 20 september wordt er om de week weer kindernevendienst gehouden.

Zoals we gewend zijn, na het zingen van 'We gaan voor even uit elkaar' gaan de kinderen naar de nevendienst.

Ze komen daarbij niet in beeld van de YouTube uitzending. 

Data: 20 sept., 4 okt., 18 okt., 1 nov., 15 nov. 

In de adventstijd zal er iedere week kindernevendienst zijn.

We hopen jullie weer te zien in de kerk !

Mediteren kan helpen om stilte en rust te vinden te midden van de drukte van iedere dag. Het meditatie-uur bestaat uit ademhaling- en houdingsoefeningen, er klinkt muziek en er is veel stilte. Daarbij zal er afwisselend gemediteerd worden aan de hand van bijv. een (bijbel)tekst, een afbeelding, gedicht, lied, enz..

Tijdens de stilte kun je ervaren wat de woorden, de muziek, de afbeelding met jou doen en voor jou betekenen. Hierbij is geen nabespreking, uiteraard is er wel altijd de mogelijkheid om, voor wie dat wil (op een ander moment) door te praten.

Tijd: Iedere 1e dinsdagavond, steeds van 20.15-21.15 uur, vanaf september t/m de maand mei. Inloop vanaf 20.00 uur. 

Als het weer het toelaat doen we in september en mei een wandelmeditatie buiten.

De overige meditatieavonden zijn in de kerkzaal in De Toevlucht (ingang foyer) in Ypenburg.

Leiding: ds. Attie Minnema en Hans Bouman

Aanmelding graag bij ds. Attie Minnema This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

door ds. Attie Minnema

 

Overal zie je opeens regenboogvlaggen wapperen, al dan niet digitaal, op Social Media, op gebouwen en kerken. Mooi hoor die vlaggen, daar niet van. Maar de aanleiding is minder fraai. Afgelopen weekend, het eerste weekend van januari, werd de Nederlandse vertaling van de Nasville-verklaring verspreid. Een verklaring, overgekomen vanuit de Verenigde Staten, 2 jaar geleden opgesteld door evangelische christenen met als strekking: ‘homosexualiteit is volgens de Bijbel een zonde en het huwelijk is bedoeld alleen voor man en vrouw. De Nederlandse vertaling is inmiddels door zo’n 250 orthodoxe (uit de meer behoudende richting in de kerk) predikanten, voorgangers en vooraanstaande mensen waaronder SGP politici ondertekend. Na de heftige reacties op de verklaring hebben enkelen van hen hun ondertekening inmiddels weer ingetrokken.

 

Af en toe laait in de kerk de discussie over homosexualiteit op. In de Protestantse Kerk in Nederland is in een groot deel van de kerkelijke gemeenten homosexualiteit geen punt van discussie meer en zegening van een zogenaamd ‘homohuwelijk’ is in veel kerkelijke gemeenten mogelijk. In de ‘zwaardere’ gemeenten lijkt af en toe ook wat beweging te zijn en meer ruimte te komen voor homosexuelen om zichzelf te kunnen zijn. Maar als reactie daarop lijkt deze Nasville verklaring duidelijk een streep te willen zetten door die ruimte. Met het argument dat dat ‘Gods wil’ zou zijn.

 

Naast de vraag hoe men zo zeker denkt te kunnen zijn van ‘Gods wil’ wordt door deze verklaring heel veel schade en pijn gedaan aan de mensen om wie dit gaat en hun familieleden. Zeker degenen die na veel worsteling uit de kast durfden te komen of de homosexualiteit van een naaste hebben kunnen aanvaarden. Als predikant voel ik me beschaamd dat dit in ‘mijn’ kerk gebeurt.

 

Gelukkig zijn er de afgelopen dagen heel veel tegenreacties gekomen op deze Nasville-verklaring. Het bestuur van de landelijke Protestantse Kerk heeft verklaard dat deze verklaring onverantwoord en beschamend is. En naast allerlei foto’s van regenboogvlaggen zijn er acties en petities gestart om een stem tegen deze verklaring te laten horen. Hopelijk kan dat voor al degenen die het betreft een steun zijn en hen laten weten en geloven dat er heel veel kerken en geloofsgemeenschappen zijn waar ze heel welkom zijn.

 

Ook als kerkelijke wijkgemeente in Ypenburg willen we uitdragen, zoals we dat al doen zolang we bestaan, dat ieder welkom is zoals hij of zij is, ieder een mooi en waardevol mens in Gods ogen, en dat liefde, in welke vorm dan ook, het volop waard is en ruimte mag krijgen om te worden geleefd.

Kleurrijk is de liefde, zo mag ze in Godsnaam bloeien, wij allemaal samen onder de regenboog.

 

Voor wie hierover wil praten, van harte welkom om contact op te nemen

 

www.kerkopypenburg.nl

Facebook Wijkgemeente De Toevlucht

Ooit een vluchteling ontmoet? Doe mee met Gast aan Tafel!

Veel Nederlanders zien vluchtelingen als een verrijking van de samenleving. Zij willen hen welkom heten en meehelpen om te zorgen dat ze zich thuis voelen in ons land.

Maar hoe ontmoet je een vluchteling?
Hoe raak je aan de praat leer je van elkaars verhalen?
Simpel!

Meld je aan bij Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg!

Wij koppelen Nederlanders en nieuwkomers in de wijk aan elkaar, om 6 keer samen te gaan eten. Zo leer je elkaar kennen. Op een makkelijke en leuke manier. (direct aanmelden? klik hier!)

Doe mee en ontmoet nieuwe wijkgenoten!

Afbeeldingsresultaat voor koolwitjelaan

Begin 2017 kregen we een aantal bijzondere buren in de wijk. Op de Koolwitjelaan wonen zgn. statushouders uit Syrië, Eritrea en andere landen. Deze mensen zijn nog niet heel lang in Nederland, maar hebben wel een verblijfsstatus hebben. Daarom noemen we hen liever geen vluchtelingen of statushouders, maar gewoon nieuwe wijkgenoten.

Waarom Gast aan Tafel?

De meeste bewoners van de Koolwitjelaan spreken inmiddels al best een woordje Nederlands. Ze zijn ver met de inburgeringscursus of volgen al een opleiding. Toch willen veel nieuwkomers in de wijk graag meer contact te hebben met Nederlanders. Gewoon gezellig, vriendschappelijk samen zijn. Dat kan zoveel moois opleveren! Voor de gast aan tafel, maar ook voor jou als gastheer, gastvrouw of gastgezin.

De voordelen van Gast aan Tafel

 • je leert nieuwe wijkgenoten beter kennen
 • je helpt je gast bij het integreren in onze samenleving
 • het is een mooie en bewezen manier om nieuwe vriendschappen te sluiten
 • het is simpel en flexibel.

Hoe werkt Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg?​

6 x samen eten. Dat is het hele recept.
Want samen eten, dat is ook in onze cultuur dé manier om elkaar echt te ontmoeten. Daarom willen we wijkbewoners en nieuwkomers in de wijk aan elkaar koppelen om, in ieder geval, in de loop van een half jaar 6 keer bij elkaar te gaan eten. Maar vaker of langer en samen andere activiteiten ondernemen mag natuurlijk ook.

Iedereen kan meedoen. Alleenstaand, gezin, echtpaar, vriendengroep, ….. enz. Na aanmelding gaan wij op zoek naar een goede match waarbij we leeftijd en persoonlijke situaties zo goed mogelijk op elkaar af proberen te stemmen. Wij brengen jullie met elkaar in contact waarna jullie samen verdere afspraken maken waar en wanneer jullie samen eten.

Meld je aan en ontmoet nieuwe wijkgenoten!

Meer weten? Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Direct aanmelden mag natuurlijk ook. Klik hier voor het online inschrijfformulier.

Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg is een initiatief van

Arnout Francke (HECHT Leidschenveen Ypenburg)
Dick Vrijburg (Parochie Christus Koning) en
Attie Minnema (Protestantse wijkgemeente Ypenburg)

Deze leeskring op het grensvlak van theologie en filosofie begint aan een nieuw boek:

Socrates, Jezus, Boeddha, drie leermeesters, een boek van Frédéric Lenoir.

Uiteraard zijn er grote verschillen tussen de leer van Socrates, Jezus en Boeddha, maar hun spirituele boodschap komt op hetzelfde neer: ieder van ons, waar hij ook vandaan komt, heeft als taak op zoek te gaan naar de waarheid, zichzelf diepgaand te leren kennen, vrij te worden en in vrede met zichzelf en anderen te leven. Frédéric Lenoir laat zien hoe de boodschap van deze drie leermeesters in tijden van crisis nog steeds actueel is.

Socrates, Jezus en Boeddha geven hun antwoorden op universele vragen als: hoe wordt een mens gelukkig? Wat is echte vooruitgang? En wat is nodig om in harmonie met elkaar te leven? Door hun ondogmatische opvattingen hebben hun woorden de tand des tijds goed doorstaan en zijn ze nog steeds van kracht. Voor Lenoir zijn zij leermeesters bij uitstek in de huidige crisis, die volgens hem niet alleen economisch en financieel, maar ook filosofisch en spiritueel is.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. We komen de eerstvolgende keer bij elkaar op maandag 11 febr., 20.00 uur. Wie hiervoor belangstelling heeft graag melden bij ds. Attie Minnema

De leeskring theologie/filosofie komt sinds enkele jaren (ongeveer) maandelijks bij elkaar, 20.00-22.00 uur, data worden in overleg afgesproken.

Gespreksleiding: Hans Bouman en ds. Attie Minnema.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Aanmelden z.s.m.

De volgende gemeentemaaltijd voor ouderen en degenen die vaak alleen eten zal zijn op woensdag 27 februari 2019, tijd 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur.

Overige data in 2019: 1 mei.

Tegen die tijd zal er een lijst op het prikbord in de foyer hangen voor aanmelding. Info bij Ada van der Ster, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kosten € 6,-.

 

Subcategories

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 6 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
2de zondag v Advent

Voorganger: ds. A. Minnema