logo pkn ypenburg.jpg

Onze gemeente is een PKN gemeente.

 

PKN_logo.jpg

Onze gemeente in Ypenburg is een jonge gemeente. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat op Ypenburg een nieuwbouwwijk zou ontstaan, is er overleg geweest over de vorming van een kerkelijke gemeente in die nieuwbouwwijk. De Hervormde en Gereformeerde kerken van Nootdorp, Rijswijk en Pijnacker hebben hierbij het voortouw genomen en de Kerkelijke Werkgroep Ypenburg (KWY) opgericht. Met Pasen 1999 is de eerste kerkdienst gehouden in een hal van de basisschool De Vlieger; de start van tweewekelijkse diensten. In augustus van dat jaar werd een kerkelijk werker benoemd.

Begin 2001 is Ypenburg deel uit gaan maken van de kerkelijke gemeente Nootdorp-Ypenburg. Sindsdien worden onder de verantwoordelijkheid van de toen opgerichte wijkkerkenraad Ypenburg wekelijkse kerkdiensten gehouden in het speellokaal van De Vlieger. In november 2001 is een predikant benoemd: ds. Attie Minnema. Zij was eerst nog deels werkzaam in de wijkgemeente Nootdorp, maar sinds januari 2007 is zij fulltime werkzaam in de wijkgemeente Ypenburg.

De gemeente en het aantal kerkbezoekers groeien gestaag. De kerkdiensten vinden plaats in het nieuwe kerkgebouw "De Toevlucht": Laan van Hoornwijck 140.

Als kerkelijke gemeente willen we graag een bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners van Ypenburg en onze wijk maken tot een plek waar het voor iedereen goed wonen is. Graag willen we openstaan voor iedereen die belangstelling heeft voor geloof en kerk en een plek bieden waar ieder die dat wil de ruimte en gelegenheid kan vinden om van gedachten te wisselen over zaken van leven en geloven.

Onze uitgangspunten en doelstelling zijn verwoord in het Beleidsplan protestantse wijkgemeente Ypenburg 2016 – 2020.

Volgende kerkdienst

  • Eerstvolgende kerkdienst is op
    zondag 23 juni om 10:00 uur
    Voorganger:
    ds. Carla Kühler
    Locatie: De Toevlucht

Save
Cookies user preferences
De Twitter feed benodigt toestemming voor cookies, maar u mag deze ook weigeren.
Alles accepteren
Alles weigeren
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Twitter
Accepteren
Weigeren