Sinds januari 2003 zijn in onze wijkgemeente Ypenburg een aantal werkgroepen gevormd om de verschillende taken en werkzaamheden uit te voeren. Het werken met werkgroepen heeft als doel:

 • het versterken van betrokkenheid van gemeenteleden bij de wijkgemeente en bij geloof en kerk-zijn, van het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijk en het gelegenheid geven om ervaringen uit te wisselen.
 • het bevorderen van discussies bij verschillende inzichten en opvattingen en het vinden van een gezamenlijke weg daarin.
 • het bevorderen van een goede werkverdeling en het bijeenbrengen en benutten van vaardigheden van gemeenteleden.

Hoewel de werkgroepen een eigen verantwoordelijkheid dragen en zelfstandigheid hebben, blijft de kerkenraad uiteindelijk verantwoordelijk.

Werkgroepen

 • Pastoraat
 • Diaconie
 • ZWO
 • Beheer Ypenburg
 • Eredienst / Liturgie
 • Jeugd

Commissies

 • Fondswervingscommissie
 • Bouwcommissie
 • Financiële commissie kerkbouw
 • Website commissie
 • Redactie kerkbode

Deze commissies vallen rechtstreeks onder de wijkkerkenraad.

Onze uitgangspunten en doelstelling zijn verwoord in het beleidsplan.

 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 26 September om 12:00 uur in Bartholomeuskerk, Veenweg in Nootdorp

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering in het kader van de Vredesweek in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp.
Te luisteren en met beeld uitgezonden via www.kerkomroep.nl , zoeken op RK Heilige Bartholomeus

Aanvang 10.00 uur 

Voorgangers: diaken Dick Vrijburg, ds. Attie Minnema en ds. Reinhard van Elderen

Voorganger: Bartholomeus