Volgende kerkdienst

A.s. Zondag 23 januari 10.00 uur   

In deze viering nemen we afscheid van Nico Visscher als organist van onze wijkgemeente.

Lezingen: 1 Samuël 3: 1-10 en Johannes 1: 35-52.

Voorganger: ds. Attie Minnema

Ouderling van dienst: Carla Izeren

Diaken: Margret van den Berg

Organist/pianist: Jelle Bakker

 

In navolging van het advies van de landelijke Protestantse kerk heeft de wijkkerkenraad besloten dat het vanaf a.s. zondag weer mogelijk om de kerkdiensten in De Toevlucht fysiek bij te wonen.

Uiteraard blijft de dienst ook uitgezonden worden via kerkomroep.nl en YouTube.

Het maximumaantal aanwezigen kan 50 personen zijn, er is (ingetogen) samenzang en na de dienst is er koffiedrinken (zittend) in de kerkzaal. Uiteraard houden we ook 1,5 afstand aan en dragen een mondkapje bij verplaatsing binnen het gebouw.

De vieringen worden ook uitgezonden via www.kerkomroep.nl : Protestantse gemeente Ypenburg en YouTube kanaal Kerkgebouw De Toevlucht 

 

 

 

 Vanuit het advies van de landelijke Protestantse Kerk heeft voor onze wijkgemeente heeft de wijkkerkenraad m.b.t. de kerkdiensten het volgende besloten:

* De kerkdiensten zijn online, aanwezig zijn alleen degenen die medewerking in de viering verlenen als voorganger, organist, zangers, lector, koster, beam- en Youtube team.

* in heel het kerkgebouw wordt 1,5 meter afstand tot elkaar aangehouden 

* collecteren vindt plaats via de dozen in de foyer, luisteraars en kijkers kunnen de bijdrage via het rekeningnummer overmaken of via de QR code.

 

* de vieringen worden ook uitgezonden via kerkomroep.nl en YouTube 

Voor vragen of opmerkingen kunt u/jij terecht bij voorzitter wijkkerkenraad Marlies Verbaan, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Welkom

Hartelijk welkom op de website van onze wijkgemeente.

Hierop kun je informatie vinden over onze gemeente en haar activiteiten.

Als kerk op Ypenburg willen wij er zijn voor alle inwoners van Ypenburg.
Wie op één of andere manier met ons mee wil doen in onze vieringen of bij andere activiteiten, is altijd van harte welkom.


Als je denkt dat we iets voor elkaar kunnen betekenen,
als je behoefte hebt aan een luisterend oor,
als je wilt praten over geloof- of levensvragen,
als je in een groep van gedachten wilt wisselen of wilt leren over de Bijbel, het geloof of de kerk,
als je de kerk wilt betrekken bij je huwelijkssluiting,
als je begeleiding zoekt rond uitvaart of rouw,
of het gevoel hebt dat we je ergens anders bij kunnen helpen,
of als jij voor ons een goed idee hebt,
neem dan gerust contact met ons op,
bijvoorbeeld door een mailtje te sturen aan:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
of zoek een persoon in de adreslijst onder het menu 'Gemeente'.

 

 

 

 

 

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2022-01-09 09:57:00 Luister
2022-01-02 10:22:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op

Agenda komende week

Uit de kerk

Column God, Kerk en Geloof in Coronatijd

God, Kerk en geloof in Coronatijd

Ons leven wordt op dit moment voor een groot deel bepaald en gekleurd door het Coronavirus. De maatregelen en beperkingen treffen iedereen en voor veel mensen, zeker in situaties van ziekte of ouderdom en hun familie om hen heen, voor ondernemers en zzp’ers en ook voor veel werknemers is het een moeilijke en onzekere tijd. 

Deze pandemie confronteert ons met de kwetsbaarheid van ons leven en samen leven en laat ons ook zien dat het leven niet zo maakbaar is als we misschien soms denken.

Ook als kerk merken we hoe het gemeenteleven en ons kerkzijn op dit moment bepaald wordt door het Coronavirus en de maatregelen die zijn genomen. Kerkdiensten kunnen we alleen online via kerkomroep.nl uitzenden en zelfs Pasen, het hoogtepunt van het kerkelijke jaar, kunnen we niet samen als gemeente vieren.

Een groot deel van het maatschappelijke en sociale leven is stil gevallen. Nu is stilte wel een belangrijk aspect van kerkzijn en geloven, we zoeken immers af en toe de stilte om te bidden of voor bezinning, maar stilte kan ook te veel zijn, gedwongen en dan wordt het soms zelfs eenzaam en angstig. Tegelijk houden we er in geloof aan vast dat God ook in die stilte, in de eenzaamheid en de angst nabij is.

De verspreiding van het Coronavirus roept ook geloofsvragen op, zoals: wie God is in deze situatie, wat heeft God te maken met het virus, is het een oordeel of een straf van God?

Read more ...

Preek van de Week

Ter inspiratie

Geef licht

Links

Wij zijn onderdeel van de

 

Onze wijkgemeente maakt deel uit van de

Protestantse Gemeente Nootdorp-Ypenburg