Als je gaat trouwen en je wilt je huwelijk ook in de kerk vieren om een zegen van God over jullie samenzijn te ontvangen, dan zijn jullie daarvoor van harte welkom in onze wijkgemeente.
Hierbij is ook de mogelijkheid tot (zoals het in het besluit van de kerkenraad staat): 'zegening van andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht' in onze wijkgemeente Ypenburg.
Onder 'andere levensverbintenissen' wordt verstaan:

 • huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht
 • samenwonen (met of zonder officiële partnerregistratie)

Regel voor een kerkelijk huwelijk in onze wijkgemeente is wel dat in ieder geval één van beide partners lid is van de protestantse kerk en zich verbonden voelt met onze wijkgemeente.

Als je dit wilt neem dan (tijdig) contact op met de wijkpredikant ds. Attie Minnema. Samen kunnen we jullie huwelijksdienst dan voorbereiden. We doen dat in enkele avonden. Eerst nemen we de tijd om met elkaar kennis te maken, persoonlijk maar ook wat betreft jullie gedachten over kerk en geloof en trouwen. Daarna richten we ons op de kerkdienst om deze zoveel mogelijk bij jullie gedachten en wensen aansluitend in te vullen.

Van tevoren krijgen jullie een aantal teksten en liederen om jullie op weg te helpen. Die kun je hier downloaden.

Volgende kerkdienst

 • Eerstvolgende kerkdienst is op
  zondag 23 juni om 10:00 uur
  Voorganger:
  ds. Carla Kühler
  Locatie: De Toevlucht

Save
Cookies user preferences
De Twitter feed benodigt toestemming voor cookies, maar u mag deze ook weigeren.
Alles accepteren
Alles weigeren
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Twitter
Accepteren
Weigeren