even voorstellenGraag wil ik me wat meer aan u voorstellen. Mijn naam is Attie Minnema, ik ben sinds november 2001 dominee op Ypenburg en in Nootdorp. De omvang van mijn werk op Ypenburg is de afgelopen jaren toegenomen en sinds 1 september 2007 ben ik volledig werkzaam in de wijkgemeente Ypenburg.

Ik ben geboren en getogen in Friesland en heb na de middelbare school de P.A. (nu PABO) bezocht. Na afronding hiervan ben ik in 1981 theologie gaan studeren in Kampen aan de PThU, de Protestantse Universiteit.

Mijn afstudeerrichting was pastorale theologie en ik heb mij vooral verdiept in het contextuele pastoraat. Hierin wordt ervan uitgegaan dat een mens volop deel uitmaakt en gevormd wordt door de context van gezins- en familieverbanden waarin men opgroeit en leeft.

Na mijn studie ben ik dominee geworden in de Samen op Weg wijk Smitshoek in Barendrecht. Na 7 goede jaren ben ik vertrokken naar de SOW wijk Stadspolders in Dordrecht en nu dus sinds nov. '01 woon en werk ik met veel vreugde in de inmiddels Protestantse gemeente te Nootdorp-Ypenburg. De eerste jaren ben ik werkzaam geweest in de beide wijkgemeenten en sinds januari 2007 voor 100% in de wijkgemeente Ypenburg.

Na eerst tijdelijk in Nootdorp te hebben gewoond zijn we (mijn man Hans en ik) in het voorjaar 2003 naar Ypenburg verhuisd, waar we met veel plezier wonen.

Een centraal woord in mijn visie op gemeente zijn is: ontmoeting en gemeenschap. Geen mens kan zonder een gemeenschap om zich heen om zich daarin geborgen te voelen. En als het gaat geloven is de gemeenschap belangrijk in het samen zoeken naar de betekenis van het geloof en het samen beleven van geloof.
Graag wil ik als dominee meewerken in die gemeenschap om die mee gestalte te geven.

Als u / jij behoefte heeft aan ontmoeting, persoonlijk of in het grotere verband van de kerkgemeenschap, kunt u / kun jij daarvoor met mij contact opnemen. Uiteraard vallen grenzen van al dan niet gemeentelid zijn daarbij weg. Ik als dominee en wij als Ypenburgse kerkgemeenschap willen openstaan voor ieder die behoefte heeft aan contact met ons.

Volgende kerkdienst

  • Eerstvolgende kerkdienst is op
    zondag 23 juni om 10:00 uur
    Voorganger:
    ds. Carla K├╝hler
    Locatie: De Toevlucht

Save
Cookies user preferences
De Twitter feed benodigt toestemming voor cookies, maar u mag deze ook weigeren.
Alles accepteren
Alles weigeren
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Twitter
Accepteren
Weigeren