logo pkn ypenburg.jpg

Onze gemeente is een PKN gemeente.

 

PKN_logo.jpg

Onze gemeente in Ypenburg is een jonge gemeente. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat op Ypenburg een nieuwbouwwijk zou ontstaan, is er overleg geweest over de vorming van een kerkelijke gemeente in die nieuwbouwwijk. De Hervormde en Gereformeerde kerken van Nootdorp, Rijswijk en Pijnacker hebben hierbij het voortouw genomen en de Kerkelijke Werkgroep Ypenburg (KWY) opgericht. Met Pasen 1999 is de eerste kerkdienst gehouden in een hal van de basisschool De Vlieger; de start van tweewekelijkse diensten. In augustus van dat jaar werd een kerkelijk werker benoemd.

Begin 2001 is Ypenburg deel uit gaan maken van de kerkelijke gemeente Nootdorp-Ypenburg. Sindsdien worden onder de verantwoordelijkheid van de toen opgerichte wijkkerkenraad Ypenburg wekelijkse kerkdiensten gehouden in het speellokaal van De Vlieger. In november 2001 is een predikant benoemd: ds. Attie Minnema. Zij was eerst nog deels werkzaam in de wijkgemeente Nootdorp, maar sinds januari 2007 is zij fulltime werkzaam in de wijkgemeente Ypenburg.

De gemeente en het aantal kerkbezoekers groeien gestaag. De kerkdiensten vinden plaats in het nieuwe kerkgebouw "De Toevlucht": Laan van Hoornwijck 140.

Als kerkelijke gemeente willen we graag een bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners van Ypenburg en onze wijk maken tot een plek waar het voor iedereen goed wonen is. Graag willen we openstaan voor iedereen die belangstelling heeft voor geloof en kerk en een plek bieden waar ieder die dat wil de ruimte en gelegenheid kan vinden om van gedachten te wisselen over zaken van leven en geloven.

Onze uitgangspunten en doelstelling zijn verwoord in het Beleidsplan protestantse wijkgemeente Ypenburg 2016 – 2020.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 26 September om 12:00 uur in Bartholomeuskerk, Veenweg in Nootdorp

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering in het kader van de Vredesweek in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp.
Te luisteren en met beeld uitgezonden via www.kerkomroep.nl , zoeken op RK Heilige Bartholomeus

Aanvang 10.00 uur 

Voorgangers: diaken Dick Vrijburg, ds. Attie Minnema en ds. Reinhard van Elderen

Voorganger: Bartholomeus