Afgelopen week is de landelijke kerk met een advies gekomen n.a.v. de door de overheid aangekondigde versoepelingen rond corona per zaterdag 26 juni.

Kort samengevat zegt dit advies:

Kerken kunnen de maximale capaciteit van het kerkgebouw weer gebruiken voor zover 1,5 meter afstand aangehouden wordt. Samenzang is weer mogelijk, waarbij goede ventilatie een punt van aandacht blijft. Randvoorwoorden gelden nog steeds zoals: thuisblijven bij klachten, handen wassen, registratie bij binnenkomst. De mondkapjesplicht vervalt waarbij eventueel in kleine ruimtes (zoals sanitair) mondkapjes (naar eigen inzicht) gebruikt kunnen worden.

Voor onze wijkgemeente heeft de wijkkerkenraad m.b.t. de kerkdiensten het volgende besloten:

* aanmelden vooraf is niet meer nodig. Bij binnenkomst is registratie (noteren van naam) nodig en gebruik van handgel. 

* in heel het kerkgebouw wordt 1,5 meter afstand tot elkaar aangehouden 

* In de kerkzaal kan ieder zelf een zitplaats zoeken. Er zullen een ‘losse’ stoelen staan en ook aantal tafels om naar eigen keus wel of niet ‘aan tafel’ te zitten. Stellen of gezinnen kunnen eventueel, indien nodig, stoelen bij elkaar schuiven. 

* Samenzang is weer mogelijk (voor komende zondag vanwege de korte termijn nog te overleggen met de gastvoorganger) 

* collecteren vindt plaats via de dozen in de foyer 

* groeten van voorganger en ouderling van dienst en na de viering tussen hen en gemeenteleden gebeurt zonder handdruk 

* koffiedrinken vindt plaats in de kerkzaal: na het groeten na de dienst en inzameling van de gaven in de collectedozen kan men via de deur bij het orgel de kerkzaal weer binnengaan voor koffie/thee. 

* 1 keer per maand zal er kindernevendienst (18 juli) en jeugdkerk (4 juli) zijn tijdens de kerkdienst.

Voor oppas graag per zondag aanmelden bij (buiten vakantietijd) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

* de vieringen worden ook uitgezonden via kerkomroep.nl en YouTube 

Voor vragen of opmerkingen kunt u/jij terecht bij voorzitter wijkkerkenraad Marlies Verbaan, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Welkom

Hartelijk welkom op de website van onze wijkgemeente.

Hierop kun je informatie vinden over onze gemeente en haar activiteiten.

Als kerk op Ypenburg willen wij er zijn voor alle inwoners van Ypenburg.
Wie op één of andere manier met ons mee wil doen in onze vieringen of bij andere activiteiten, is altijd van harte welkom.


Als je denkt dat we iets voor elkaar kunnen betekenen,
als je behoefte hebt aan een luisterend oor,
als je wilt praten over geloof- of levensvragen,
als je in een groep van gedachten wilt wisselen of wilt leren over de Bijbel, het geloof of de kerk,
als je de kerk wilt betrekken bij je huwelijkssluiting,
als je begeleiding zoekt rond uitvaart of rouw,
of het gevoel hebt dat we je ergens anders bij kunnen helpen,
of als jij voor ons een goed idee hebt,
neem dan gerust contact met ons op,
bijvoorbeeld door een mailtje te sturen aan:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
of zoek een persoon in de adreslijst onder het menu 'Gemeente'.

 

 

 

 

 

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-12-05 09:54:00 Luister
2021-11-28 09:57:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 12 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
derde Advent

Voorganger: ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Jonathan Heiner

Agenda komende week

Dinsdag 7 December 20:00-22:00 Vergadering kerkrentmeesters - Nové


Dinsdag 7 December 20:15-21:15 Meditatiekring -

Uit de kerk

Column God, Kerk en Geloof in Coronatijd

God, Kerk en geloof in Coronatijd

Ons leven wordt op dit moment voor een groot deel bepaald en gekleurd door het Coronavirus. De maatregelen en beperkingen treffen iedereen en voor veel mensen, zeker in situaties van ziekte of ouderdom en hun familie om hen heen, voor ondernemers en zzp’ers en ook voor veel werknemers is het een moeilijke en onzekere tijd. 

Deze pandemie confronteert ons met de kwetsbaarheid van ons leven en samen leven en laat ons ook zien dat het leven niet zo maakbaar is als we misschien soms denken.

Ook als kerk merken we hoe het gemeenteleven en ons kerkzijn op dit moment bepaald wordt door het Coronavirus en de maatregelen die zijn genomen. Kerkdiensten kunnen we alleen online via kerkomroep.nl uitzenden en zelfs Pasen, het hoogtepunt van het kerkelijke jaar, kunnen we niet samen als gemeente vieren.

Een groot deel van het maatschappelijke en sociale leven is stil gevallen. Nu is stilte wel een belangrijk aspect van kerkzijn en geloven, we zoeken immers af en toe de stilte om te bidden of voor bezinning, maar stilte kan ook te veel zijn, gedwongen en dan wordt het soms zelfs eenzaam en angstig. Tegelijk houden we er in geloof aan vast dat God ook in die stilte, in de eenzaamheid en de angst nabij is.

De verspreiding van het Coronavirus roept ook geloofsvragen op, zoals: wie God is in deze situatie, wat heeft God te maken met het virus, is het een oordeel of een straf van God?

Read more ...

Preek van de Week

Ter inspiratie

Geef licht

Links

Wij zijn onderdeel van de

 

Onze wijkgemeente maakt deel uit van de

Protestantse Gemeente Nootdorp-Ypenburg