In onze tijd is een grote behoefte aan stilte en meditatie. Ook binnen de protestantse kerken is hiervoor steeds meer aandacht en ruimte.

We worden overladen met informatie, opgejaagd door het ritme van de maatschappij. Maar daardoorheen klinkt steeds meer de roep om pas op de plaats, stilte om tot jezelf te komen.
Mediteren kan helpen om die rust en stilte te vinden, door je te oefenen de dagelijkse bezigheden enĀ  gedachten los te laten en in te keren tot je kern.

Een belangrijk element tijdens de meditatie is stilte, stilte is meer dan het ontbreken van geluid. Hoe gek het ook lijkt, stilte moet je leren, het komt je niet aanwaaien, je moet ervoor kiezen.

Door middel van verschillende meditatievormen kun je oefenen in stil worden. Wanneer het innerlijk stil en rustig is geworden, bemerk je dat je veel beter kunt luisteren naar wat werkelijk belangrijk is, voor jezelf, je omgeving en voor je geloofsbeleving.

Het meditatie uur bestaat uit ademhaling- en houdingsoefeningen, er klinkt muziek en er is uiteraard veel stilte. Daarnaast zal er afwisselend gemediteerd worden aan de hand van bijv. een bijbeltekst, een afbeelding, gedicht, lied, voorwerp, muziek enz.. Tijdens de stilte kun je ervaren wat de woorden, de muziek, de afbeelding met jou doen en voor jou betekenen. Hierbij is geen nabespreking, uiteraard is er wel altijd de mogelijkheid om, voor wie dat wil (op een ander moment) met ons door te praten.
Na ieder meditatieuur is er wel gelegenheid nog even thee te drinken.

Tijd: steeds van 20.15-21.15 uur, in de kerkzaal in De Toevlucht (ingang foyer, kerkzaal open vanaf 20.00 uur). Begeleiding: ds. Attie Minnema en Hans Bouman.
IedereĀ 2e woensdag van de maand is er een meditatie-uur.

Op de woensdag van het nieuwe kerkelijke seizoen in september is er, bij goed weer, een meditatiewandeling, net als op de laatste avond van het seizoen in mei. Op Hemelvaartsdag wordt 's morgens vroeg een meditatiewandeling gehouden om 6.30 uur. Bij deze meditatiewandeling is ieder van harte welkom.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Informatie en opgave bij ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

  • Eerstvolgende kerkdienst is op
    zondag 26 mei om 10:00 uur
    Voorganger:
    ds. Attie Minnema
    Locatie: De Toevlucht

Save
Cookies user preferences
De Twitter feed benodigt toestemming voor cookies, maar u mag deze ook weigeren.
Alles accepteren
Alles weigeren
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Twitter
Accepteren
Weigeren