In de gemeente nemen jongeren (tieners) een bijzondere plaats in. In deze leeftijdsgroep hebben de jongeren de kindernevendienst achter zich gelaten, het is minder vanzelfsprekend dat ze nog met hun ouders meegaan naar de kerkdiensten, ze maken daarin vaak hun eigen keuzes.

Geloven en geloofsoverdracht moet op een voor hen aantrekkelijk manier worden gebracht, anders haakt deze groep al snel af.

Als kerk willen we een warm en open huis bieden voor jongeren in hun vaak drukke en woelige tienerjaren.
Uitgangspunt is dat we hen serieus nemen in hun belevingswereld en eventuele aarzelingen en weerstand tegen kerk en geloof.
Maar dat wil niet zeggen dat we hen loslaten. We willen proberen vormen te vinden die hen aanspreken, waarin ze zich in hun vragen, gedachten- en belevingswereld serieus genomen voelen. Om zo samen bezig te zijn met geloof en kerk zijn.
Dit zal soms op een serieuze manier gebeuren maar ook plezier en gezellige activiteiten hoeven daarbij niet te ontbreken.

Omdat de kerkdienst vaak ervaren wordt als saai en niet bij hun belevingswereld aansluitend, willen we ook deze groep gelegenheid bieden om regelmatig op hun eigen manier bezig te zijn met geloven in de zondagse samenkomst.

Daartoe wordt 1 keer per maand, op de eerste zondag van maand, de jeugdkerk georganiseerd.

O.l.v. volwassen gemeenteleden gaan de jongeren na het eerste begindeel van de kerkdienst naar een eigen ruimte waar ook zij bezig gaan met het Bijbelverhaal / thema van die zondag. Als in de kerkdienst het avondmaal wordt gevierd begint de jeugdkerk meteen om 10.00 uur in de eigen ruimte. De jongeren komen dan voor het avondmaal terug in de kerkzaal om het delen van brood en wijn/druivensap mee te vieren. 

Via gespreksvormen, spel, eigentijdse muziek worden de jongeren aangesproken.

Volgende kerkdienst

  • Eerstvolgende kerkdienst is op
    zondag 21 juli om 10:00 uur
    Voorganger:
    ds. Attie Minnema
    Locatie: De Toevlucht

Save
Cookies user preferences
De Twitter feed benodigt toestemming voor cookies, maar u mag deze ook weigeren.
Alles accepteren
Alles weigeren
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Twitter
Accepteren
Weigeren