De kerkdiensten worden gehouden in het kerkgebouw "De Toevlucht": Laan van Hoornwijck 140.

Foto van De ToevluchtDeze dienst begint om 10.00 uur. Voor de allerkleinsten is er kinderoppas, voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst en voor de jongeren van 12-16 jaar is er één keer per maand jeugdkerk op de eerste zondag van de maand. Voorganger in de diensten is onze eigen predikant ds. A. Minnema of een gastpredikant. Na de dienst is er steeds gelegenheid om samen koffie/thee/fris te drinken en elkaar te ontmoeten.

vierenIn de eredienst staat de ontmoeting met God en met elkaar centraal. De ontmoeting met God in de verkondiging van het Woord, het vieren van de sacramenten doop en avondmaal en in het zingen en bidden. Ook als gemeenschap mogen we elkaar ontmoeten rond het Woord van God. Door samen te vieren en ons geloof in God te beleven, hopen we dat ieder bemoedigd en geinspireerd wordt voor het leven van alledag.

Voeding van de eigen spiritualiteit, het ervaren van de gemeenschap en bezinning op de vraag hoe het geloof in het dagelijkse leven gestalte kan krijgen, is wat wij hopen dat ieder ontvangt en beleeft in de kerkdiensten in Ypenburg.

En ook op andere momenten van gemeente-zijn doordeweeks.vieren
Dat wij die ontmoeting met elkaar ook volop een ontmoeting van jongeren en ouderen willen laten zijn, proberen we vorm te geven door regelmatige aandacht voor de kinderen in de dienst (met name ook in de Kerst- en Paasprojecten), door jeugddiensten voor de jongeren van 12+ en door de schoolkerkdiensten die enkele malen per jaar gehouden worden in samenwerking met m.n. basisschool De Vlieger.

Op Hemelvaartsdag en in de week, de Stille of Goede Week, voor Pasen houden we vieringen samen met wijkgemeente Nootdorp. Ook zijn er oecumenische vieringen samen met wijkgemeente Nootdorp en de r.k. Christus Koning parochie (Bartholomeuskerk, Veenweg) op de 3e zondag van januari in de Week van Gebed voor eenheid van de Christenen, op de 4e zondag in september in het kader van de Vredesweek en op Oudejaarsavond.

Ieder die zoekt naar een moment van rust en bezinning, gemeenschap is welkom in de kerkdiensten en vieringen in De Toevlucht.

Volgende kerkdienst

  • Eerstvolgende kerkdienst is op
    zondag 23 juni om 10:00 uur
    Voorganger:
    ds. Carla Kühler
    Locatie: De Toevlucht

Save
Cookies user preferences
De Twitter feed benodigt toestemming voor cookies, maar u mag deze ook weigeren.
Alles accepteren
Alles weigeren
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Twitter
Accepteren
Weigeren