Voor de jeugd worden diverse activiteiten georganiseerd. De jeugd is onderverdeeld in twee groepen, te weten: jonger dan 12 jaar en 12 jaar en ouder. De activiteiten voor beide groepen zijn via het menu te bereiken.

Werkgroep Jeugd

In de werkgroep jeugd overleggen de verschillende werkvelden van het jeugdwerk met elkaar. Voorzitter is de jeugdouderling. Doel van dit overleg is het op elkaar afstemmen van de verschillende vormen van jeugdwerk in onze wijk. Het streven is dat van elke jeugdwerkvorm een vertegenwoordiger zit in de werkgroep jeugd, daarnaast iemand van de jongeren en de predikant.

Uitgangspunten van het jeugdwerk zijn:

 • Onze gemeente wil een kind- en jeugdvriendelijke gemeente zijn. In het jeugdwerk onderscheiden we globaal 3 leeftijdsgroepen: 0 t/m 12 jaar; 12 t/m 15 jaar; 16 t/m 25 jaar.
 • Het doel van het jeugdwerk in onze gemeente is de jeugd begeleiden in het zoeken naar hun (geloofs)identiteit, hun weg in geloof en leven, ruimte geven voor hun eigen ontdekkingsreis daarin, in de hoop dat het geloof daarin een belangrijke plaats kan innemen.
 • Daarin staan centraal en is ruimte voor hun eigen belevingswereld, hun vragen, en daarin willen we hen serieus nemen
 • Wij willen met de jongeren samen hun leefwereld verkennen en zoeken naar antwoorden op hun vragen. Daarbij bieden we aan de Bijbelse verhalen en kernwoorden, in het bijzonder het verhaal van het leven en werk van Jezus Christus
 • Door een goede sfeer en houding hopen we jongeren te leren respect te hebben voor ieders mening, geloof en keuzes. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de interreligieuze samenleving waar we, als jongeren en als kerk, deel van uit maken.
 • We hopen dat het jeugdwerk de verbondenheid met elkaar als jongeren en met de kerk versterkt.
 • In het jeugdwerk willen we tot uitdrukking brengen dat we als gemeente(leden) zorg hebben voor elkaars kinderen. Door het jeugdwerk willen we ouders steunen in de geloofsopvoeding van hun kinderen.

Bovenstaande willen we bereiken door:

 • wijkgebonden jeugdwerk om de onderlinge verbondenheid en elkaar kennen te stimuleren
 • activiteiten vol gezelligheid en speelsheid met elkaar
 • kennis van bijbel(verhalen) en zoeken wat deze te zeggen hebben voor hun leven
 • voorleven van een houding vanuit het evangelie (wat uiteraard een taak is van heel de gemeente), een houding van veiligheid, geborgenheid, respect en begrip
 • taal en vormen die passen bij hun leeftijd en belevingswereld

 

Volgende kerkdienst

 • Eerstvolgende kerkdienst is op
  zondag 21 juli om 10:00 uur
  Voorganger:
  ds. Attie Minnema
  Locatie: De Toevlucht

Save
Cookies user preferences
De Twitter feed benodigt toestemming voor cookies, maar u mag deze ook weigeren.
Alles accepteren
Alles weigeren
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Twitter
Accepteren
Weigeren