Laatste nieuws

Sinds startzondag 2011 hebben de jongeren 12+ (vanaf de middelbare school) een eigen plek in de kerk: het Jeugdhonk. Op prakavonden, na de kerkdienst en eventueel bij anderen activiteiten kunnen de jongeren in  het jeugdhonk zitten. Het is een gezellige hoek op het balkon in de kerk. Eén muur is gevuld met schilderijen door de jongeren zelf gemaakt. Er is een lekkere bank en een aantal zitzakken en voor de liefhebbers een tafelvoetbaltafel.

In het komende seizoen staan al een aantal activiteiten gepland. Een overzicht van activiteiten met o.a. kringen e.d. zal uiteraard in het begin van het kerkelijk seizoen worden gepubliceerd. Hier noemen we alvast een aantal activiteiten zodat u daar in uw agenda rekening mee kunt houden.

  • Cantorij: iedere dinsdagavond, 20.00-21.30 uur, o.l.v. Maria van Twist;
  • Kinderkoor: wordt nader bekend gemaakt;
  • Wijkkerkenraad: iedere 4e woensdag van de maand; moderamen 2e dinsdag van de maand;
  • Meditatiekring: iedere 2e woensdag van de maand, 20.15-21.15 uur, kerkzaal;
  • Rond de 30 kring: iedere 4e donderdag van de maand, 20.00-22.00 uur;
  • Rond de 60 kring: iedere 3e donderdag van de maand, 14.00-16.00 uur;
  • Catechese Philadelphia: iedere 2e donderdag van de maand, 18.45-19.45 uur (Vuistbijl);

Voor het Leven-dig Gesprek in de Toevlucht staan al weer een aantal avonden gepland:

  • Maandag 10 okt. Arts Margreet Fraanje, over Palliatieve zorg
  • Maandag 14 okt. Film kijken + bespreken: Les Hommes et les Dieux

Dit is een oproep aan alle gemeenteleden Nootdorp en Ypenburg en met name die van het eerste 'Toevlucht-uur'. De commissie fondswerving is aan het nadenken om het ontstaan van de Toevlucht, van idee tot werkelijkheid, vast te leggen. Het plan bevindt zich nog in de conceptfase maar welk van deze we ook uit gaan werken, het zou buitengewoon leuk zijn om er foto's bij te hebben. Wie oh wie, heeft er van deze beginfase foto's? Digitaal of conventioneel?
 
Zou u deze alstublieft willen sturen aan: mevrouw J.J. Gerritsen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Wethouder Fischerplantsoen 30, 2497DJ, Den Haag. Vanzelfsprekend worden conventionele foto's weer bij de oorspronkelijke eigenaar teruggebracht. 

Namens de commissie alvast hartelijk dank en een groet,

Marlies Verbaan

Binnen het beleidsplan waarover de wijkkerkenraad zich aan het bezinnen is wordt het belang van het geloofsgesprek benadrukt. Naast alle praktische en organisatorische activiteiten in de wijkgemeente is het goed en zinvol, ja zelfs onmisbaar om na te denken over wat geloof en geloven betekent in ons leven. Graag willen we daarvoor gelegenheid geven. De komende maanden zal er een geloofscursus worden gehouden. Deze avonden zijn bedoeld voor ieder die (nog) niet zo bekend is met de Bijbel, kerk en geloofswoorden, en ook voor wie zich meer daarin wil verdiepen en graag gesprek wil over belangrijke onderwerpen van geloof en bijbel.


We praten met elkaar a.d.h. van het boekje Ontmoetingen met God, onderwerpen hierin komen aan de hand van Bijbelverhalen belangrijke geloofsonderwerpen aan de orde zoals : Wat is geloven, Wie is God, Jezus, de Heilige Geest, stilte/bidden, het geloof in ons dagelijkse leven. Ieder die hiervoor belangstelling heeft is van harte welkom.  Ieder die daarvoor belangstelling heeft is van harte welkom. 

Informatie en aanmelden bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Op maandag 2 nov. organiseren we onze jaarlijkse avond voor nieuw-ingekomenen in onze wijkgemeente. De avond is bedoeld als kennismaking met onze wijkgemeente, met de predikant en de ouderlingen en met elkaar. Gemeenteleden die het afgelopen jaar lid zijn geworden van onze wijkgemeente krijgen persoonlijk een uitnodiging. Maar ook wie (nog) geen lid is van de wijkgemeente of nog niet zo bekend is met de wijkgemeente is van harte welkom op deze avond.

Aanvang 20.00 uur in één van de zalen van De Toevlucht.

Vrijdag 30 okt. t/m zondag 1 nov. verblijven we met een groep in de Emmauspriorij in Maarssen (zie www.priorijemmaus.nl) . We logeren in het Koetshuis bij het klooster en kunnen de vieringen van de zusters meemaken. Daarnaast zal er volop gelegenheid zijn voor gesprek en ontmoeting.
Kosten € 105, incl. linnengoed, maaltijden, koffie/thee.
Max. 16 deelnemers, er is nog een enkele plaatsen open. Info en aanmelden z.s.m. bij Christiaan Wallet, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 070 3193435.

Na de goede en gezellige ervaringen in de lustrumweek en de zomervakantie, organiseren we op dinsdag 20 oktober (in de herfstvakantie) een ‘herfstmaaltijd’. Dit doen we weer in de vakantie als het in de gemeente wat rustiger is met vergaderingen e.d. en (klein)kinderen soms op vakantie zijn.
Gemeenteleden en kennissen, buren die het gezellige vinden om met elkaar te eten zijn van harte welkom.
Opgave uiterlijk zondag 18 okt. via de lijst in de foyer of bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Er wordt € 5,- p.p. bijdrage in de onkosten gevraagd.

10 jaar geleden werd voor het eerst een kerkdienst gehouden op buitenplaats Ypenburg. In de week na Pasen is met verschillende activiteiten stilgestaan bij het tweede lustrum van de protestantse gemeente Ypenburg.

Tweede Paasdag stond in het teken van ‘Kerkenpad’. Er was een fietstocht uitgezet naar de Dorpskerk en Bartholomeuskerk in Nootdorp en de Ontmoetingskerk in Pijnacker, die voor de gelegenheid de deuren hadden geopend. Enkele tientallen mensen hebben hier aan meegedaan. De routes met beschrijving kunnen gedownload worden vanaf de website www.kerkopypenburg.nl onder documenten/overig

Woensdag kwamen er 45 kinderen af op de feestelijke voorstelling ‘Lang zal je leven !!!’ door een poppenspeler. Een geslaagde middag!
Donderdag waren de ouderen uit de gemeente aan de beurt. Zij werden onthaald op een reis van 5500 jaar door de tijd, waarbij Wil van Mil de geschiedkundige wetenswaardigheden van Ypenburg de revue liet passeren. Aansluitend werd de maaltijd geserveerd: Tricolore pasta of chilirijst naar oud familierecept. Bij de beide gerechten had de wijnmeester een passend glas in de aanbieding.

Afsluiter van de lustrumweek was de lustrumbazaar. Onder het genot van een kopje koffie met een door gemeenteleden zelf gebakken stuk taart of plak cake waren er tal van activiteiten. Voor de jongeren waren er een springkussen en knutseltafel. De volwassenen konden terecht bij de levende jukebox en loterij. Over de opbrengst mocht niet worden geklaagd: ruim 1400 euro! Daarbij komt nog een kleine 500 euro voor de legolustrumactie.

Aan alle vrijwilligers en deelnemers die de activiteiten mogelijk hebben gemaakt de hartelijk dank voor de bijdrage aan het welslagen van de lustrumweek.

De lustrumcommissie

Vanaf 15 mei wordt het kinderkoor in onze wijkgemeente geleid door Marie van Twist, die ook dirigente van de cantorij is.

Het kinderkoor gaat dan voortaan wekelijks oefenen en het is ook de bedoeling dat het kinderkoor af en toe in een zondagse kerkdienst zingt.
Kinderen in de leeftijd vanaf groep 3 van de basisschool kunnen zich aanmelden. En ook kinderen van buiten de kerkelijke wijkgemeente die van zingen houden zijn van harte welkom om lid te worden.
Het kinderkoor gaan iedere vrijdagmiddag van 16.00-17.00 uur oefenen in de kerk De Toevlucht. De eerste keer is op vrijdag 15 mei.
De zomervakantie is vrij en na de zomervakantie gaat het kinderkoor dan weer verder.

Dus: vind je zingen leuk? Kom dan mee doen en meld je aan !!!! bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.  070 3193435.

Nog steeds kunnen lege printercartridges/toners/oude mobiele telefoons worden ingeleverd t.b.v. het kerknieuwbouwfonds. Onlangs is er weer een groot aantal verzonden en is zo’n € 26 bijgeschreven op de rekening van het nieuwbouwfonds.

Niet alle inleverde cartridges en telefoons leverden een vergoeding op, maar deze worden wel op een verantwoorde manier verwerkt en zo komt onze inleveractie ook ten goede aan het milieu.

De dozen om uw cartridges of telefoon in te leveren staan in de foyer of bij de hoofdingang in de hal, er zijn drie verschillende dozen voor resp. de cartridges, de toners en de mobieltjes. Mobiele telefoon moeten worden ingeleverd zonder simkaart, hoesjes e.d.

Voor verdere informatie: ds. Attie Minnema

Subcategories

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
I.v.m. de situatie rond de corona gaat dit jaar de Oecumenische viering in het kader van de vredesweek niet door. In onze eigen dienst wordt aandacht besteed aan het thema van de Vredesweek: 'Vrede verbindt verschil'.

Voorganger: Ds. A. Minnema