Een Leven-dig Gesprek in De Toevlucht:

Avond met minister Donner, over de rol van kerk en geloof in onze tijd en samenleving.

In het nieuwe jaar starten we in onze nieuwe kerk De Toevlucht een serie avonden over geloof- en levensonderwerpen: Een Leven-dig Gesprek.  Zo’n 3,4 keer per jaar zullen we een spreker uitnodigen om in een inleiding over een aansprekend onderwerp een aanzet te geven tot – een hopelijk levendig - gesprek over een bepaald onderwerp. Een onderwerp dat raakt aan geloof- en/of levensvragen.

Na de inleiding is er voor de aanwezigen gelegenheid om hierover met de spreker en met elkaar van gedachten te wisselen.

De spreker kan een min of meer bekend persoon zijn of iemand uit onze eigen gemeente of omgeving.

Deze avonden wordt breed gepubliceerd in de kranten die in Ypenburg verschijnen en op Ypenburgse nieuwswebsites. Ook niet kerkleden zijn van harte welkom. Door deze avonden willen we als kerkelijke gemeente een plek van bezinning bieden voor iedereen, gelovig of niet, die daaraan behoefte heeft en/of igeïnteresseerd is in het onderwerp dat de betreffende avond aan de orde is.

Op maandag 11 februari a.s. spreekt Minister Piet Hein Donner in “De Toevlucht” over  het thema: 'De rol en betekenis van kerk en geloof in onze tijd en samenleving.' Als betrokken kerklid heeft Minister Donner zich over dit onderwerp meermalen een boeiend spreker getoond.

We hopen dan ook op een boeiend gesprek met de minister en met elkaar. Iedereen is van harte welkom, ook als niet-kerklid!

Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur koffie/thee. Toegang gratis.

Plaats: kerkzaal van het kerkgebouw De Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140 (hoek Blériotlaan/Laan van Hoornwijck), Den Haag.

 

 

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2022-01-09 09:57:00 Luister
2022-01-02 10:22:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op