De Werkgroep ZWO versterkt de betrokkenheid van de gemeente met Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De leden van de werkgroep richten zich op bewustwording en praktische zaken van het wereldwijde diaconaat. Twee maal per jaar bereidt de werkgroep de Werelddiaconaatszondag voor samen met de voorganger. Aansluitend aan de dienst kunnen gemeenteleden meedoen aan een handtekeningenactie van Amnesty International. Daarnaast verzorgt de ZWO-werkgroep de toelichting bij de KerkinActie-collectes tijdens de Veertigdagentijd en het gezamenlijke Paasontbijt op Paaszondag. Ook kiest de werkgroep het doel voor de jaarlijkse zomercollectes; het ene jaar dichtbij, het andere ver weg.


Zondag Werelddiaconaat

Twee maal per jaar staat een zondag in het teken van het Werelddiaconaat: in februari en in oktober. Diaconaat is een kerkelijke term en staat voor dienst of dienen. Werelddiaconaat is dus dienst aan de wereld. De diaconiecollecte heeft dan een speciaal doel en het thema van de kerkdienst sluit aan bij het thema van het werelddiaconaat.

 

Watersnoodramp 1953

Een van die beide zondagen is altijd de eerste zondag van februari. Deze zondag is gekozen vanwege de hulp die Nederland in 1953 uit heel de wereld ontving na de watersnoodramp die in de nacht van 31 januari op 1 februari grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Brabant onder water zette. Er waren bijna 1.800 doden en 72.000 mensen werden geëvacueerd en ook de materiële schade was groot. Uit heel de wereld is toen hulp geboden, voedsel en allerlei goederen om de slachtoffers te helpen.

Uit dankbaarheid voor de hulp die toen ontvangen is hebben de kerken een jaarlijkse zondag Werelddiaconaat op de eerste zondag van februari vastgesteld. Om die dankbaarheid ook in daden om te zetten en waar mogelijk zelf ook hulp te verlenen aan mensen en gebieden in de wereld die net als Nederland in 1953 in rampzalige omstandigheden verkeren.

 


 

De ZWO-werkgroep bestaat momenteel uit vijf leden.

Contactpersoon Werkgroep ZWO: Liesbeth van den Akker

 

Tel. 070-3466034


Volgende kerkdienst

 • Eerstvolgende kerkdienst is op
  zondag 3 maart om 10:00 uur
  Voorganger:
  ds. Attie Minnema
  3e zondag 40-dagentijd. Dienst van Schrift en Tafel
  Er is oppas, kindernevendienst en jeugdkerk.
  M.m.v. de cantorij o.l.v. Jan Marten de Vries
  Locatie: De Toevlucht

Save
Cookies user preferences
De Twitter feed benodigt toestemming voor cookies, maar u mag deze ook weigeren.
Alles accepteren
Alles weigeren
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Twitter
Accepteren
Weigeren