Beleid maken is ons bezinnen op onze diaconale opdracht en vanuit die opdracht beantwoorden van de volgende vragen:

 • Wat zouden we concreet als diaconie moeten doen?
 • Over welke middelen in menskracht en geld kan de diaconie beschikken?
 • Welke keuzes maken we als diaconie om met de beschikbare middelen zo goed mogelijk aan onze diaconale opdracht te voldoen ?

 

Volgende kerkdienst

 • Eerstvolgende kerkdienst is op
  zondag 3 maart om 10:00 uur
  Voorganger:
  ds. Attie Minnema
  3e zondag 40-dagentijd. Dienst van Schrift en Tafel
  Er is oppas, kindernevendienst en jeugdkerk.
  M.m.v. de cantorij o.l.v. Jan Marten de Vries
  Locatie: De Toevlucht

Save
Cookies user preferences
De Twitter feed benodigt toestemming voor cookies, maar u mag deze ook weigeren.
Alles accepteren
Alles weigeren
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Twitter
Accepteren
Weigeren