Laatste nieuws

Eerste Kerstdag, kerstmorgen is er om 10.00 uur een feestelijke viering voor jong en oud(er) in De Toevlucht.

Aanvang 10.00 uur

M.m.v. de cantorij o.l.v. Maria van Twist en een muziekgroep

#welkomindekerk

Zondag 23 december om 18.30 uur is er weer kinderkerstfeest:

Kerstmusical Bureau Knetter

door de kinderen van de kindernevendienst van wijkgemeente De Toevlucht

#welkomindekerk

In Buurt-en Kerkhuis Bethel aan de Thomas Schenckestraat 30 in Den Haag is sinds vrijdag 26 oktober een doorlopende kerkdienst aan de gang voor de Armeense familie Tamrazyan. Die doorlopende dienst zorgt ervoor dat de Protestantse Kerk Den Haag kerkasiel verleent aan de familie, die al negen jaar in Nederland woont.

Als voorganger met een aantal gemeenteleden uit Ypenburg en ook uit Nootdorp hebben we inmiddels twee keer 1 of enkele uren invulling gegeven aan deze viering. Het is bijzonder om als voorganger of kerkganger daar deel van uit te maken.

Het kerkasiel in Bethel is bedoeld ter bescherming van de familie Tamrazyan, maar ook om aandacht te vragen voor de problematische situatie van kinderen en gezinnen in dezelfde situatie, en als oproep om een humanitaire oplossing te zoeken en te werken aan een betere en snellere procedure zodat voorkomen wordt dat steeds opnieuw gezinnen en kinderen in een dergelijke situatie terecht komen.

De Protestantse kerk van Den Haag, de classis Zuid-Holland Noord en de landelijk Protestante kerk hebben hun steun hiervoor uitgesproken. Een citaat uit de verklaring van de classis:

            ‘Wanneer het gaat om het verlenen van asiel is het balanceren tussen verschillende

Bijbelse opdrachten: we zijn geroepen de overheid te eren, en we zijn geroepen de

vreemdeling te beschermen. Voor de kerk zal herbergzaamheid bieden aan kwetsbare

mensen altijd zeer zwaar wegen. De doorgaande kerkdienst beoogt tijd en ruimte te

creëren om tot een goede oplossing te komen, niet alleen voor de fam. Tamrazyan,

maar voor alle ‘gewortelde’ kinderen en hun familie.’

Natuurlijk moet en mag ieder persoonlijk zich hierover een mening vormen. Voor of tegen een dergelijke actie en het hieraan mee doen, denk ik dat we elkaar kunnen vinden in de hoop en gebed dat voor alle vluchtelingen en asielzoekers een goede oplossing wordt gevonden zodat zij kunnen bouwen aan een goede en leefbare toekomst.

Straks in het Kerstverhaal zullen we weer horen dat er ‘voor hen geen plaats was’, dat zou toch in de wereld van vandaag voor geen kind, geen mens mogen gelden!

 

Wensen we elkaar, en ieder mens waar ook in de wereld, een warme advent- en kersttijd vol licht!

 

                                                                       Met hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Kerstavond, 24 december, 21.00 uur zal er in kerkgebouw De Toevlucht een Kerstavondviering zijn met als thema: 'De wereld draait door'.  

Voorganger: ds. Attie Minnema

M.m.v. organist Jelle Bakker

Gospelpopgroep PUUR! Nootdorp

#welkomindekerk

Iedere 2e woensdag van de maand is de meditatiekring in de kerkzaal van De Toevlucht. Een uur met eerst wat houding en ademhalingsoefeningen, en daarna: stilte, muziek en enkele (christelijke) teksten om, voor wie wil, in stilte over te mediteren. Ieder die hieraan mee wil doen is van harte welkom. 

De kring begint om 20.15 uur, de kerkzaal is open vanaf 20.00 uur, en duurt tot ongeveer 21.15 uur. 

Informatie en aanmelden bij ds. Attie Minnema, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Een boek over ‘liberaal christendom’, liberaal in de betekenis van een ruimdenkende vorm van christelijk geloven, dat laat zien hoe we vandaag de dag van God kunnen spreken, met de Bijbel kunnen omgaan en vanuit christelijke inspiratie kunnen leven.

In korte, goed leesbare hoofdstukken komen de grote vragen en onderwerpen van het christelijk geloof aan de orde, ingegaan wordt op actuele vragen rond Jezus, de Bijbel en de relatie tussen kerk en wereld. Verder krijgen religieuze speelvelden als liturgie, gebed en ritueel de nodige aandacht.

En in hoofdstukken over geweld, vrijheid, liefde, seks, creativiteit en gastvrijheid wordt beschreven hoe een liberale geloofshouding doorwerkt in het alledaagse leven.

Enkele citaten over het boek:

'Smakelijke kost voor de reflectieve christen.' - Trouw

'Heerlijk dat er theologen opgestaan zijn om deze zware kost voor ons te vertalen naar een theologie van deze tijd, en dat in de vorm van een handzaam en zeer bruikbaar boek. Een absolute must-read voor iedereen die inmiddels vastgelopen is in het ondoordringbare en archaïsche taalgebruik van de grote dogmatici’. - Woord & Dienst

‘Heel geschikt voor gespreksgroepen, vooral ook omdat je de hoofdstukken los van elkaar kunt lezen […] met waardevolle verwijzingen, als bronnen en om verder te lezen. … een eindoordeel? Een prachtig boek! We hebben maar één advies: lezen, liefst samen met anderen!’ - Tijdschrift Vrijzinnig

Data worden in overleg afgesproken, tijd: 20.00-22.00 uur. Info, aanmelding en gespreksleiding bij ds. Attie Minnema. Aanmelden z.s.m.

Filosofen op de kansel – Margreet Klokke, Rienk Lanooy, Negen wijsgeren en de bijbel – een ontmoeting.

Wat gebeurt er als je klassieke of juist moderne filosofische teksten verbindt met de Bijbelverhalen?

Of als filosofen zoals Jean-Paul Sartre, Socrates of Nietzsche het gesprek aangaan met Paulus, Mozes of Jezus?

Direct zal het gaan bruisen, want de grote levensvragen van alle tijden worden aangesneden, zoals : wat is vrijheid, wat is zinvol leven, wie ben je in relatie tot de ander?

De ‘ontmoetingen’ tussen wijsgeer en Bijbelse figuur zorgen voor boeiende en scherpe gesprekken en een nieuwe kijk op een Bijbelverhaal of een besproken filosofie.

Alle negen teksten in dit boek komen voort uit een serie filosofiediensten in de Kloosterkerk in Den Haag.

De leeskring theologie/filosofie komt sinds enkele jaren (ongeveer) maandelijks bij elkaar, 20.00-22.00 uur, data worden in overleg afgesproken.

Gespreksleiding: Hans Bouman en ds. Attie Minnema.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Aanmelden z.s.m.

De volgende gemeentemaaltijd voor ouderen en degenen die vaak alleen eten zal zijn op woensdag 18 oktober, tijd 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur.

Overige data in 2018: 28 febr., 9 mei en 15 augustus.

Tegen die tijd zal er een lijst op het prikbord in de foyer hangen voor aanmelding. Info bij Ada van der Ster, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kosten € 6,-.


De meditatiekring komt ook komend seizoen bij elkaar op de 2e woensdag van de maand, 20.15-21.15 uur in de kerkzaal. Vanaf 20.00 uur is het stil in de kerkzaal. Het meditatie-uur bestaat uit muziek, stilte, een (christelijke) tekst wordt gelezen om in stilte over te mediteren. Na afloop is er gelegenheid nog even (kruiden)thee te drinken.

Informatie bij ds. Attie Minnema en Hans Bouman.

In navolging van het grote succes van eerdere jaren, willen wij ook dit jaar weer graag een RUNNING DINNER organiseren voor onze Jeugd Op Ypenburg!

Het diner is opgedeeld in:

  • voorgerecht (19.00 – 19.45 uur)
  • hoofdgerecht (20.00 – 21.00 uur)
  • nagerecht (21.15 – 21.30 uur)
  • 21.45 uur gezamenlijke afsluiting in de Toevlucht

Het werkt als volgt: U ontvangt thuis per gang van het diner een groepje jongeren en een begeleider (4 max). Deze groep vertrekt vervolgens weer naar een ander adres en bij u schuift een nieuwe groep aan. Bij genoeg aanmelding zou het voldoende kunnen zijn dat u 1 gang voor uw rekening neemt.

Een prima gelegenheid om onze jongeren beter te leren kennen en uw favoriete gerecht weer eens klaar te maken (en dat mag best een heerlijke stamppot zijn)!

U kunt zich natuurlijk ook opgeven als begeleider en lekker aanschuiven ☺

Dus: DOE OOK MEE!

Geef u op als begeleider of koker (inclusief voorkeur voor een gang) via een email naar Karin Hijma This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Yuri Sigmond This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Subcategories

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45.
Thema: Ontmoeting.

Voorganger: Mw. Ellen Verheul
Ouderling van dienst: Carla Izeren