Ondanks de mooie nazomer/herfst van de afgelopen weken gaan we alweer richting de laatste zondagen van het kerkelijk jaar en daarna de tijd van Advent. De kindernevendienst is alweer bezig met het voorbereiden van het Adventsproject en de Kerstmusical. Maar daarvoor is eerst de zondag waarop we de gestorvenen, korter of langer geleden, gedenken. We mogen dat doen, al bijna in het licht van Advent, in vertrouwen dat na het donker er altijd weer licht, Gods licht zal zijn. Dat is een mooie gedachte. In katholieke kerken en soms ook in protestantse kerken vindt deze gedachtenis op 1 november plaats, Allerzielen. Ook dat is een mooi moment daarvoor, maar wij handhaven de gedachtenis op de Laatste zondag van het kerkelijk jaar en daarmee de verbinding met Advent. In de viering op deze zondag op 25 november is er voor ieder die dat wil gelegenheid een kaarsje aan te steken. Velen ervaren dit steeds weer als een bijzondere viering. Welkom daarvoor in deze viering!

                                                                       Met hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Vanaf het begin van ons kerkzijn in Ypenburg hebben we als wijkkerkenraad en wijkgemeente uitgesproken dat we ‘kerk in de wijk’ willen zijn, een plek van bezinning, rust en vieren voor alle inwoners van Ypenburg die daarnaar op zoek zijn. Gedurende al de afgelopen jaren bleek dat niet eenvoudig te zijn, om verbinding te zoeken met medewijkbewoners en organisaties.

Maar de komende tijd staat er een aantal activiteiten op het programma die we samen met organisaties in Ypenburg organiseren in De Toevlucht: het Black American Gospel concert op 27 oktober en de avond over het boek Rebible op 29 november organiseren we samen met het Cultuuranker van de bibliotheek. En op 13 dec. een avond over omgaan met verlies samen met Buurtzorg Ypenburg.

We hopen dat niet alleen veel gemeenteleden maar ook andere wijkbewoners hierdoor aangesproken worden en onze kerk De Toevlucht ontdekken als een goede plek waar zinvolle en boeiende onderwerpen worden besproken en activiteiten plaatsvinden. Niet vooral omdat wij zo graag ‘kerk in de wijk’ willen zijn, maar omdat het mensen goed doet aan die gesprekken en activiteiten mee te doen. Dus van harte welkom als gemeentelid en met hopelijk vele mede-wijkbewoners.

 

                                                                       Met hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

De schoolvakanties zijn dit jaar vroeg afgelopen, de kinderen en jongeren zijn inmiddels weer naar school en ook het kerkelijke leven komt zo langzamerhand weer op gang. Hieronder staan al een aantal activiteiten genoemd die de komende weken zullen plaatsvinden. De (kerk)agenda vult zich al weer snel. Daarom noemen we alvast enkele boeiende activiteiten zoals ‘Leven-dig Gesprek’ en de gemeentemaaltijden. Over enkele weken komt het nieuwe Vorming en Toerustingsprogramma van onze wijkgemeente uit waarin nog veel meer activiteiten staan.

Een groot deel van de activiteiten staat dit seizoen in het kader van ons jaarthema ‘Kunst in de kerk’. Misschien zal niet iedereen zichzelf even ‘creatief’ vinden, maar we hopen toch dat er activiteiten in dit kader zijn die u / jullie aanspreken.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Inmiddels is de startzondag achter de rug waarop we vanuit het jaarthema ‘Kunst in de kerk’ en het scheppingsverhaal creatief aan de slag zijn geweest. En ook inmiddels hangen een aantal kunstwerken van gemeenteleden in de kerkzaal. Hele verschillende onderwerpen, vormen en uitingen van kunst. Deze zullen een aantal weken blijven hangen en daarna hopen we weer andere vormen van kunst te kunnen tonen.

Op verschillende manieren zal het jaarthema tot uiting kunnen komen. Voor iedere viering waarin ook de beamer gebruikt wordt, zal voor de kerkdienst een kunstwerk worden getoond dat past bij één van de Bijbellezingen in de dienst. En ook zou het mooi zijn om af en toe in de viering een gedicht te laten klinken, gekozen door een gemeentelid. Als u/jij hiervoor suggesties hebt of andere ideeën rond ons jaarthema, laat het ons vooral weten.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Het zal altijd wat vreemde weken, de weken na de Pasen in de maanden april en mei. Bijna iedere week is er wel een bijzondere en soms vrije dag: Koningsdag, 4 en 5 mei, Hemelvaart en Pinksteren. Weken ook waarin de scholen 1 of 2 weken vakantie hebben. Deze weken lijken dan ook voorbij te vliegen en voor je gevoel nadert het einde van het (kerkelijke) seizoen al snel. Toch is er nog volop activiteit, zoals bijv. het Running Diner (zie hieronder) en zijn er zeker ook nog enkele christelijke feestdagen te vieren. Hemelvaart en Pinksteren, voor het gevoel zijn het wat minder grote feesten dan Kerst en Pasen, maar toch kan het kerkelijke jaar niet zonder deze dagen. De weg van Jezus zoals we die in het kerkelijke jaar volgen wordt daarmee als het ware afgerond. Met Hemelvaart wordt het werk van Jezus in onze handen gelegd en met Pinksteren ontvangen we daartoe de kracht van de Heilige Geest. En daar gaan we dan verder mee op weg het (kerkelijke) jaar door, de zogenaamde ‘feestloze, groene tijd’ tot Advent, om de weg van Jezus verder te gaan. Alle reden om dat op Hemelvaartsdag en Pinksterzondag samen te vieren en daartoe inspiratie te ontvangen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 25 November om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:

Laatste zondag kerkelijk jaar
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster