Agenda komende week

Dinsdag 27 Februari 20:00-21:30
Cantorij - De Toevlucht


Woensdag 28 Februari 18:00-20:00
Gemeentemaaltijd -


Donderdag 1 Maart 13:30-16:30
Bezichtiging expostie Kruisweg, kerkzaal -


Donderdag 1 Maart 20:00-22:00
Werkgroep eredienst -

Januari 2018

Op Ypenburg:

Inmiddels is, als u/jij dit leest, weer een nieuw kalenderjaar begonnen. Veel goede wensen hebben inmiddels geklonken en als leden van de wijkgemeente wensen we elkaar ook veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar. Met de wens dat we als gemeenschap zullen groeien in geloof(svertrouwen), in verbondenheid en in ons kerk-zijn in de wijk Ypenburg.

We beginnen het jaar in deze eerste maand januari met enkele bijzondere gebeurtenissen: (her)bevestiging van ambtsdragers, een oecumenische ochtendviering en een avond joods muziektheater.

En in het kader van ons jaarthema ‘Kunst in de kerk’ kijken we uit naar een bijzondere expositie in De Toevlucht van moderne kruiswegstatiën van Ruud Bartlema die hier ook een avond over zal vertellen en een bijzondere kerkdienst over de religieuze aspecten in het werk van de schilder van Gogh.

Dit alles naast de ‘gewone’ onderdelen van het gemeentewerk.

We hopen dat de vieringen en/of andere momenten van gemeente-zijn voor u/jullie in het nieuwe jaar inspirerend zullen zijn.

Persoonlijk willen we u/jullie graag bedanken voor de goede wensen voor het nieuwe jaar die wij hebben ontvangen en ieder al het goede toewensen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

November 2017

Op Ypenburg:

Wat vliegt de tijd!

Het is alweer 10 jaar geleden dat ons kerkgebouw De Toevlucht gereed was en we als wijkgemeente ons nieuwe thuis konden betrekken. In de 8 jaar daar voor zijn we als wijkgemeente op zondagochtend samengekomen in scholen, eerst in basisschool De Vlieger en daarna in het lyceum Ypenburg. Dit betekende iedere zondagmorgen stoelen sjouwen, ‘kerkzaal’ inrichten en na de viering weer opruimen. Dat met elkaar te doen gaf het ook veel gemeenschapsgevoel. Maar het was fijn om in het najaar van 2007 ons eigen ‘huis’ te kunnen betrekken en de energie op andere kerkzaken te kunnen richten.

Inmiddels zijn we 10 jaar verder en voelen we ons goed thuis in De Toevlucht. Het is mooi om op 3 december bij dit jubileum stil te staan, opnieuw met de medewerking van de cantorij in de viering, en we hopen op de aanwezigheid van veel gemeenteleden, ook van de eerste jaren die inmiddels verhuisd zijn.

We vieren dit jubileum in dankbaarheid en in vertrouwen dat we ons als gemeente, ook de komende jaren, gedragen mogen weten door de zegen van God.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

September 2017

Op Ypenburg:

De schoolvakanties zijn dit jaar vroeg afgelopen, de kinderen en jongeren zijn inmiddels weer naar school en ook het kerkelijke leven komt zo langzamerhand weer op gang. Hieronder staan al een aantal activiteiten genoemd die de komende weken zullen plaatsvinden. De (kerk)agenda vult zich al weer snel. Daarom noemen we alvast enkele boeiende activiteiten zoals ‘Leven-dig Gesprek’ en de gemeentemaaltijden. Over enkele weken komt het nieuwe Vorming en Toerustingsprogramma van onze wijkgemeente uit waarin nog veel meer activiteiten staan.

Een groot deel van de activiteiten staat dit seizoen in het kader van ons jaarthema ‘Kunst in de kerk’. Misschien zal niet iedereen zichzelf even ‘creatief’ vinden, maar we hopen toch dat er activiteiten in dit kader zijn die u / jullie aanspreken.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Oktober 2017

Op Ypenburg:

Inmiddels is de startzondag achter de rug waarop we vanuit het jaarthema ‘Kunst in de kerk’ en het scheppingsverhaal creatief aan de slag zijn geweest. En ook inmiddels hangen een aantal kunstwerken van gemeenteleden in de kerkzaal. Hele verschillende onderwerpen, vormen en uitingen van kunst. Deze zullen een aantal weken blijven hangen en daarna hopen we weer andere vormen van kunst te kunnen tonen.

Op verschillende manieren zal het jaarthema tot uiting kunnen komen. Voor iedere viering waarin ook de beamer gebruikt wordt, zal voor de kerkdienst een kunstwerk worden getoond dat past bij één van de Bijbellezingen in de dienst. En ook zou het mooi zijn om af en toe in de viering een gedicht te laten klinken, gekozen door een gemeentelid. Als u/jij hiervoor suggesties hebt of andere ideeën rond ons jaarthema, laat het ons vooral weten.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Mei 2017

Op Ypenburg:

Het zal altijd wat vreemde weken, de weken na de Pasen in de maanden april en mei. Bijna iedere week is er wel een bijzondere en soms vrije dag: Koningsdag, 4 en 5 mei, Hemelvaart en Pinksteren. Weken ook waarin de scholen 1 of 2 weken vakantie hebben. Deze weken lijken dan ook voorbij te vliegen en voor je gevoel nadert het einde van het (kerkelijke) seizoen al snel. Toch is er nog volop activiteit, zoals bijv. het Running Diner (zie hieronder) en zijn er zeker ook nog enkele christelijke feestdagen te vieren. Hemelvaart en Pinksteren, voor het gevoel zijn het wat minder grote feesten dan Kerst en Pasen, maar toch kan het kerkelijke jaar niet zonder deze dagen. De weg van Jezus zoals we die in het kerkelijke jaar volgen wordt daarmee als het ware afgerond. Met Hemelvaart wordt het werk van Jezus in onze handen gelegd en met Pinksteren ontvangen we daartoe de kracht van de Heilige Geest. En daar gaan we dan verder mee op weg het (kerkelijke) jaar door, de zogenaamde ‘feestloze, groene tijd’ tot Advent, om de weg van Jezus verder te gaan. Alle reden om dat op Hemelvaartsdag en Pinksterzondag samen te vieren en daartoe inspiratie te ontvangen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

U bevindt zich hier: Home De Dominee Op Ypenburg