Op Ypenburg:

We bevinden ons kerkelijk in de 50 dagentijd na Pasen, de tijd tot en met Pinksteren. Als ‘feesttijd’ krijgt deze tijd minder aandacht dan bijv. de tijd voor Kerst (Advent) of voor Pasen (40 dagentijd), maar toch staat het zo op de liturgische kalender. Met Pinksteren, en eigenlijk met zondag daarna, Trinitatis (Drie-eenheid), wordt de feesttijd afgesloten en gaat we de ‘feestloze’ tijd van de groene zondagen in. Waarbij we natuurlijk mogen bedenken dat iedere zondag de dag van Opstanding is.

We hopen ook nog een aantal bijzondere feestelijke diensten te vieren. De dienst van Schrift en Tafel (avondmaal) op 6 mei en op 10 juni een viering met medewerking van de cantorij en natuurlijk Pinksteren, de 50 ste dag.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

In het kader van ons jaarthema ‘Kunst in de kerk’ heeft tijdens de afgelopen 40-dagentijd de moderne Kruisweg van theoloog/kunstenaar Ruud Bartlema in de kerkzaal van De Toevlucht gehangen. En op 19 maart heeft Bartlema hierover en over de kruisweg in het algemeen verteld.

De volgende activiteit in het kader van ons jaarthema is een themadienst over de schilder Vincent van Gogh. Als zoon van een predikant wilde Vincent zelf ook predikant worden, hij werd ook hulpprediker en evangelist, maar uiteindelijk bleek dit geen goede en vruchtbare weg voor hem. Steeds meer voelde hij de roeping om kunstenaar te worden, maar religie bleef wel een rol spelen in zijn leven en in zijn kunstwerken. Van Gogh heeft daarbij ook prachtige schilderijen van Bijbelverhalen gemaakt. Sommigen zien van Gogh als een ziener, een monnik (bijv. Henri Nouwen) en herkennen een bepaalde spiritualiteit in zijn werken.

Op zondag 15 april komt ds. Michiel de Zeeuw in de kerkdienst vertellen over de zoektocht in geloof- en levensvragen van Vincent van Gogh.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Wat vliegt de tijd!

Het is alweer 10 jaar geleden dat ons kerkgebouw De Toevlucht gereed was en we als wijkgemeente ons nieuwe thuis konden betrekken. In de 8 jaar daar voor zijn we als wijkgemeente op zondagochtend samengekomen in scholen, eerst in basisschool De Vlieger en daarna in het lyceum Ypenburg. Dit betekende iedere zondagmorgen stoelen sjouwen, ‘kerkzaal’ inrichten en na de viering weer opruimen. Dat met elkaar te doen gaf het ook veel gemeenschapsgevoel. Maar het was fijn om in het najaar van 2007 ons eigen ‘huis’ te kunnen betrekken en de energie op andere kerkzaken te kunnen richten.

Inmiddels zijn we 10 jaar verder en voelen we ons goed thuis in De Toevlucht. Het is mooi om op 3 december bij dit jubileum stil te staan, opnieuw met de medewerking van de cantorij in de viering, en we hopen op de aanwezigheid van veel gemeenteleden, ook van de eerste jaren die inmiddels verhuisd zijn.

We vieren dit jubileum in dankbaarheid en in vertrouwen dat we ons als gemeente, ook de komende jaren, gedragen mogen weten door de zegen van God.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Inmiddels is, als u/jij dit leest, weer een nieuw kalenderjaar begonnen. Veel goede wensen hebben inmiddels geklonken en als leden van de wijkgemeente wensen we elkaar ook veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar. Met de wens dat we als gemeenschap zullen groeien in geloof(svertrouwen), in verbondenheid en in ons kerk-zijn in de wijk Ypenburg.

We beginnen het jaar in deze eerste maand januari met enkele bijzondere gebeurtenissen: (her)bevestiging van ambtsdragers, een oecumenische ochtendviering en een avond joods muziektheater.

En in het kader van ons jaarthema ‘Kunst in de kerk’ kijken we uit naar een bijzondere expositie in De Toevlucht van moderne kruiswegstatiën van Ruud Bartlema die hier ook een avond over zal vertellen en een bijzondere kerkdienst over de religieuze aspecten in het werk van de schilder van Gogh.

Dit alles naast de ‘gewone’ onderdelen van het gemeentewerk.

We hopen dat de vieringen en/of andere momenten van gemeente-zijn voor u/jullie in het nieuwe jaar inspirerend zullen zijn.

Persoonlijk willen we u/jullie graag bedanken voor de goede wensen voor het nieuwe jaar die wij hebben ontvangen en ieder al het goede toewensen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Inmiddels is de startzondag achter de rug waarop we vanuit het jaarthema ‘Kunst in de kerk’ en het scheppingsverhaal creatief aan de slag zijn geweest. En ook inmiddels hangen een aantal kunstwerken van gemeenteleden in de kerkzaal. Hele verschillende onderwerpen, vormen en uitingen van kunst. Deze zullen een aantal weken blijven hangen en daarna hopen we weer andere vormen van kunst te kunnen tonen.

Op verschillende manieren zal het jaarthema tot uiting kunnen komen. Voor iedere viering waarin ook de beamer gebruikt wordt, zal voor de kerkdienst een kunstwerk worden getoond dat past bij één van de Bijbellezingen in de dienst. En ook zou het mooi zijn om af en toe in de viering een gedicht te laten klinken, gekozen door een gemeentelid. Als u/jij hiervoor suggesties hebt of andere ideeën rond ons jaarthema, laat het ons vooral weten.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, thema: Generaties voor vrede, 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg. Net als in januari zal er een gezamenlijke viering zijn m.m.v. voorgangers en koorleden vanuit de drie kerken, de viering is georganiseerd door de Raad van Kerken.

Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster