Op Ypenburg

In verschillende kringen hebben we inmiddels een Bijbelverhaal gelezen met de methode van het Contextueel Bijbellezen of, zoals wij het noemen: Bijbellezen in onze tijd. En beide titels samen drukken uit waar het in deze methode om gaat: we lezen een Bijbelverhaal in en vanuit de context, de tijd en omstandigheden, waarin wij leven en met wat ons daarin bezig houdt. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen spreken we met elkaar over een bepaald onderwerp en onderzoeken zo allerlei aspecten die bij dat onderwerp horen. En na en vanuit dat gesprek lezen we het Bijbelverhaal, in de hoop zo te ontdekken wat het Bijbelverhaal voor ons leven nu te zeggen kan hebben.

Behalve de gezamenlijke avonden met Nootdorp ‘Bijbellezen in onze tijd’ (zie hieronder) hebben we deze methode ook uitgeprobeerd op de Rond de 60 kring en in de catechese bij Philadelphia. Steeds leverde dit een mooi gesprek en een nieuwe kijk op het Bijbelverhaal op. Ook in de catechese 12-15 jaar na de jaarwisseling hoop ik op deze manier Bijbelverhalen te lezen met de jongeren. In de hoop ook samen met hen te ontdekken dat de Bijbel voor ons ‘een goed verhaal’ is.

ds. Attie Minnema

Op Ypenburg

We staan weer aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen, gemarkeerd door onze jaarlijkse startzondag. Voor dit nieuwe seizoen en startzondag hebben we als jaarthema gekozen voor ‘Een goed verhaal’, in aansluiting bij het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk.

De website van de PKN zegt daarbij: ‘In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld’. De Bijbel als Gods Woord in mensentaal dat troost, bemoedigt, inspireert en ook nu nog cultureel en maatschappelijk relevant is. Het verhaal van God als spiegel voor ons leven.”

Natuurlijk zijn we als geloofsgemeenschap steeds op allerlei manieren bezig met en rond Bijbelverhalen, de Bijbel is de Bron voor ons leven en kerk zijn. Maar komend seizoen hopen we dit op enkele bijzondere manieren te doen. We hopen dat de Bijbel zo steeds opnieuw een inspirerend boek blijkt, waarin soms hele bekende verhalen opeens nieuw tot je kunnen spreken.

N.a.v. dit jaarthema ‘Een goed verhaal’ heeft de schrijversgroep ‘Liberaal Christendom’ deze zomer een preekwedstrijd uitgeschreven rond lastige Bijbelverhalen. Met de uitdaging een preek te schrijven rond één van de drie teksten: Psalm 139: 19-22, Matteüs 23: 27-33 of Handelingen 5: 1-11.

In augustus heb ik over twee van die lastige teksten een preek geschreven, Psalm 139 en Handelingen 5, deze zijn na te lezen op onze website www.kerkopypenburg.nl onder ‘Dominee’ – Preken.

Voor iedere, thuis, op school of werk en in de kerk een goed en inspirerend nieuw seizoen toegewenst,

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 17 November om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:

Lezingen: Exodus 3: 1-15 en Lucas 20: 27-38.

Collecte voor Nederlands Bijbelgenootschap en Wycliffe Bijbelvertalers.

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Astrid Driesprong