Als wijkgemeente hebben we vanaf het begin van ons bestaan (dit jaar 20 jaar!) uitgedragen dat we ‘kerk in de wijk’ willen zijn, en daarmee bedoelen we ook kerk vóór de wijk. Op verschillende manieren hebben we dit geprobeerd vorm te geven: door de Leven-dig Gesprek avonden, bezinningsavonden waarbij ieder welkom is die belangstelling heeft voor het onderwerp van de avond, en bijv. door gebruik te maken van de verschillende (Social) media en daarin onze activiteiten en bijv. de column te publiceren. Afgelopen tijd zijn we als kerk in de wijk aanwezig geweest op de Happy Street in december en met het project ‘Gast aan Tafel’: samen eten van de nieuwkomers van de Koolwitjelaan en Ypenburgers.

Binnenkort zullen we als kerk gastvrijheid verleden aan ‘Haags Ontmoeten’. Dit is een laagdrempelige voorziening voor ouderen en hun mantelzorgers. Iedere Haagse inwoner kan hier binnenlopen zonder afspraak of indicatie. Gewoon voor een praatje, een kopje koffie of het gezamenlijk uitoefenen van een hobby of het nuttigen van een kop soep. Daarnaast is het een plek waar er naar inwoners geluisterd wordt, zorgen kunnen worden gedeeld en waar advies, hulp en ondersteuning wordt geboden. Het is een samenwerking van Florence en Voor welzijn.

Vanaf half februari zal twee ochtenden per week ‘Haags Ontmoeten’ in De Toevlucht aanwezig zijn, in de voorste ruimte, de oppasruimte dat daarvoor gezellig wordt ingericht.

Het is fijn dat we als kerkelijke wijkgemeente hiervoor ruimte kunnen bieden en hopen dat veel gasten van ‘Haags Ontmoeten’ hier gezelligheid, geborgenheid en steun zullen vinden.

 

                                                                       Met hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Ondanks de mooie nazomer/herfst van de afgelopen weken gaan we alweer richting de laatste zondagen van het kerkelijk jaar en daarna de tijd van Advent. De kindernevendienst is alweer bezig met het voorbereiden van het Adventsproject en de Kerstmusical. Maar daarvoor is eerst de zondag waarop we de gestorvenen, korter of langer geleden, gedenken. We mogen dat doen, al bijna in het licht van Advent, in vertrouwen dat na het donker er altijd weer licht, Gods licht zal zijn. Dat is een mooie gedachte. In katholieke kerken en soms ook in protestantse kerken vindt deze gedachtenis op 1 november plaats, Allerzielen. Ook dat is een mooi moment daarvoor, maar wij handhaven de gedachtenis op de Laatste zondag van het kerkelijk jaar en daarmee de verbinding met Advent. In de viering op deze zondag op 25 november is er voor ieder die dat wil gelegenheid een kaarsje aan te steken. Velen ervaren dit steeds weer als een bijzondere viering. Welkom daarvoor in deze viering!

                                                                       Met hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Vanaf het begin van ons kerkzijn in Ypenburg hebben we als wijkkerkenraad en wijkgemeente uitgesproken dat we ‘kerk in de wijk’ willen zijn, een plek van bezinning, rust en vieren voor alle inwoners van Ypenburg die daarnaar op zoek zijn. Gedurende al de afgelopen jaren bleek dat niet eenvoudig te zijn, om verbinding te zoeken met medewijkbewoners en organisaties.

Maar de komende tijd staat er een aantal activiteiten op het programma die we samen met organisaties in Ypenburg organiseren in De Toevlucht: het Black American Gospel concert op 27 oktober en de avond over het boek Rebible op 29 november organiseren we samen met het Cultuuranker van de bibliotheek. En op 13 dec. een avond over omgaan met verlies samen met Buurtzorg Ypenburg.

We hopen dat niet alleen veel gemeenteleden maar ook andere wijkbewoners hierdoor aangesproken worden en onze kerk De Toevlucht ontdekken als een goede plek waar zinvolle en boeiende onderwerpen worden besproken en activiteiten plaatsvinden. Niet vooral omdat wij zo graag ‘kerk in de wijk’ willen zijn, maar omdat het mensen goed doet aan die gesprekken en activiteiten mee te doen. Dus van harte welkom als gemeentelid en met hopelijk vele mede-wijkbewoners.

 

                                                                       Met hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 Maart om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds. J. Korf
Ouderling van dienst: Jaco de Boer