• Agendabeheer De Toevlucht Gerda Geluk

  Nootdorp
  Phone: 015-7504847
 • Algemeen
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Den Haag
  Phone: 070-3192390
 • Cantorij Maaike Trommel

  Den Haag
  Phone: 015 3618610
 • Phone: 015 3109913
 • Creche / oppas Margret van den Berg
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 070 2204275
 • Diaconie Maria van Twist / Christiaan Wallet
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 070 3193435
 • Kerkrentmeester / Kerkbalans Kees Bijl
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 015-3619313
 • Kindernevendienst Karin Hijma
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 070 3977353
 • Kopij kerkbode Marcel van den Berg / Liesbeth van den Akker
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 070 3311900 / 06 20787097
 • Predikant ds. A. Minnema
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 015-361 94 71
 • Scriba wijkkerkenraad Ada van der Ster
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 015-7633285
 • Phone: 015-3619471
 • Webmaster Paul van Sighem
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 015 - 36 18 720
 • Werkgroep Eredienst Carla Izeren

  Phone: 070 3699597
 • Werkgroep ZWO Liesbeth van den Akker
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 06 20787097
 • Wijkadministratie J. van Berkum - Kaastra
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 015 - 88 95 782
 • Zondagsbrief Esther Rosier
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 070 - 38 20 831

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, thema: Generaties voor vrede, 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg. Net als in januari zal er een gezamenlijke viering zijn m.m.v. voorgangers en koorleden vanuit de drie kerken, de viering is georganiseerd door de Raad van Kerken.

Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster