'Hoe we tegen de dood aankijken, bepaalt hoe we in het leven staat,' zegt cardioloog dr. Pim van Lommel. Bijna Dood Ervaringen zijn volgens hem van alle tijden en plaatsen, er zijn zelfs passages in de Bijbel die wel een beschrijving lijken van zo'n ervaring. Zijn boek over dit onderwerp staat hoog in de Boeken top 10 en is genomineerd voor de NS Publieksprijs.

Over zijn boek en dit onderwerp willen we met elkaar praten op woensdag 26 november, tijd 20.00-22.00 uur in De Toevlucht. Ook van harte welkom als u het (dikke) boek van van Lommel niet (helemaal) hebt kunnen lezen.

Info en opgave bij ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, thema: Generaties voor vrede, 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg. Net als in januari zal er een gezamenlijke viering zijn m.m.v. voorgangers en koorleden vanuit de drie kerken, de viering is georganiseerd door de Raad van Kerken.

Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster