dopenRegelmatig wordt er in onze kerkdienst de doop gevierd waarin de eigen wijkpredikant ds Attie Minnema voorgaat. In de regel op de 2e zondag van de even maanden. De doopvieringen voor komend jaar staan gepland op: 12 febr., 29 april, 28 aug., 28 okt. en 9 dec. Voorafgaand aan de doopdienst vindt een doopgesprek plaats, meestal bij één van de doopouderparen thuis. Hierin wordt gesproken over de betekenis van de doop, de motieven om het kind te laten dopen, de gang van zaken in de doopdienst en tegelijk kunnen de verschillende doopouders met elkaar kennismaken.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Attie Minnema.dopen

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, thema: Generaties voor vrede, 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg. Net als in januari zal er een gezamenlijke viering zijn m.m.v. voorgangers en koorleden vanuit de drie kerken, de viering is georganiseerd door de Raad van Kerken.

Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster