dopenRegelmatig wordt er in onze kerkdienst de doop gevierd waarin de eigen wijkpredikant ds Attie Minnema voorgaat. In de regel op de 2e zondag van de even maanden. De doopvieringen voor komend jaar staan gepland op: 12 febr., 29 april, 28 aug., 28 okt. en 9 dec. Voorafgaand aan de doopdienst vindt een doopgesprek plaats, meestal bij één van de doopouderparen thuis. Hierin wordt gesproken over de betekenis van de doop, de motieven om het kind te laten dopen, de gang van zaken in de doopdienst en tegelijk kunnen de verschillende doopouders met elkaar kennismaken.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Attie Minnema.dopen

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 Januari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
. Lezingen: Esther 3 en Lucas 4: 14-21

Voorganger: Ds. J.D.W. Eerbeek
Ouderling van dienst: Jaco de Boer