Positie:
Jaco de Boer
Adres:
Den Haag
Telefoonnummer:
015 3109913
Overige informatie:

Verhuur De Toevlucht

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 Februari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen Ester 8:3-8, 9: 1-23 en Lucas 6: 27-38.

Voorganger: Ds. R. Stigter
Ouderling van dienst: Jonathan Heiner