Laatste nieuws

Ook dit voorjaar organiseert de werkgroep pastoraat weer Groothuisbezoekavonden. Wat betreft het thema sluiten we aan bij de thema’s van de landelijke Protestantse Kerk van deze afgelopen jaren: geloof, hoop en liefde. Het begrip ‘hoop’ is in onze wijkgemeente nog niet aan de orde geweest, vandaar de keus voor het thema: ‘Hopen op verandering’.

Ieder adres ontvangt hiervoor een uitnodiging en kan aangeven welke avond 1e of 2e voorkeur heeft.

De data zijn: donderdag 21 febr. (Zwaluwsingel 128), maandag 4 mrt. (Anthony Fokkersingel 21), donderdag 7 mrt (Henricuskade 279). Graag ontvangen we uw aanmelding vóor 10 febr. bij één van de ouderlingen. Verdere informatie bij de werkgroep pastoraat.

Vanaf zondag 2 december zijn we in de kerk in de Adventstijd. Advent betekent verwachten, we kijken uit naar de komst van het Licht der Wereld. In die verwachting laten we ons deze weken voeden door de woorden van profeten. Iedere zondag komt een profeet aan het woord, die vertelt over de dag die komen gaat.

Wie met profeten dromen droomt, ziet aan de horizon,

hoe er een ware koning komt, zo stralend als de zon.

Tijdens de Adventsweken is de kleur in de kerk paars, kleur van bezinning en inkeer, voorbereiding op het feest van Kerst.

Wellicht heeft u/heb jij het ook gezien: TVLab. Tijdens de rustige vakantieperiode is er weinig aanbod op tv, behalve veel herhalingen en…. Het TV Lab dat met nieuwe programma’s gaat experimenteren. Zo ook het programma “Ssst!” van de EO. Arie Boomsma heeft 3 bekende Nederlanders uitgenodigd in een mooie omgebouwde boerderij, waarbij de opdracht was om 36 uur niet te praten met elkaar. Er waren geen boeken, telefoons,  tv, computer of andere afleidingen toegestaan.

Prachtig, om te zien dat mensen door die lange stilte mensen pas echt dichter bij henzelf zijn gekomen. En wat een gok om op de beeldbuis waar schreeuwerige, drukke tv programma’s aan de orde van de dag zijn opeens een programma te zien waarbij nauwelijks gesproken wordt. De reacties van de Twitter waren ook enthousiast, zo zei iemand “Ik word er al rustig van als ik naar dit programma kijk” en anderen konden niet wachten om het zelf eens uit te gaan proberen. Juist dat was ook de boodschap van Arie Boomsma met dit programma.

Eigenlijk zijn we “verslaafd” geworden aan praten of beter gezegd communiceren .  Maar wanneer bent u/ben jij nu eens bewust stil? We bieden de elke 2 maanden een kans om stilte te ervaren bij ons in de kerk! Niet voor 36 uur achtereen, maar om te beginnen 10 minuten. Om de maand is er afwisselend in de Bartholomeuskerk, de Dorpskerk en in de Toevlucht een dienst in de stijl van Taizé. In deze dienst staat eenvoud centraal. Er worden mooie, maar toch eenvoudige liederen gezongen, er is een Bijbellezing, maar geen preek. In plaats daarvan is er 10 minuten stilte waarin je de kans krijgt datgene te doen wat voor u/jou goed voelt: nadenken over de woorden van de Bijbellezing en de liederen die gezongen zijn of in gebed gaan met God.

Een ieder is uitgenodigd om de stilte te ervaren! De eerstvolgende viering is op zondag 9 september in de Toevlucht. Vanaf 18.45u is de ruimte beschikbaar in stilte, vanaf 19.00u wordt aangevangen met de liederen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: http://www.taizeinnootdorpypenburg.nl

Samen Bijbelverhalen lezen aan de hand van het boek van Meir Shalev ‘In den Beginne’, over eerste  keren in de Bijbel (eerste kus, droom, liefde, lach enz.). De schrijver, Shalev, is zelf niet religieus maar veel gelezen en geliefd door wel en niet gelovigen, ook in ons land. Met zijn literaire blik doet Shalev opmerkelijke observaties en geeft soms een heel eigen en verrassende interpretatie van het Bijbelverhaal. En geeft een nieuwe kijk op overbekende Bijbelverhalen en elementen in de Bijbel.

Eerste avond donderdag 4 okt. 20.15-21.45 uur in De Toevlucht, daarna maken we verdere afspraken.

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een musical? Nou, dat kan! Op zaterdag 22 september 2012 organiseert de Raad van Kerken Nootdorp/Ypenburg voor jullie een musicaldag. Op deze dag verzorgt theatergroep “De Vliegende Speeldoos” een heel bijzonder, leuk en flitsend programma, waarbij we in maar liefst één dag een musical gaan instuderen!

De musical heet “Het Geschenk” en gaat over het slavinnetje van Naäman. Een voorstelling over hoe iets ogenschijnlijk kleins, iets groots teweeg kan brengen. En hoe kinderen in Gods koninkrijk van grote betekenis zijn. Een onvergetelijke ervaring!

De musical wordt in één dag met jullie ingestudeerd onder begeleiding van echte acteurs, zangers en dansers. Jullie spelen zelf de hoofdrol. Aan het eind van de dag zorgen jullie samen met deze acteurs, zangers en dansers voor een fantastisch en stralend optreden. Uiteraard voor echt publiek! Want voor de voorstelling aan het eind van de dag zijn natuurlijk al jullie ouders, verzorgers, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom om te komen kijken naar de musical “Het Geschenk”, gespeeld door nieuw talent uit Nootdorp en Ypenburg.

De dag begint om 13.00 uur voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Kinderen van groep 1 & 2 worden om 15.00 uur verwacht. De voorstelling van de musical begint om 19.00 uur en zal tot ca. 20.15 uur duren.

Waar? In de Bartolomeüskerk aan de Veenweg 36 in Nootdorp.

Wil je meedoen met deze bijzondere musical en deze leuke dag, die je nooit meer zult vergeten, mail dan je gegevens naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opgeven kan uiterlijk tot 1 juli 2012

T.z.t. ontvang je dan van ons nadere informatie over deze dag. Graag tot dan!

Namens de werkgroep “de Vliegende Speeldoos”,

Anne Stoppels, Ilonka ten Broeke, Karin Tinbergen en Sylvia de Boo

 

Om dit allemaal goed te laten verlopen, hebben we de nodige hulp nodig: hulp bij het knutselen, bij het eten en drinken, opbouwen van het decor enz. Iedereen vanaf de middelbare schoolleeftijd mag ons komen helpen!!

Meer informatie is te vinden in:

Advent: de tijd van voorbereiding op en verwachting het de komst van Gods Licht in de wereld.

Tijdens de 4 adventsweken is de kleur in de kerk paars: kleur van bezinning en inkeer. Iedere zondag wordt een kaars ontstoken, om zo te laten zien dat het Licht van Kerst steeds dichter bij komt.
We lezen deze weken, samen met de kinderen, uit het boek Rechters (Richteren) en volgen het adventsproject: Op zoek naar de Koning. We reizen met de wijzen mee en onderweg komen we verhalen tegen die laten zien waar je op moet letten als je een koningskind zoekt.

Sinds startzondag 2011 hebben de jongeren 12+ (vanaf de middelbare school) een eigen plek in de kerk: het Jeugdhonk. Op prakavonden, na de kerkdienst en eventueel bij anderen activiteiten kunnen de jongeren in  het jeugdhonk zitten. Het is een gezellige hoek op het balkon in de kerk. Eén muur is gevuld met schilderijen door de jongeren zelf gemaakt. Er is een lekkere bank en een aantal zitzakken en voor de liefhebbers een tafelvoetbaltafel.

In het komende seizoen staan al een aantal activiteiten gepland. Een overzicht van activiteiten met o.a. kringen e.d. zal uiteraard in het begin van het kerkelijk seizoen worden gepubliceerd. Hier noemen we alvast een aantal activiteiten zodat u daar in uw agenda rekening mee kunt houden.

  • Cantorij: iedere dinsdagavond, 20.00-21.30 uur, o.l.v. Maria van Twist;
  • Kinderkoor: wordt nader bekend gemaakt;
  • Wijkkerkenraad: iedere 4e woensdag van de maand; moderamen 2e dinsdag van de maand;
  • Meditatiekring: iedere 2e woensdag van de maand, 20.15-21.15 uur, kerkzaal;
  • Rond de 30 kring: iedere 4e donderdag van de maand, 20.00-22.00 uur;
  • Rond de 60 kring: iedere 3e donderdag van de maand, 14.00-16.00 uur;
  • Catechese Philadelphia: iedere 2e donderdag van de maand, 18.45-19.45 uur (Vuistbijl);

Voor het Leven-dig Gesprek in de Toevlucht staan al weer een aantal avonden gepland:

  • Maandag 10 okt. Arts Margreet Fraanje, over Palliatieve zorg
  • Maandag 14 okt. Film kijken + bespreken: Les Hommes et les Dieux

Dit is een oproep aan alle gemeenteleden Nootdorp en Ypenburg en met name die van het eerste 'Toevlucht-uur'. De commissie fondswerving is aan het nadenken om het ontstaan van de Toevlucht, van idee tot werkelijkheid, vast te leggen. Het plan bevindt zich nog in de conceptfase maar welk van deze we ook uit gaan werken, het zou buitengewoon leuk zijn om er foto's bij te hebben. Wie oh wie, heeft er van deze beginfase foto's? Digitaal of conventioneel?
 
Zou u deze alstublieft willen sturen aan: mevrouw J.J. Gerritsen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Wethouder Fischerplantsoen 30, 2497DJ, Den Haag. Vanzelfsprekend worden conventionele foto's weer bij de oorspronkelijke eigenaar teruggebracht. 

Namens de commissie alvast hartelijk dank en een groet,

Marlies Verbaan

In onze wijkgemeente staat het avondmaal open voor ieder die in Jezus gelooft en bij Hem wil horen. Zo klinkt het in de nodiging als wij het avondmaal vieren. Ieder, groot en klein, is welkom aan de tafel van de Heer. Het is daarin aan ouders van jonge kinderen om te besluiten of hun kinderen mee doen i het delen van brood en wijn/druivensap. Hier hoort wel bij dat aan de kinderen wordt uitgelegd wat de betekenis is van het avondmaal. Dat is een taak van de ouders, maar als gemeente willen we hen daarin uiteraard ondersteunen. En daarom organiseren we af en toe avondmaalscatechese.

In de komende bijeenkomsten van de basiscatechese (11 – 15 jaar) zal hiervoor aandacht zijn en op woensdag 24 maart zal dit zijn voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Net als voorgaande keer wordt de catechese afgesloten met samen pannenkoeken eten.

De kinderen van de nevendienst krijgen binnenkort een uitnodiging mee naar huis. Graag dan wel even aanmelden (bijv. via de lijst op het prikbord in de foyer of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) zodat we weten hoeveel pannenkoeken we moeten bakken !!

Subcategories

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 29 Juli om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Willem