Laatste nieuws

Zondag 25 mei was er weer de jaarlijkse school-kerkdienst met de kinderen en leerkrachten van de groepen 3 van de basisschool De Vlieger. Het thema was: “Waar zit je?” en we hebben het Bijbelverhaal gelezen van ‘Het verloren schaap’ en het prentenboekverhaal van ‘Het vogeltje dat te ver vloog’ waarbij ook afbeeldingen via de beamer te zien waren.

De dienst begon wat later omdat juf Ankie er nog niet was. Toen juf Willemijn haar belde en vroeg ‘Waar zit je?’ bleek dat ze zich verslapen had. Ze kwam de kerk binnenhollen met een handdoek om haar haren en de tandenborstel nog in de mond.

Iedereen hoort erbij, omdat God van ieder mens houdt, wie je ook bent. En als iemand zich verloren voelt dan moeten we elkaar opzoeken, aardig zijn voor elkaar en vragen of je mee wilt spelen.

Daar ging de dienst over en we hebben, bij orgel en piano, erbij gezongen van : ‘Weet je dat je een parel bent in Gods hand’, en : ‘Ben je groot of ben je klein, God houdt van jou’, en over de Goede Herder die het schaapje zoekt.

Enkele kinderen hebben een gedichtje gelezen en gebeden voorgelezen en geholpen bij de collecte en bij het uitdelen van een schaapje met een gedichtje bij het weggaan.

Er waren veel kinderen uit de groepen 3 met hun ouders en broertjes en zusjes, en het was een hele vrolijke viering.

In het fotoalbum zijn foto’s te zien van deze school-kerkdienst (Kijk onder bijzondere diensten).

Volgens de eerste telling (eind januari) heeft de Actie Kerkbalans in de wijk Ypenburg 65.000 euro (beoogd bedrag 67.500 euro) en in de wijk Nootdorp 84.000 euro (beoogd bedrag 95.000 euro) . Op grond van de ervaringen mag worden verwacht dat de toegezegde bedragen uiteindelijk in de buurt van de streefbedragen zullen uitkomen. Er is dus alle reden voor tevredenheid en dankbaarheid. De 75 vrijwilligers die langs de deuren zijn gegaan worden hartelijk bedankt.

De werkgroep Actie Kerkbalans

Subcategories

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 November om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:

Laatste zondag kerkelijk jaar: Gedenken van de gestorvenen en Dienst van Schrift en Tafel (H.A.).
In deze dienst met medewerking van de cantorij noemen we de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn gestorven.
Lezingen: Maleachi 3: 19-24 en Lucas 21: 5-19.

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Yuri Sigmund