Laatste nieuws

Als werkgroep pastoraat van onze wijkgemeente hebben we het voornemen om af en toe bijeenkomsten te organiseren voor bepaalde doelgroepen / leeftijdsgroepen van onze wijkgemeente. Om zo de onderlinge ontmoeting en kennismaking te stimuleren en gemeenteleden die nog niet zo bekend zijn met onze wijkgemeente en haar leden de kans te geven hiermee wat meer bekend te raken. In dit geval m.n. met leeftijdsgenoten.

Op zondag 9 maart willen we zo’n bijeenkomst organiseren voor de ’40-ers’ van onze wijkgemeente. Partners en kinderen zijn daarbij ook van harte welkom. Tijd: 17.00-19.00 uur in de foyer van De Toevlucht.

We willen jullie vragen om daarvoor ook wat (borrel)hapjes mee te nemen, wij zorgen voor een drankje.

Naast onderlinge ontmoeting op informele wijze willen we ook een korte tij nemen om jullie met elkaar in gesprek te brengen over wat je verwacht van de kerk en van onze kerkelijke gemeente, wat je niet zou willen missen in haar activiteiten of wat je misschien juist wel daarin mist.

We willen de ’40-ers’ vragen alvast deze datum te reserveren. Binnenkort volgt een persoonlijke uitnodiging via de e-mail, mocht je geen uitnodiging ontvangen en toch graag willen komen kun je je aanmelden bij ds. Attie Minnema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen willen we vragen je even aan te melden bij één van de ouderlingen (zie uitnodigingsbrief), graag uiterlijk dinsdag 4 maart, met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen.

We hopen dat dit initiatief gewaardeerd wordt en uiteraard hopen we op zondag 9 maart velen te ontmoeten.

De werkgroep pastoraat

Afgelopen seizoen hebben we een avond georganiseerd voor wie de afgelopen (globaal) 12 jaar belijdenis heeft gedaan. Daarbij kwam de vraag op om vaker een gespreksavond te organiseren rond bijv. de Apostolische Geloofsbelijdenis die we regelmatig zondags zingen. Om met elkaar te spreken over wat deze oude woorden ons nu (nog) zeggen, of om bijvoorbeeld een nieuwe geloofsbelijdenis in eigen woorden te schrijven.

Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich melden bij ds. Attie Minnema, graag voor 1 november. In overleg wordt dan een datum gezocht.

In onze gemeente is een aantal mensen die vaak ‘alleen’ naar de kerk komen omdat hun partner niet of anders gelovig is. Dat is niet altijd gemakkelijk en het kan goed doen om daarover ervaringen uit te wisselen of de vragen die dat oproept te bespreken met mensen in dezelfde situatie. Daartoe willen we graag de gelegenheid geven. (Vorige jaar is deze avond niet doorgegaan)

Datum: donderdag 21 nov. tijd 20.15-22.00 uur.

Aanmelden uiterlijk 14 nov. bij ds. Attie Minnema.

Van de aangekondigde gesprekskringen begint binnenkort als eerste de kring rond het boek van Carel ter Linden ;’Wat doe ik hier in godsnaam’. De eerste avond zal zijn op maandag 11 november, 20.00 uur in De Toevlucht. Dan maken we verdere afspraken over aanpak, tijd en data. Waarschijnlijk zal in het voorjaar een kring rond het boek van Nouwen n.a.v. het schilderij van Rembrandt over ‘de verloren zoon’ plaatsvinden.

Verdere informatie bij ds. Attie Minnema.

Iedere 2e woensdag van de maand komt de meditatiekring bij elkaar in de kerkzaal van De Toevlucht, 20.15-21.15 uur. Vanaf 20.00 uur kunnen deelnemers binnenkomen, om kwart over 8 gaat de buitendeur dicht. Na afloop is er gelegenheid nog even kruidenthee te drinken.

Het meditatie-uur bestaat uit ademhalings- en lichaamsoefeningen om tot ontspanning te komen en daarna wordt een meditatieve tekst gelezen met daarom heen veel stilte en muziek.

We beginnen het nieuwe seizoen met een meditatiewandeling op woensdag 11 september, 20.00 uur in het natuurgebied achter café de Uylenburch, Delfgauw.

Voor informatie en aanmelden: ds. Attie Minnema en Hans Bouman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De startzondag is, i.t.t. eerder berichtgeving niet op 22 september maar op 29 september. Het thema voor deze zondag zal zijn: ‘Zingend Geloven met hart en ziel’. Hiermee sluiten we aan bij het jaarthema van de PKN (Protestantse Kerk) voor komend seizoen: ‘Met hart en ziel geloven’. Tijdens deze startzondag willen we aandacht besteden aan het nieuwe liedboek.

De kerkdienst zal weer wat langer duren en er is gelegenheid om na te praten na de viering tot ongeveer 13.00 uur. Er zal uiteraard tijdens heel de viering kindernevendienst en oppas zijn.

In het kader van deze startzondag een: oproep voor muzikanten:

Wie, jong of ouder, wil op startzondag in een muziekgroepje samenspelen? Van te voren ontvang je de muziek en tijdens de kerkdienst is er gelegenheid om samen te oefenen. Alle instrumenten zijn welkom !!!

 

Aanmelden bij Astrid Driesprong Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de lijst op het prikbord.

We verblijven weer in het koetshuis van en bij de Emmaüspriorij. De invulling van het weekend zal bestaan uit ontmoeting, gesprekken, wandeling, indien mogelijk een rondleiding en een gesprek met één van de zusters en (uiteraard niet verplicht) de vieringen (3 per dag) samen met de zusters.

Wie hiervoor belangstelling heeft graag z.s.m. aanmelden bij Christiaan Wallet, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Ada van der Ster Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 015 3619828

JOP

Sinds kort is er in Ypenburg een JOP. Deze letters staan voor Jongeren Ontmoetings Plek. Het is een stalen bouwwerk waar de jongeren in kunnen zitten. Het is draaibaar en kan uit de wind worden gedraaid zodat de jongeren droog en beschut kunnen zitten en elkaar kunnen ontmoeten. In steeds meer plaatsen in Nederland kun je dergelijke plekken, in allerlei vormen, zien verschijnen. Volgens de informatie is een JOP vandalismebestendig (hufterproof) en als de jeugd rond de JOP geen rommel, blikjes e.d. laat slingeren is wat mij betreft hen van harte een dergelijke hangontmoetingsplek gegund.

Het is de eerste keer dat ik kennismaak met een dergelijke JOP. De afkorting op zich is bij mij al langer bekend, namelijk vanuit de kerkelijke organisatie. En het toevallige en eigenlijk heel leuke aspect daarbij is dat ook binnen de kerkelijke wereld JOP te maken heeft met jongeren. JOP is in de protestantse kerk de organisatie die zich bezighoudt met het jeugdwerk. JOP staat voor Jeugd Organisatie Protestantse Kerk. En je zou, met een knipoog naar de JOP in Ypenburg en elders, kunnen zeggen dat ook de kerkelijke JOP jongeren beschutting wil bieden. De beschutting van kerk en geloof.

JOP wil jongeren stimuleren om bezig te zijn met geloven, met God, met de ander en de wereld om hen heen. JOP wil jongeren proberen te helpen om te ontdekken wat ze van geloven vinden en wat ze ermee kunnen in hun leven. JOP ondersteunt daartoe mensen die zich in de plaatselijke kerken bezig houden met de jeugd en JOP ontwikkelt allerlei materiaal voor het kerkelijk jeugdwerk. Zo wil JOP kerkelijke gemeente stimuleren om ook oog en oor te hebben voor de jongeren in de kerk.

Het is niet gemakkelijk om jongeren een echte plek in de kerk te geven waar ze zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Vormen die gebruikt worden en het taalgebruik in de kerk staat vaak veraf van de jongeren. Natuurlijk zijn jongeren van harte welkom in de kerk, maar vaak wordt van hen verwacht dat ze zich aanpassen aan de volwassenen belevingswereld en manier van doen. Daarbij hebben jongeren vaak hele andere interesses en hebben ze het druk met school, vrienden en hun weg zoeken in de maatschappij.

Het is een uitdaging voor de kerk om jongeren te laten ervaren dat ze er volop bij horen in de kerk, dat ze zichzelf mogen zijn met hun geloof en hun vragen en dat zich daarin serieus genomen voelen. Misschien moeten we als kerk daarbij ook nog wat meer flexibel en ‘draaibaar’ worden. En kunnen we jongeren dan de ervaring meegeven dat ze altijd ‘beschutting’ kunnen vinden in het geloof en in de kerk.

Op 25 mei is het nieuwe liedboek gepresenteerd. Dit is precies 40 jaar na het uitkomen van het Liedboek voor de kerken uit 1973. Over de achtergronden en de opzet van het liedboek is te lezen op www.liedboek.nl In de kerk liggen exemplaren van de glossy ‘Ik zing’ die is uitgegeven bij de presentatie van het nieuwe liedboek. In dit magazine staan interviews met redactieleden en informatie over de verschillende uitgaven van het nieuwe liedboek. Dit magazine is ook digitaal te lezen via http://www.liedboek.nl/voorbeelden/ik-zing-magazine .

In de kerkdienst van zondag 2 juni besteden we aandacht aan het nieuwe liedboek en zingen we liederen die de breedte van de keuze van liederen van het nieuwe liedboek weergeven. In het liedboek zijn, naast de 150 psalmen en een aantal gezangen uit het vorige liedboek, liederen uit allerlei tradities opgenomen: moderne kerkliederen, Taizé, Iona, Opwekkingsliederen, gezongen liturgische teksten. Daarnaast zijn er ook teksten voor gebed, opening en sluiting van kerkelijke bijeenkomsten enzovoort.

Natuurlijk hoopt iedereen dat zijn of haar favoriete lied is opgenomen in het nieuwe liedboek. En er zullen vast ook liederen in het liedboek staan die u/jou persoonlijk minder aanspreken. Maar het waardevolle van dit liedboek is dat het de breedte van de geloofbelevingen die in onze Protestantse Kerk aanwezig is weerspiegelt. Zoals een uitspraak in één van de interviews in het magazine ‘Ik zing’ het zegt:  “Dit is niet mijn lied, maar het is goed voor de kerk dat het er in staat”. In die zin is het nieuwe liedboek ook een manier om elkaar in ieders geloofsbeleving te leren kennen.

De kerkenraad heeft, op voorstel van de werkgroep eredienst, besloten niet de nieuwe liedboeken aan te schaffen (of dat van gemeenteleden te vragen), maar via zondagsbrief en beamer zullen we hier de komende tijd volop mee kennismaken en zal steeds ook aangegeven worden waar een lied in het nieuwe liedboek vermeld staat.

Op de litteratuurplanken in de foyer ligt informatie over de verschillende uitgaven van het nieuwe liedboek. Wie het missionair werk van de PKN gaat steunen ontvangt het nieuwe liedboek gratis.

De eerste druk van het liedboek was al voor het verschijnen uitverkocht, wellicht dat u dus even geduld moet hebben als u een exemplaar bestelt.

Sinds onze wijkgemeente bestaat (1999) hebben een aantal gemeenteleden belijdenis gedaan in onze wijkgemeente en enkelen elders. Het doen van belijdenis van je geloof is een bijzonder moment in je lid zijn van de kerk en als gelovige. Als werkgroep pastoraat willen we graag een avond organiseren om met elkaar daarop terug te kijken: wat heeft de belijdenis toen voor je betekend en hoe heeft dat een plek gekregen in je leven als gelovige en kerklid? Wat verwachtte je daarbij van de kerk/gemeente en is aan die verwachtingen beantwoord?

En eventueel hopen we ook suggesties te ontvangen rond de belijdenisvoorbereiding, viering en hoe we degenen die belijdenis hebben gedaan kunnen steunen in de doorwerking daarvan.

Degenen die de afgelopen 12 jaar belijdenis hebben gedaan hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen (heb je deze gemist, meld je dan even bij één van ondergetekenden).

Deze avond zal zijn op woensdag 29 mei, in De Toevlucht, tijd 20.00-21.30 uur met daarna nog even gelegenheid om elkaar te ontmoeten en informeel na te praten. Aanmelden graag voor 21 mei bij Ada van Ster of Astrid Driesprong.

De werkgroep pastoraat.

Subcategorieën

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zat 20 April om 21:00 uur in De Dorpskerk

Informatie bij deze dienst:
Paaswake

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Jaco de Boer


Zon 21 April om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Pasen

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Ada van der Ster