Groothuisbezoek 2010 met als thema “ Een blik in de Spiegel”

Er zijn drie groothuisbezoekavonden geweest en een avond van de rond de 30 kring die dit onderwerp aan de orde hebben gesteld. Iedere avond van groot huisbezoek werd door twaalf mensen bezocht. Op de rond de 30 kring waren vijf mensen aanwezig.

Aan de hand van stellingen van Robert Warren over een gezonde gemeente willen we kijken hoe wij gemeentebreed onze gemeente zien en wat er te verbeteren valt. Deze punten zullen deel uit gaan maken van het nieuw te maken beleidsplan.

Alle aanwezigen hebben dezelfde stellingen voor gekregen en deze beoordeeld op een schaal van 1- 6. Per stelling zal ik een gemiddelde van alle avonden geven met de daarbij gegeven aanbevelingen of opmerkingen.

1. Onze gemeente wordt meer door geloof bewogen, geloof als kracht en inspiratiebron, dan door pogingen om te overleven en “de winkel open te houden”.

Beoordeling: gemiddeld een 4.6

De opbouw van onze nieuwe gemeente is een goede prestatie. Er is een groot enthousiasme vanuit het geloof om dit te kunnen realiseren. Nu moeten we dit zien te behouden. Het is nu tijd om meer naar het inhoudelijke te gaan kijken. Wij zijn gewend meer doeners te zijn, als dat wij inhoudelijk met elkaar aan de slag gaan. Wij moeten ruimte creëren om met elkaar over het geloof te praten. Bijv. dmv een preeknabespreking na afloop van een zondagse dienst. Of eens een interactieve dienst organiseren. Meer aandacht voor de persoonlijke voorbeden. Zodat er meer onderlinge betrokkenheid ontstaat. Wij ervaren nu nog schroom om met elkaar over het geloof te praten.


2. Onze gemeente is sterk naar buiten gericht, meer gericht op leven dan op de kerk, is geworteld in de gemeenschap, met aandacht voor het dagelijks leven.

Beoordeling: gemiddeld een 3.9

Wij doen ons best, maar het blijft best lastig. Het geloof lijkt niet zo in het dagelijks leven van de Ypenburgers te leven. Al onze gemeenteleden zijn het netwerk binnen de wijk. We moeten aan nieuwkomers en buitenstaanders blijven vertellen van onze kerk. Vaak weet men niet dat er een kerk is op Ypenburg. We moeten blijven werken aan onze zichtbaarheid van het kerkgebouw en in de wijk. Een goed initiatief is het starten van de voedselbank. Verder moeten wij misschien meer naar de mensen toe, denk aan bezoek van de scholen, ipv dat zij naar ons moeten komen.

3. Onze gemeente heeft besef van ‘meedoen in Gods missie’, is gericht op “Wat vraagt God van ons?”, meer dan op : iedereen tevreden houden’.

Beoordeling: gemiddeld een 3.8

Zijn wij wel op zoek naar wat God van ons wil? De gemeente is niet goed bekend met de visie. Het beleidsplan speelt niet bij gemeenteleden. Het besef is er niet. Schijnbaar is de WKR zich niet bewust genoeg om dit breed uit te dragen aan de gemeente. Deze groothuisbezoeken met dit als onderwerp, zet een ieder tot nadenken en zijn erg waardevol. De WKR moet dus de betrokkenheid en bekendheid met de gemeenteleden blijven delen.

Het geloofsgesprek moeten we blijven stimuleren en aanbieden aan de gemeenteleden. ( groothuisbezoek, levendig gesprek, geloofscursus ).

4. Onze gemeente is bereid keuzes te maken, keuzes die hen wat kosten. Ze houdt veranderingen niet tegen, neemt risico’s, leert ervarenderwijs en vindt het niet erg als er wat mislukt.

Beoordeling: gemiddeld een 4.7

Wij zijn niet bang om keuzes te maken. Zijn een gemeente zonder traditie waar veel mogelijk is. We staan open voor verandering. Denk aan inzegening van bijv. homohuwelijk, invoering van de nbv. Ondanks niet ieder zich in deze nieuwe vertaling goed kan vinden is er voor gekozen deze weg te gaan. Experimentele diensten zijn er. De kinderzegening is nu een actueel onderwerp. Wij zijn niet bang als dingen mislukken. Een valkuil zou kunnen zijn dat de vijver waaruit we putten om nieuwe dingen te ontwikkelen en in te voeren klein is, waardoor het zou kunnen dat we minder open staan voor de dingen als we zouden willen. Het zou dan ook goed zijn als mensen niet te lang aan een vaste taak zitten, maar er meer verloop is, zodat anders ook een idee uit kunnen brengen. 


5. Onze gemeente functioneert als een gemeenschap, kwetsbaar en beschikbaar, i.p.v. als een club of godsdienstige organisatie. Mensen worden ingezet op hun krachten binnen en buiten de kerk.

Beoordeling: gemiddeld een 4.7

Wij willen graag als gemeenschap functioneren, maar door het drukke leven van een ieder lukt het niet altijd. Wij moeten een goede vorm zien te vinden hoe we zieken ( langdurig zieken ) blijvend onder de aandacht van de gemeenteleden kunnen houden. Verder gebeurt er veel “achter de schermen”. Mensen worden betrokken bij dingen en activiteiten. Vrijwilligers worden ingezet op hun capaciteiten.

6. Onze gemeente is gastvrij, probeert voor iedereen ruimte te scheppen, lage drempel, helpt nieuwe mensen om ‘deel te worden van’. Geïnteresseerden worden mogelijkheden geboden om geloof en kerk te verkennen. Verscheidenheid wordt beleefd als kracht en waardevol.

Beoordeling: gemiddeld een 5.4

Dit is een sterk punt van onze gemeente. Wij zijn gastvrij en laagdrempelig. Het moet wel onder onze aandacht blijven om het sterk te houden. Nieuwkomers aan blijven spreken en welkom heten blijft een wekelijkse taak van alle gemeenteleden. De laagdrempeligheid om met elkaar over het geloof te praten zou voort kunnen komen uit een geloofsgesprek na de zondagse dienst. Als we meer bij de koffie over de preek zouden praten zou hierdoor de drempel van ons geloofsgesprek wat lager kunnen worden.

7. Onze gemeente weet zich in haar activiteiten te beperken. Ze doet een beperkt aantal dingen en die doet ze goed ( eredienst, pastoraat, management en fondswerven ). Doen niet te moeilijk over wat niet lukt.

Beoordeling: gemiddeld een 4.6

Er zijn veel activiteiten op Ypenburg. We moeten oppassen niet te veel tegelijk te willen. Beter eerst stabiliseren en van daaruit verder bouwen. Mensen niet overvragen. Zorgvuldig omgaan met alle vrijwilligers zodat zij goed ingezet worden.

Wij doen niet al te moeilijk als dingen niet lukken. Activiteiten die geen overlevingskansen hebben kunnen ook weer losgelaten worden.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 19 Augustus om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Carla Izeren