In het groothuisbezoek sluiten we aan bij het jaarthema van onze wijkgemeente. Voor het seizoen 2018-2019 is dat 'Een goed gesprek', dit is ook het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk.

In het voorjaar worden er weer enkele groothuisbezoekavonden en een middag gehouden. Gemeenteleden ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

 

 

 


Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45.
Thema: Ontmoeting.

Voorganger: Mw. Ellen Verheul
Ouderling van dienst: Carla Izeren