Op Ypenburg:

Op dit moment van schrijven leven we nog volop toe naar Pasen, op het moment dat u dit leest is dit feest al weer achter de rug. De tijd gaat maar door, jaar in jaar uit, van het ene gedenk- of viermoment naar het volgende. In de kerk gaan we nu op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Waarschijnlijk zijn dit iets minder aansprekende en wat betreft de betekenis bekende kerkelijke feestdagen. Toch kunnen we ook daar in ons geloofsleven niet zonder. We gaan nu de tijd in om vanuit Pasen te leren leven en daartoe de kracht van de Heilige Geest te ontvangen. Niet voor niets is de tijd naar Hemelvaart 40 dagen, in de Bijbel een leertijd. En hoewel deze tijd in de zondagse vieringen misschien iets minder aandacht en nadruk krijgen, hopen we dat we ook deze weg weer samen met elkaar kunnen gaan.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Zoals sommigen van u zullen weten zijn wij eind januari op vakantie geweest naar Noorwegen, een reis helemaal tot boven de poolcirkel, inclusief de Noordkaap. Deze reis was met opzet in januari/februari gepland om de kans te hebben het Poolicht/Noorderlicht (Aurealis borealis) te zien. Het kleurige licht, meestal groen maar soms ook rood/oranje, dat door bepaalde mate zonne-energie  soms in de wintermaanden te zien is, is een prachtig, indrukwekkend verschijnsel. Maar het verschijnen ervan is uiteraard nooit gegarandeerd, de (weers)omstandigheden moeten goed zijn. Maar wij hebben enkele avonden in volle verwondering het Noorderlicht kunnen zien, onze reis was dus geslaagd !

Licht is een boeiend verschijnsel en belangrijk voor de mens. Dat beseften we ook in gesprek met een Russische in het plaatsje Kirkenes. Voor ons was het Noorderlicht indrukwekkend, maar voor mensen, wonend boven de poolcirkel, die iedere winter te maken hebben met enkele maanden waarin de zon niet boven de horizon komt, is de terugkeer van de zon een heel belangrijk gebeuren. De Russische vertelde dat tijdens de Poolnacht, als het overdag slechts enkele uren schemerig licht is, ze het liefst de hele dag in bed zou blijven. Maar zodra de zon weer verschijnt boven de horizon is dat gevoel verdwenen. Hoe belangrijk is niet het licht? Wie last heeft van winterdepressiviteit zal dat beamen, maar bijna iedereen kent waarschijnlijk wel het gevoel na de winter weer uit te zien naar de lentezon.

Mensen kunnen niet zonder licht, letterlijk en figuurlijk. Daarom is ‘Licht’ in ons christelijk geloof ook zo’n belangrijk symbool. Wij kunnen niet zonder het Licht van God in ons leven. Gelukkig kunnen we ieder jaar weer Kerst en Pasen vieren: de komst van het Licht van God in de wereld en, met Pasen, het Licht dat sterker is dan het donker.

In de 40dagentijd zien wij uit en gaan wij op weg naar de overwinning van Licht en Leven.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Na een hele rustige, soms warme oktobermaand is de herfsttijd nu toch echt aangebroken, de bladeren vallen van de bomen, ’s avonds en ’s morgens is het langer donker. Het is soms voor mensen een moeilijke tijd omdat deze tijd gevoelens oproept van eindigheid, donkerte en somberheid. Ook in de kerk staan we stil bij thema’s als eindigheid. De lezingen van het leesrooster geven het aan en op de laatste zondag van het kerkelijk staat gedenken we hen die gestorven zijn. In steeds meer protestantse kerken gebeurt dat, net als in de katholieke kerk, rond 2 november, Allerzielen. Daar zijn goede argumenten voor, maar tegelijk is het ook een mooie gedachten om de gestorvenen te gedenken op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, als we ook weten dat daarna de tijd van Advent komt. De tijd waarin we weer toeleven naar de viering van de komst van het Licht van God onder mensen. Het donker heeft niet het laatste woord. Na het donker wordt het weer licht, zoals na de nacht de morgen weer komt.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Het is alweer een nieuwe jaar: Anno Domini 2013, het jaar onze Heren 2013. Er hebben heel veel goede nieuwjaarswensen geklonken, ook wij hebben weer volop ontvangen. Erg bedankt daarvoor en voor u en jullie allemaal: veel Heil en Zegen toegewenst. En natuurlijk voor ons als wijkgemeente in Ypenburg, dat wij als wijkgemeente en gelovigen komend jaar Heil en zegen uitstralen en uitdragen in onze wijk.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Bij deze kerkbode wordt ook het nieuwe boekje van Vorming en Toerusting ‘Geloven ter sprake’ verspreid. Met daarin opgenomen en aangekondigd een groot aantal activiteiten. Bestaande activiteiten zoals Leven-dig Gesprek worden voortgezet, ‘oude’ onderwerpen worden weer opgepakt zoals een gesp

reksavond voor gemeenteleden waarvan de partner niet of anders gelovig is. En er zijn enkele nieuwe activiteiten zoals een kring Rond de Bijbel, een gespreksochtend of dag over ‘Goed ouder worden’ en rond dood en overlijden. Ook is uiteraard de jeugd niet vergeten. We hopen dat er voor jonger of ouder een activiteit is die aanspreekt en uitnodigt om daar aan mee te doen. En we hopen daarmee gelegenheid te geven om in gesprek met anderen het eigen geloof te verdiepen en te doen groeien.

Suggesties voor onderwerpen blijven altijd welkom bij de werkgroep Vorming en Toerusting.

Wensen we elkaar een goed en zegenrijk nieuw kerkelijk seizoen met volop goede ontmoetingen in inspirerende vieringen en momenten waarop geloof en geloven volop ter sprake komt.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 Januari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
. Lezingen: Esther 3 en Lucas 4: 14-21

Voorganger: Ds. J.D.W. Eerbeek
Ouderling van dienst: Jaco de Boer