Op Ypenburg:

Vanaf 1 januari zullen we in de vieringen in De Toevlucht het Nieuwe Liedboek gaan gebruiken. Velen hebben dat inmiddels aangeschaft en dat is fijn want zo kunnen we de kosten voor liedboeken voor gasten beperkt houden. Het Nieuwe Liedboek is nadrukkelijk een boek ook voor gebruik thuis: ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Ik ben erg benieuwd of dit liedboek met de teksten die er in staan ook daadwerkelijk thuis gebruikt worden. In ieder geval lezen we in de kerk af en toe ook één van de vele teksten op een passend moment in de viering. Op startzondag hebben 2 groepjes ieder een ‘top 10 lijst’ gekozen van respectievelijk liederen en teksten die ze graag wilden horen in één van de vieringen komend seizoen. Inmiddels is daar ook al (deels) gehoor aangegeven. Daarnaast blijven suggesties van liederen en teksten die u graag zou zingen of horen in de kerkdienst, van harte welkom. Zo wordt het echt een boek van ons samen als gemeente.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Binnenkort is er weer een school-kerkdienst samen met de kinderen en leerkrachten van de groepen 3 van de basisschool De Vlieger. Dit jaar zijn er 2 groepen 3, i.t.t. vorig jaar toen er nog 3 groepen waren. Net als wij in de kerkelijke gemeente merken ook de scholen dat de groep hele kleine kinderen langzamerhand kleiner wordt en de leeftijd langzaam opschuift naar boven. Wij merken het in de kerk in de groeiende groep tieners. De werkgroep jeugd doet dan ook volop haar best om steeds meer voor de jongeren 12+ de organiseren. Bijvoorbeeld de jeugdkerk en de prakavonden. Naast gezelligheid wordt uiteraard ook aandacht besteed aan het inhoudelijke aspect. Dit seizoen wordt op de prakavonden het programma van Rock Solid geïntroduceerd, een programma met bijbelse/geloofthema’s dat op een leuke manier goed aansluit bij de belevingswereld van de jongeren. We hopen dat het zowel de begeleiding als de jongeren plezier geeft. Uiteraard is ook iedere zondag, na de kerkdienst, het jeugdhonk op het balkon voor de jongeren 12+ beschikbaar. Zo hopen we op een aansprekende manier gemeente te zijn ook voor jongeren.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

De zomerweken zijn, behalve een tijd om tot rust te komen en ‘bij te tanken’ in de kerk ook een tijd om plannen te maken voor het komende kerkelijke seizoen. De eerste voorbereidingen voor de startzondag zijn al begonnen, heel wat vergaderingen staan alweer in het vergaderrooster gepland, net als kerkdiensten en andere bijzondere kerkelijke momenten. En er wordt al weer nagedacht over de invulling van het kringenwerk, gespreksgroepen en thema-avonden voor het komende seizoen.

Gespreksavonden en groepen zijn binnen de kerkelijke gemeente, naast de vieringen, belangrijke momenten om elkaar te ontmoeten en door gesprek te groeien in je persoonlijke geloof en geloofsbeleving.

Bepaalde lopende kringen zullen gewoon doorgaan en daarnaast zoeken we naar aansprekende thema’s voor één of enkele gespreksavonden. Hierbij willen we uiteraard graag aansluiten bij interesses die leven in de gemeente. Dus al er suggesties zijn voor een thema of onderwerp voor een gespreksavond of kring, dan ontvangen we die graag. Ideeën hiervoor mogen gemeld worden bij ondergetekende of bij de werkgroep Vorming en Toerusting (zie ook verderop in deze rubriek). Wellicht doet de zomerse tijd hiervoor ideeën opborrelen. Voor het overige wensen we uiteraard iedereen een goede en re-creatieve (herscheppende) zomer(vakantie).

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

De afgelopen weken hebt u bij de nieuwsbrieven het nieuwe wijkboekje, samengesteld door scriba Ada van de Ster, ontvangen en een week later het Vorming en Toerustingsprogramma voor het komend seizoen. We hebben er voor gekozen beiden deze keer digitaal te verzenden, i.p.v. een exemplaar bij de kerkbode te laten bezorgen. Dit, in het kader van duurzaamheid, om papier te besparen. Van beide boekje liggen wel enkele papieren exemplaren in de foyer voor wie geen computer heeft of daar iets minder handig mee is. Mocht u vergeten zijn de digitale exemplaren te bewaren kunt u deze nog een keer opvragen bij Ada van der Ster of ondergetekende.

Suggesties en wijzigingen zijn ook altijd welkom.

We hopen dat beide boekjes komend seizoen weer goed dienst doen en meewerken aan de onderlinge betrokkenheid, het gemeentewerk en de geloofsverdieping in onze wijkgemeente.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Op dit moment van schrijven leven we nog volop toe naar Pasen, op het moment dat u dit leest is dit feest al weer achter de rug. De tijd gaat maar door, jaar in jaar uit, van het ene gedenk- of viermoment naar het volgende. In de kerk gaan we nu op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Waarschijnlijk zijn dit iets minder aansprekende en wat betreft de betekenis bekende kerkelijke feestdagen. Toch kunnen we ook daar in ons geloofsleven niet zonder. We gaan nu de tijd in om vanuit Pasen te leren leven en daartoe de kracht van de Heilige Geest te ontvangen. Niet voor niets is de tijd naar Hemelvaart 40 dagen, in de Bijbel een leertijd. En hoewel deze tijd in de zondagse vieringen misschien iets minder aandacht en nadruk krijgen, hopen we dat we ook deze weg weer samen met elkaar kunnen gaan.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 25 November om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:

Laatste zondag kerkelijk jaar
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster