Graag willen we ook dit seizoen weer de gelegenheid geven om na te denken over belijdenis doen. Belijdenis doen is van oudsher een belangrijke stap op de geloofsweg en in het lid zijn van de christelijke gemeente. Je neemt daarin de verantwoordelijkheid op je voor het 'ja', dat je ouders bij de doop voor jou hebben uitgesproken (als je als kind gedoopt bent) en je laat zien dat je wilt staan voor je geloof en dat je mee verantwoordelijk wilt zijn voor de gemeente. Wie belijdenis wil doen (en dat kan ook als je nog niet gedoopt bent) of daar over na wil denken kan zich melden bij ds. Minnema. In overleg maken we dan verdere afspraken.

Dit jaar voegen degenen die belijdenis willen doen zich bij de groep van de geloofscursus. We binnen op woensdag 3 maart. Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich aanmelden bij ds. Attie Minnema

Het doel van de catechese is : De jongeren begeleiden op hun zoektocht in geloof- en levensvragen, naar hun (geloofs)identiteit en hun weg in het leven.

Dit zal deels plaatsvinden door kennisoverdracht, m.n. rond de bijbelse verhalen, rond bepaalde begrippen die in het geloof een belangrijke rol spelen, rond de kerkelijke vieringen en gebruiken en de christelijke feesten.

Ook de plaats en de rol van godsdienst in het eigen leven en de maatschappij zal aan de orde komen. Daarbij zal m.n. de eigen meningvorming worden gestimuleerd zodat de jongeren kunnen groeien tot mondige mensen voor wie godsdienst een (hopelijk) positief deel van hun leven uitmaakt.

Vormen van catechese:

  • Avondmaalscatechese, voor de jongere kinderen die aan het avondmaal zullen deelnemen.
  • Basiscatechese, voor de kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool
  • Catechese, voor de jongeren 12+
  • Gespreksgroep jongeren 17+
  • Belijdeniscatechese

Uiteraard ook volwassenencatechese in de vorm van kringen, thema-avonden enz.

Via jeugddiensten (georganiseerd met de jongeren van catechisatie en/of jeugdkerk) proberen we de verbinding te leggen tussen de geloofsbeleving van de jongeren en van het overige deel van de gemeente.

En, als tweede, om dat overige deel van de gemeente te laten kennismaken en iets te laten beleven van de vormen van bezig zijn met geloof die de jongeren aanspreken.

Om zo het geloof samen te delen.

Sinds startzondag 2011 hebben de jongeren 12+ (vanaf de middelbare school) een eigen plek in de kerk: het Jeugdhonk. Op prakavonden, na de kerkdienst en eventueel bij anderen activiteiten kunnen de jongeren in  het jeugdhonk zitten. Het is een gezellige hoek op het balkon in de kerk. Eén muur is gevuld met schilderijen door de jongeren zelf gemaakt. Er is een lekkere bank en een aantal zitzakken en voor de liefhebbers een tafelvoetbaltafel.

In de gemeente nemen jongeren (tieners) een bijzondere plaats in. In deze leeftijdsgroep hebben de jongeren de kindernevendienst achter zich gelaten, het is minder vanzelfsprekend dat ze nog met hun ouders meegaan naar de kerkdiensten, ze maken daarin vaak hun eigen keuzes.

Geloven en geloofsoverdracht moet op een voor hen aantrekkelijk manier worden gebracht, anders haakt deze groep al snel af.

Als kerk willen we een warm en open huis bieden voor jongeren in hun vaak drukke en woelige tienerjaren.
Uitgangspunt is dat we hen serieus nemen in hun belevingswereld en eventuele aarzelingen en weerstand tegen kerk en geloof.
Maar dat wil niet zeggen dat we hen loslaten. We willen proberen vormen te vinden die hen aanspreken, waarin ze zich in hun vragen, gedachten- en belevingswereld serieus genomen voelen. Om zo samen bezig te zijn met geloof en kerk zijn.
Dit zal soms op een serieuze manier gebeuren maar ook plezier en gezellige activiteiten hoeven daarbij niet te ontbreken.

Omdat de kerkdienst vaak ervaren wordt als saai en niet bij hun belevingswereld aansluitend, willen we ook deze groep gelegenheid bieden om regelmatig op hun eigen manier bezig te zijn met geloven in de zondagse samenkomst.

Daartoe wordt 1 keer per maand, op de eerste zondag van maand, de jeugdkerk georganiseerd.

O.l.v. volwassen gemeenteleden gaan de jongeren na het eerste begindeel van de kerkdienst naar een eigen ruimte waar ook zij bezig gaan met het bijbelverhaal / thema van die zondag.

Via gespreksvormen, spel, eigentijdse muziek worden de jongeren aangesproken.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 5 Februari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Werelddiaconaat

Voorganger: ds. A. Minnema