Article Index

Speerpunten voor de periode 2015-2020

  • Voorbeden beter in beeld;
  • Evenwichtige samenwerking diaconie Nootdorp;
  • Relatie ZWO-Diaconie bezien, paasgroet;
  • Focus in ondersteuning drietal projecten op regionaal, nationaal en globaal niveau;
  • Uitdeelpunt voedselbank: organisatie inzameling product dat nooit in pakket zit, zoals bijv. waspoeder;
  • Financiële administratie correct georganiseerd.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 Januari om 10:00 uur in

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: 1 Samuel 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20.


Orde van dienst zie hierboven bij Nieuwsberichten

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Astrid Driesprong