Article Index

Diaconale  activiteiten

 1. Op plaatselijk niveau.
  • Het verstrekken van hulp in de ruime zin aan individuele leden van de kerkelijke gemeente en in voorkomende gevallen aan anderen in de vorm van menskracht, sociale begeleiding , giften , kredieten enz.
  • Financiële ondersteuning aan andere instellingen die op plaatselijk niveau diaconaal en missionair werk verrichten.
  • Kritisch volgen van het sociale beleid in de ruime zin van de burgerlijke gemeente.
  • Voorlichting geven aan de kerkelijke gemeente over het werk van de diaconie in de kerkbode ,de zondagsbrief en op gemeente avonden.
  • Behulpzaam zijn in de kerkdiensten bij het collecteren en de bediening van het Heilig Avondmaal.
  • Het beheer van het diaconaal vermogen.
 2. Op regionaal en landelijk niveau
  • Deelname aan regionale en landelijke diaconale activiteiten.
  • Financiële ondersteuning aan instellingen die op regionaal en landelijk niveau diaconaal en missionair werk verrichten.
  • Kritisch volgen van het sociale beleid in de ruime zin van de burgelijke overheden.
 3. Op internationaal niveau.
  • Financiële ondersteuning aan instellingen die op internationaal niveau diaconaal en missionair werk verrichten
  • Kritisch volgen van het beleid van de Nederlandse regering met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten .
  • Kritisch volgen van de internationale ontwikkelingen met betrekking tot de armoede en mensenrechten.

 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 Januari om 10:00 uur in

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: 1 Samuel 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20.


Orde van dienst zie hierboven bij Nieuwsberichten

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Astrid Driesprong