De cantorij van de Protestantse wijkgemeente Ypenburg, Den Haag is per direct op zoek naar een nieuwe dirigent.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een koor van zo’n 15 leden. Wij repeteren iedere dinsdagavond in ons kerkgebouw De Toevlucht van 20.00 – 21.30, inclusief een korte koffiepauze om 20.50. Vanaf half juni tot september wordt er niet gerepeteerd.

Voor ons staat het plezier in meerstemmig zingen voorop, naast het samen instuderen van nieuwe liederen tijdens de repetitie. Tijdens speciale vieringen treden we op in onze wijkgemeente, zoals met Pasen, Kerst, de zondag van de Voleinding, een dienst rondom het lied of tijdens een afscheid. Wij zingen doorgaans 2 à 3 liederen (meerstemmig) uit het liedboek, ter ondersteuning van de gemeente en daarnaast brengen we 1 à 2 liederen ten gehore aan de gemeente, bijvoorbeeld tijdens het meditatief moment en/of collecte. De cantorij bestaat sinds 2007.

De cantorij verleent ook haar medewerking aan oecumenisch diensten in de r.k. Bartholomeusparochie in Nootdorp, waar tezamen met meerdere koren wordt gezongen (Vredesweek in september en in januari). Ook heeft de cantorij meerdere keren meegedaan met het Festival of Lessons and Carols in de r.k. Bartholomeusparochie in Nootdorp op de eerste Adventszondag, waar diverse koren optraden, hetzij afzonderlijk of gezamenlijk. Bij gelegenheid en op ad-hoc basis wordt er samen opgetreden met de cantorij van de Protestantse wijkgemeente Nootdorp (bijv. tijdens vespers of Oudejaarsavond). De cantorij wordt doorgaans begeleid op het orgel of piano door de vaste organist van de wijkgemeente. Tijdens sommige uitvoeringen wordt de cantorij aangevuld met een ad-hoc muziekgroep, bestaande uit viool, cello, fluit en/of xylofoon, pauken.

 

Repertoire

De cantorij zingt – ter ondersteuning van de gemeente - meerstemmige liederen uit het Liedboek 2013: Zingen en bidden in huis en kerk. Naast het liedboek wordt vaak gezongen uit: Liedbundel Taizé, Tussentijds, Zingend Geloven, Zingenderwijs, Bundels van Sytze de Vries, Henk Jongerius, Huub Oosterhuis, A.F. Troost, Iona, Geroepen om te zingen.

Zeer geliefde stukken die het koor heeft ingestudeerd zijn: l’Acrymosa (Mozart), Look at the World (Rutter), Singet den Herrn ein neues Lied (Johann Pachelbel), And the Glory of the Lord (uit de Messiah, G.F. Händel), Verleih un Frieden gnädiglich (Felix Mendelssohn), Gabriëla’s Song (Stefan Nilsson, uit de film As it is in Heaven) of het Paasoratorium van Johan Bredewout.

 

Achtergrond wijkgemeente

Onze wijkgemeente in Ypenburg, Den Haag is een jonge gemeente en bestaat sinds 1999. Als gemeente van Christus zijn we er niet voor onszelf alleen. Geïnspireerd vanuit het Woord van God bieden we ruimte voor ieder die ontmoeting, bezinning en rust zoekt om samen een weg te gaan in geloof en levensvragen. In alle openheid willen we omzien naar elkaar en anderen.

Onze wijkgemeente hecht veel waarde aan de begrippen pluriformiteit en gemeenschap, daarbij steeds zoekend naar wat ons verbindt. We kiezen bewust en positief voor pluraliteit en proberen de goede kaders te vinden voor zowel het eigene van allerlei groepen en stromingen als ook voor het gemeenschappelijke. Centraal staan kernwaarden als gastvrijheid, samen vieren, ontmoeten, helpen, gemeenschap en geloof. Daarbij hoort openheid voor verandering en afwijzing van dogmatisme. Als wijkgemeente willen we er zijn voor anderen, midden in de wijk en in de maatschappij staan, maar ook: voor de wereld, gericht op heelheid, gerechtigheid en vrede.

 

Wat zoeken wij?

Wij zoeken een enthousiaste dirigent die per direct beschikbaar is voor repetities op dinsdagavonden en voor ongeveer 6 uitvoeringen (voornamelijk op zondagochtend) per jaar. De dirigent heeft plezier in het meerstemmig instuderen tijdens de repetitie uit de hierboven genoemde liedbundels en het aangegeven genre. De kandidaat beschikt over ervaring met koordirectie en kennis van het hierboven genoemde repertoire en is in staat nieuwe muziekstukken in dit genre aan te bieden. Het is gebruikelijk dat in overleg met de predikant liederen worden gekozen die toepasselijk zijn bij de diensten waaraan de cantorij medewerking verleent. De Richtlijn Vergoeding Organisten en Koorleiders van de Protestantse Kerk Nederland is van toepassing voor de nieuwe cantor/cantrix.

 

Voor meer inlichtingen kunt u mailen naar: Wilma Ottenkamp, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-10-17 10:04:00 Luister
2021-10-10 09:46:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 Oktober om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Genesis 15: 1-6 en Johannes 8: 30-47

Ouderling van dienst: Astrid Driesprong

Voorganger: ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Jonathan Heiner