Zondagsbrief 18 oktober  2020

Muziek

Binnenkomst ambtsdragers

Muziek

Welkom en mededelingen

(we gaan staan)

  OM TE BEGINNEN

Lezen aanvangslied: Lied 906: 1 en 2

Moment van stilte

Bemoediging en drempelgebed:

v. Onze hulp is in de naam van de Heer,

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

Lezen intochtpsalm: Lied 130: 3 en 4

 (we gaan zitten)

 

Gebed om ontferming,

Luisteren: Lieber, Lieber Herre Gott

 

  RONDOM DE BIJBEL

Groet:

v. De Heer zal met u zijn

g. De Heer zal u bewaren

 

Gebed bij de opening van de bijbel

Lezen: Samen in het licht (zie beamer)

 

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op hem zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich open stelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

(De kinderen gaan naar de kindernevendienst)

 

Lezing Oude Testament: Ezra 3: 10 - 4: 5,

                                    Ezra 4: 24 - 5: 5a

Lezen: Lied 175

Evangelielezing: Matteüs 22: 15 tm 22

Verkondiging

Meditatieve muziek: Psalm 121 (Voor de Liefste een lofzang)

Lezen: Lied 97: 1, 3 en 4

 

  GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden,

Stil gebed

Onze Vader, …… (gezamenlijk) (zie beamer)

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen

 

Inzameling van onze gaven

  1. Collecte voor landbouw in Rwanda (Werelddiaconaat) Wereldvoedseldag.

     In Rwanda leeft 70% van de inwoners van landbouw. Omdat er te weinig grond is voor alle inwoners,

     leeft 40% onder de armoedegrens. Rwandese diaconessen trainen de armste boeren/boerinnen diverse

     groenten te telen met moderne landbouwmethoden en vee te onderhouden.

  1. Kerkbode

Uitgangscollecte: Onderhoudfonds De Toevlucht

Kindernevendienstcollecte: TEAR, voor positieve verandering in sloppenwijk Nairobi

In de foyer staan 3 dozen voor de collecten, één voor de diaconie en één voor 2e en 3e collecte

en één voor de YouTube actie.

Uw bijdrage aan de collecten deze weken kunt u overmaken op nr. NL94RABO 0373738587

t.n.v. Diaconie Ypenburg en o.v.v. ‘Collectes + datum’. (Eventueel kunt u in één keer een grote bedrag overmaken met vermelding van meerdere data van de komende zondagen)

Op verzoek kunt u uw bijdrage ook doen d.m.v. collectebonnen : u kunt de collectebonnen met vermelding van datum/data van de betreffende zondag(en) in de brievenbus van De Toevlucht stoppen

(de kinderen komen uit de nevendienst)

 

  UITZENDING EN ZEGEN

(we gaan staan)

Lezen: Lied 788

Zegen, g. Amen (1x gesproken)

 

Muziek

 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 25 Oktober om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Nehemia 7: 72b-8:18 en Matteüs 22: 34-46.

Voorganger: ds. Reinhard van Elderen