In De Toevlucht worden kerkdiensten gehouden worden met een beperkt aantal bezoekers. De komende weken worden in de viering niet gezongen.

Voorlopig houden we daarbij nog het maximum van 30 aanwezigen aan. Dit aantal is inclusief 10 medewerkers in de viering.

Om die reden is het nodig u van te voren aan te melden. U kunt zich steeds voor de komende zondag aanmelden voor woensdag 18.00 uur.

U/Je mag je ook aanmelden voor meerdere of alle zondagen van de maand oktober, dit er dan eventueel met data duidelijk bij vermelden.

U/Je krijgt bericht of u/je wel of niet in de dienst verwacht wordt. Bij aanmelden graag uw naam vermelden en met hoeveel personen u wilt komen, en graag een telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Wij verzoeken u om tijdig af melden als u toch niet kunt komen.

Overzicht van de diensten in september, aanvang steeds om 10.00 uur:

 

We houden ons aan de voorschriften en adviezen zoals die vanuit de overheid en de landelijke kerk zijn gegeven.

 • Kerkbezoek ook met samenzang is mogelijk met minimaal 1,5 m afstand.
 • Kerkbezoek voor de dienst van de PW Ypenburg op zondag om 10u op basis van reservering per maand vooraf  waarover de gemeenteleden en anderen geïnformeerd worden via de nieuwsbrief en website.
 • Tussen kerkgangers dient minimaal anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren die herkenbaar zijn door een keycord.
 • Volg de aangewezen looproutes die aangegeven zijn met posters, bordjes en/of pijlen op de grond.
 • Tijdens de kerkdiensten wordt er niet gecollecteerd. Na afloop van de dienst staan in de foyer dozen waarin de bijdrage voor de collecte kan worden gedaan, bij voorkeur met collectebonnen. Bedragen voor de collectes kunnen ook overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de diaconie Ypenburg onder vermelding van datum(s) en collectedoel. Collectebonnen kunnen in een envelop met daarop geschreven de datum en het collectedoel in de brievenbus gedeponeerd worden.
 • Vanaf augustus zal er weer koffiedrinken na de dienst zijn met het aanhouden van gepaste afstand.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk alleen bij hoge nood.
 • Tijdens de dienst blijven een aantal deuren van de kerkzaal open zodat aanraking niet nodig is en er voor voldoende ventilatie is.
 • Na afloop van de dienst worden alle deuren van de kerkzaal geruime tijd opengezet om goed te ventileren.
 • Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • Mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • De diensten van de protestantse gemeente Ypenburg online uitzenden via de website van kerkomroep.nl en uitzendingen met beeld via het YouTube kanaal;
 • De samenkomsten richten we zo in dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid/het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen en adviezen;
 • We blijven op de hoogte van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan continu aan gewijzigde regelgeving zullen blijven actualiseren.

 U kunt zich steeds vóór woensdag 18.00 uur opgeven bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.voor de komende zondag.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met waarnemend voorzitter Ada vd Ster This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ( 06-53197807)

 

 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 29 November om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Eerste zondag van Advent. Lezingen: Jesaja 63: 19b-64:8 en Marcus 13: 24-37.

Voorganger: ds. P. Schelling