Zoeken naar een ster van hoop

 

Eeuwig heimwee drijft ons voort

en houdt ons gaande

in goede en kwade dagen.

 

Heimwee naar geborgenheid,

hunker naar een warme thuis

en naar de veilige plek

waar een mens aanvaard,

bemind mag zijn zoals je bent.

Onvoorwaardelijk,

de eenzaamheid voorbij.

 

Verlangen naar ruzieloos samenleven.

Droom van vrede,

van een wereld

waar ieder tot zijn recht kan komen

en waar alles wordt gedeeld met allen.

 

 

Lezing Oude Testament Jesaja 60: 1 – 6,

Evangelielezing: Matteüs 2: 1 – 12,

 

 

Waardoor laat je je leiden in je leven?

Een goede vraag om over na te denken, zeker nu we weer een nieuw jaar ingaan in de vreemde, onrustige tijd waarin we zijn.

Waardoor laat je de richting van je leven, je denken, je doen en laten, bepalen?

Vanmorgen hebben we gelezen over de wijzen uit het Oosten, - om ze nog maar even zo te noemen -, maar de wijzen in onze dagen komen werkelijk van alle kanten.

En beïnvloeden, of proberen dat in ieder geval, beïnvloeden ons denken en ons gedrag, onze manier van leven.

Politici, deskundigen aan de talkshowtafels, influencers, Social Media, demonstranten en actievoerders.

Hoe vorm je te midden van al die meningen, jouw eigen mening en gedachten?

En misschien nog wel een belangrijker vraag is: ben je bereid om soms even je mening los te laten, en zaken anders, van een andere kant te bezien.

Is dat misschien ‘ware’ wijsheid?

 

Vandaag gaat het over, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling ze noemt, de magiërs uit het Oosten.

De vorige Bijbelvertaling spreekt nog van de wijzen uit het oosten, vandaar ook het kinderlied ‘De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen’.

Of we noemen ze Koningen, a.s. woensdag 6 januari wordt Drie Koningen gevierd.

 

Magiërs is een vertaling van het Griekse woord dat Matteüs gebruikt: magoi.

Een goede vertaling maar die kan ook misverstanden oproepen, want magiërs klinkt voor ons ook als tovenaars.

Maar de magiërs uit het oosten waren geleerden, wijzen, sterrenkijkers, waarschijnlijk uit het Perzische rijk.

De wetenschappers van die tijd dus, steeds op zoek naar nieuwe kennis, inzichten, door bestudering van de sterren, oude geschriften, en waarschijnlijk vele gesprekken en debatten met elkaar.

 

Maar opeens laten ze dat allemaal achter zich, al hun instrumenten en geschriften.

Ze zien een ster,

en in plaats van door hun telescopen te blijven turen en in hun studeerkamers met elkaar in oude geschriften te duiken en te bediscussiëren welke ster dat zou kunnen zijn,

in plaats daarvan gaan ze op reis.

Blijkbaar roept die ster iets in hen op wat hen in beweging zet.

Het licht van die ster belooft iets, draagt een boodschap in zich.

Die ster roept een vermoeden in hen op er iets belangrijks te zoeken en te vinden is, wekt verlangen in hen op naar nieuwe wijsheid.

Zo sterk dat de magiërs hun bekende omgeving, hun vertrouwde manier van doen achter zich laten en op reis gaan.

 

En al zijn ze bereid om nieuwe wegen in te slaan, wat ze zullen vinden zal nog veel meer anders en onverwacht zijn dan de magiërs ooit hadden kunnen denken.

Ze zoeken een pasgeboren koning en natuurlijk gaan ze dan eerst naar het paleis van koning Herodes in Jeruzalem, maar daar weet men van niets, van geen koningskind.

De magiërs moeten naar een klein dorpje verder op, het koningskind is ergens anders en anders dan ze hadden gedacht.

Ze vinden een kind, zoals er duizenden worden geboren, kwetsbaar en zeker in die tijd onzeker of het zou overleven.

Ze vinden het kind in een eenvoudig huis, bij een arm gezin.

Al hun denken en verwachtingen worden op de kop gezet.

Maar de magiërs laten zich daardoor niet teleurstellen, ze blijven vertrouwen op het teken dat ze hebben gezien, de bijzondere schittering van de ster.

 

Koning Herodes laat zich leiden door angst, voelt zich bedreigd in zijn koningschap en grijpt naar wat hij kent en voor hem vertrouwd is: naar geweld.

Maar de magiërs laten zich leiden door de hemel, de ster die daar verschijnt en hen als het ware aanspreekt.

Ze laten zich leiden door een belofte die ze zien in die ster, hun verlangen opent hen voor  nieuwe wijsheid.

En als ze het kind zien, laten ze zich leiden door verwondering.

Uit vreugde en eerbied geven ze hun geschenken.

In dit kind herkennen ze een diepe waarheid en betekenis, een nieuwe, andere wijsheid.

En de magiërs gaan daarna dan ook langs een andere weg terug naar hun land.

 

Waardoor laat je je leiden, wat geeft richting aan je leven, je denken, je doen en laten?

Waar zoek je hoop, inspiratie?

 

De tekst die we in het begin van de viering hoorden, ‘Zoeken naar een ster’,

sprak van heimwee en verlangen als drijvende krachten voor het leven om te blijven zoeken naar geluk, hoop, vrede.

Misschien kunnen we, vanuit de weg van de magiërs, daar ook verwondering aan toevoegen als drijvende kracht.

De oude Griekse filosofen zeiden al dat verwondering het begin van wijsheid is.

Heimwee, verlangen, verwondering, zijn krachten die je in beweging zetten.

Die je verder doen kijken dan wat je dagelijks om je heen ziet en hoort en leest.

Allerlei vast gebeitelde meningen en standpunten.

Heimwee, verlangen, verwondering doen je ook verder doen kijken dan hoe je het zelf altijd  doet, vanzelfsprekendheden waarvan je denkt dat het zo hoort.

Kunnen je doen groeien voorbij aan ‘zo ben ik nu eenmaal’.

 

Matteüs vertelt dat de ster voor de magiërs uitgaat en stil blijft staan boven de plaats, het huis waar het kind is.

Dat kan helemaal niet, en dat weet Matteüs natuurlijk ook.

Alleen al omdat de aarde draait en ook omdat, als je zelf naar een andere plek loopt, dan staat een ster die je net boven het ene huis zag, daarna boven een ander huis.

Natuurlijk weet Matteüs dat, maar hij zet ons denken op z’n kop.

Laat een ander, een nieuw licht, over het leven, over ons leven vallen.

 

Het licht van Kerst, het licht van het kind Jezus, Morgenster,

in hem mogen we hetzelfde licht herkennen dat al vanaf de schepping sterker is dan het donker,

dat licht valt over ons leven.

Het licht waar ook Jesaja aan herinnert:

‘Duisternis bedekt de aarde, donkerte de naties,

 maar over jou schijnt de Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar’.

Licht over ons leven, om ons leven in een ander licht te zetten.

 

Om in dat licht anders naar het leven, naar elkaar te kijken.

Om heimwee, verlangen in ons op te wekken, naar liefde en geborgenheid, vrede en recht.

Verwondering, gewekt door de kwetsbaarheid van een kind waarin wij God mogen herkennen,

goddelijke aanwezigheid die ons wijst op de kwetsbaarheid van ieder mens die verlangt naar warmte en geborgenheid, om aanvaard en geliefd te zijn.

Om in het licht van de ster met elkaar te leven, het licht van de ster van hoop.

 

‘Zij die op de sterren reizen

vinden sterren in hun hart,

worden nieuwe zieners,

wijzen van een stralend gouden dag.’

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 Januari om 10:00 uur in

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: 1 Samuel 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20.


Orde van dienst zie hierboven bij Nieuwsberichten

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Astrid Driesprong