Lezing Oude Testament: Jesaja 2: 2 – 5, Micha 6: 8 , Zacharia 8: 4 en 5

 

Wat is ‘het goede leven’?

Zeker in deze tijd waarin we nu zijn, met corona, kan die vraag opkomen.

Als alles gewoon is, op een prettige manier z’n gangetje gaat, geen ziekte of zorgen, dan denk je daar eigenlijk niet over na.

Dan antwoord je op de vraag: ‘hoe gaat het?’ meestal met ‘goed’, ‘prima’.

Dan is het leven goed.

Misschien niet opzienbarend, flitsend, spannend, maar gewoon fijn en daarmee goed.

 

Maar als wel ziekte of zorgen je leven bepalen,

of zoals deze tijd, nu alles of toch in ieder geval veel anders is, met onzekerheid en misschien ook angst, drukte en stress,

wat is nu ‘het goede leven’, kunnen we dat nog ervaren?

 

In dagblad Trouw, in de discussierubriek het ‘Theologisch elftal’,

ging het deze week over de verhouding tussen individuele vrijheid en eigenbelang aan de ene kant en algemeen belang aan de andere kant.

En de vraag of regels en wetten ons daarbij de goede richting kunnen wijzen,

of is daar iets anders, is daar meer voor nodig?

Eén van sprekers in het artikel wijst op het belang van een gezamenlijk visioen.

En noemt daarbij de tekst uit Matteüs: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid’.

Waarbij ‘Koninkrijk van God’ voor haar vertaald mag worden met:

‘het goede leven voor allen’.

Dan gaat het over een samenleving, waarin verbondenheid en solidariteit is,

zorg is voor elkaar, voor de zwakkeren, voor wie werk en inkomen kwijt raakt en huur of  hypotheek van het huis niet meer kan betalen.

Dat gaat het ook over ‘goed te leven’ met elkaar.

 

Wat is voor jou ‘het goede leven’ en hoe probeer je zelf ‘goed te leven’?

Daarover willen we vandaag met elkaar praten.

 

Zo meteen horen we muziek uit de film Amélie.

Een Franse romantisch-komische film over een vrouw die geen gemakkelijk leven heeft:

Amélie.

Als kind heeft ze gezondheidsproblemen, haar moeder overlijdt als ze jong is en ze heeft een afstandelijke relatie met haar vader.

Amélie leeft erg op zichzelf.

Ze is serveerster en op een goede dag besluit ze dat ze haar leven gaat wijden aan goede zaken in het leven en het helpen van anderen om het geluk te vinden.

Ze helpt veel mensen, maar niemand bekommert zich om haar en ze is erg eenzaam.

Maar, uiteindelijk bij één van haar hulpacties, wordt ze verliefd en vindt ze ook zelf de liefde.

Door zich in te zetten voor het geluk van anderen, vindt ook Amélie zelf het geluk.

 

Misschien ontdekken we wat het goede leven is vooral door zelf te proberen ‘goed te leven’.

Zoals Amélie, door anderen te helpen en het geluk kwam ook op haar pad.

Zoals in Trouw gezegd wordt: je inzetten voor het Koninkrijk van God, voor het goede leven voor iedereen.

Het goede leven vind je vooral door je erin te oefenen, door het te doen, het goede leven vormgeven.

Zo kunnen we dan zelfs in zorgelijke tijden ‘goed leven’ ervaren in de verbondenheid met elkaar,

in de aandacht en zorg voor elkaar, dat jij er ook bij hoort en waardevol en geliefd bent.

 

De Bijbel schildert ons visioenen van het goede leven: zwaarden tot ploegscharen, ouderen en jongeren genietend van het leven.

Jezus heeft het ons voorgedaan: Recht doen, trouw zijn, de weg van God gaan, liefde doen.

Zo inspireert en verbindt God ons met elkaar, om samen goed te leven.

 

Straks praten we er verder over door, nu horen we het muziekthema uit de film Amélie

 

Meditatieve muziek: La valse d’Amelie – Yann Tiersen (soundtrack van de film ‘Amelie’)

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
I.v.m. de situatie rond de corona gaat dit jaar de Oecumenische viering in het kader van de vredesweek niet door. In onze eigen dienst wordt aandacht besteed aan het thema van de Vredesweek: 'Vrede verbindt verschil'.

Voorganger: Ds. A. Minnema