In onze gemeente zijn een aantal mensen die altijd 'alleen' naar de kerk komen omdat hun partner niet kerkelijk is. Dat is niet altijd gemakkelijk en het kan goed doen om daarover ervaringen uit te wisselen met mensen in dezelfde situatie. Ook bijv. over vragen als: hoe doe je dat met de christelijke opvoeding van de kinderen?
Graag willen we gelegenheid geven om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Info en opgave (met vermelding van vaste avonden waarop je niet kunt) bij ds. Attie Minnema. We kiezen dan een datum van samenkomen in overleg.

29 november: Lezing Jos en Inez van Oord over het boek: Rebible - Ontdekking van de vergeten verhalen

 Dagblad Trouw: ‘De bijbel voor Happinez lezers’

Hoe komt het dat we Boeddha omarmen als een teddybeer en de verhalen uit de Bijbel links laten liggen? Die vraag nestelde zich in de gedachten van Inez van Oord (we kennen haar onder meer als founder van de magazines Seasons en Happinez)  Ze komt uit een gereformeerd gezin en bezocht jarenlang spiritueel leiders over de hele wereld, maar de Bijbel liet ze links liggen. En waarom eigenlijk? Uiteindelijk werd ze toch weer nieuwsgierig naar de betekenis van die verhalen.

Jezus liep over water, Eva at een appel, Mozes ging de berg op: veel mensen herinneren zich deze verhalen wel. Wonderlijke verhalen, moeilijk te begrijpen, iets van vroeger. Maar de verhalen horen bij onze geboortegrond. Is er een nieuwe manier om de Bijbel te lezen en naar deze verhalen te luisteren, zodat ze weer gaan spreken? Inez vraagt het haar broer Jos, theoloog en predikant.

Op donderdag 29 november  praten Inez en Jos van Oord over de tocht die ze samen hebben gemaakt, langs de verhalen, letterlijk en figuurlijk. Ze gingen naar de Sinaï, zochten sporen van Mozes, ze gingen naar Rome om – ondergronds – de eerste geheime christelijke tekens te ontdekken. Altijd met elkaar in gesprek, zoekend naar een betekenis, naar de bedoeling die we nu weer kunnen begrijpen. Soms namen ze de tekst heel letterlijk, soms zochten ze naar het symbolische, het mystieke. Zoekend, luisterend, aandachtig vragend.

Het resultaat is te vinden in haar nieuwe boek “Rebible, de ontdekking van de vergeten verhalen”.   In dit boek komen de oude verhalen weer tot leven, anders dan we gewend zijn, met een verrassend nieuwe, actuele uitleg.

Tijdens deze lezing vertellen Inez en Jos over de totstandkoming van Rebible!  En eindigen we met een wonder J

Inez van Oord is oprichter van Happinez,  haar eerste boek, Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan?, werd uitgeroepen tot Beste Spirituele Boek 2016.  Jos van Oord is predikant.

Deze avond wordt georganiseerd door de Protestantse wijkgemeente De Toevlucht in Ypenburg samen met Cultuuranker Leidschenveen Ypenburg (bibliotheek).

De avond vindt plaats in kerkgebouw De Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140 (tramlijn 15, halte Plesmanlaan)

Aanvangstijd 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur voor koffie/thee

Graag een vrijwillige bijdrage in de onkosten.

                   Werkgroep Vorming en Toerusting Protestantse wijkgemeente Ypenburg

In onze jonge gemeente vindt regelmatig de doop plaats. In een feestelijke dienst vieren we dat Gods verbond en liefde voor ons, ook voor de allerkleinsten in ons midden geldt. En met de ouders vieren we hun dankbaarheid en spreken we als gemeente en ouders uit dat we verantwoordelijk willen zijn voor de christelijke opvoeding van de dopelingen.

Voor elke doopdienst vindt er een doopgesprek plaats over de betekenis van de doop en de gang van zaken in de doopdienst.
Voordat je de stap zet om daadwerkelijk je kind te laten dopen kunnen er veel vragen zijn over de betekenis van de doop en of het voor jullie als doopouders goed past en voelt om die stap met je kind te zetten.

Regelmatig houden we een algemene informatie avond over de doop, Voor (eventueel aanstaande) ouders die erover nadenken hun kinderen te laten dopen, maar ook voor andere belangstellende die meer willen weten over de betekenis van de doop, de rituelen en gebruiken daarbij, vragen rond kinderdoop en volwassendoop enz.

Een volgende avond zal nog gepland worden, wie hiervoor belangstelling heeft kan zich alvast melden bij ds. Attie Minnema.

Zo'n 4 keer per jaar wordt in De Toevlucht een Leven-dig Gesprek georganiseerd.Deze avonden hebben als inhoud een onderwerp rond geloof- en levensvragen en het doel van de avonden is bezinning en ontmoeting.

Als gelovigen komen er vanuit het dagelijkse leven allerlei vragen op ons af waarin we vanuit ons geloof onze weg moeten zoeken. Deze avonden Leven-dig Gesprek willen daaraan dienstbaar zijn.

De avonden staan open voor ieder die belangstelling heeft voor het onderwerp van die avond en zo hopen we als kerk ook een plek van bezinning en ontmoeting te zijn in de wijk Ypenburg.

Tijdens deze avonden is er een spreker die een inleiding houdt en daarna is er gelegenheid tot vragen en gesprek over het onderwerp.

Onderwerpen tot nu toe waren: Minister Donner over "Geloven in deze tijd', Eerwraak, ds. Piet Schelling over 'het paranormale', dr. J. van Saane over gebedsgenezing, Doekle Terpstra over 'Benoemen en bouwen', over 'Duurzame Economie', 'Geloof en wetenschap, schepping of evolutie?, dr. Anton Wessels over christendom en islam, Depressie, Straatpastoraat, Ethiek in de gezondheidszorg, 'Terminale zorg, euthanasie'.

Tijd: (meestal) 20.00-22.00 uur. Van te voren is er gelegenheid voor koffie/thee. Na afloop gelegenheid om na te praten. 

Bij het uitgaan wordt een collecte gehouden voor de onkosten.  

 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 25 November om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:

Laatste zondag kerkelijk jaar
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster