Agenda komende week

Woensdag 25 April 18:45-19:45
Catechese Philadelphia -


Woensdag 25 April 20:00-22:00
Wijkkerkenraad -


Dinsdag 1 Mei 20:00-21:30
Cantorij - De Toevlucht

Avondmaalscatechese

Eén keer per jaar is er avondmaalscatechese voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. In onze gemeente is het avondmaal open voor jong en ouder, voor ieder die in Jezus gelooft en bij Hem wil horen. Daarbij hoort wel dat we af en toe aan kinderen uitleggen waar het in het avondmaal om gaat.
Nadere info en datum volgt.

In onze wijkgemeente staat het avondmaal open voor ieder die in Jezus gelooft en bij Hem wil horen. Zo klinkt het in de nodiging als wij het avondmaal vieren. Ieder, groot en klein, is welkom aan de tafel van de Heer. Het is daarin aan ouders van jonge kinderen om te besluiten of hun kinderen mee doen i het delen van brood en wijn/druivensap. Hier hoort wel bij dat aan de kinderen wordt uitgelegd wat de betekenis is van het avondmaal. Dat is een taak van de ouders, maar als gemeente willen we hen daarin uiteraard ondersteunen. En daarom organiseren we af en toe avondmaalscatechese.

In de komende bijeenkomsten van de basiscatechese (11 – 15 jaar) is hiervoor ook aandacht. De catechese voor de kinderen van de basisschool wordt afgesloten met samen pannenkoeken eten. De kinderen van de nevendienst krijgen binnenkort een uitnodiging mee naar huis. Graag dan wel even aanmelden (bijv. via de lijst op het prikbord in de foyer of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) zodat we weten hoeveel pannenkoeken we moeten bakken !!

Verdere informatie: ds. Attie Minnema
tel. 015-3619471 (bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur; n.b. maandag vrije dag).
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Basiscatechese : 11 t/m 15 jaar.

Komende weken zal er weer basiscatechese zijn voor de jongeren van 11 t/m 15 jaar. Iedere dinsdagavond van 19.00-20.00 uur in De Toevlucht. De jongeren ontvangen persoonlijk een uitnodiging, als dat niet gebeurt maar je wilt toch meedoen dan graag even melden bij ds. Attie Minnema. De catechese voor deze leeftijdsgroep is deels gericht op kennis van bijbel en geloof en deels op meningsvorming, waarbij we proberen aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren.

Contact kerk en school: school-kerkdiensten

Op verschillende manieren kan er contact zijn tussen de prot. kerkelijke gemeente in Ypenburg en de verschillende prot. christelijke scholen. Bijv. door school-kerkdiensten, rondleiding van leerlingen in een kerkgebouw, catechese i.s.m. school, medewerking aan projecten in het kader van levensbeschouwing, pastoraal contact in overleg met de schoolleiding, enz.

Het doel van deze activiteiten en m.n. de Kerk-School diensten is:

  • Kinderen op hun eigen manier hun geloof te kunnen laten beleven en uitdragen binnen de vieringen van de gemeente, en om de rest van de gemeente kennis te laten maken met de manier waarop kinderen op school hun geloof beleven.
  • Het zorgen voor een logische aansluiting van verhalen voor thuis, school en kerk.
  • Het zorgen voor ondersteuning van de verschillende schoolteams en bijdragen aan het geloofsonderwijs van de kinderen.

Het streven is om 1 of 2 (3) keer per jaar een school-kerkdienst te organiseren, steeds met één van de prot. christelijke. in Ypenburg: De Vlieger, de Fontein of de Zonnestraal.

Kinderknutselclub

Het doel van de kinderknutselclub is om de kinderen op een creatieve en gezelligd manier te betrekken bij kerkelijke activiteiten, het onderlinge contact te stimuleren en om ze te laten zien, dat er in de kerk ook leuke dingen gebeuren.

Op de kinderknutselclub beginnen we altijd met een bijbelverhaal of een spiegelverhaal om zo de bijbelse boodschap door te geven.

In eerste instantie hebben we informatie alleen verspreid onder kerkelijke jeugd. Inmiddels wordt de informatie ook op de basisscholen verspreid en in de toekomst willen we de informatie en uitnodigingen verder verspreiden, zodat we wijkbreed bezig kunnen zijn.

Momenten, waarop de kinderknutselclub bij elkaar komt zijn momenteel: kerst, Pasen, Pinksteren en 3 koningen.

Kinderkoor

Het doel van het kinderkoor is:
De kinderen op een speelse manier betrekken bij de kerkdienst en op deze manier ook speelsheid in de diensten brengen.
In de afgelopen jaren kwam het kinderkoor bij elkaar als een gelegenheidskoor.
We hebben tijdens het seizoen 2004-2005 meegewerkt aan een Paasdienst, een Pinksterdienst , een Kerstdienst en een ZWO dienst.
Het kinderkoor zingt af en toe in een kerkdienst en begint dan enkele weken van te voren met oefenen o.l.v. Maria van Twist (dirigent cantorij). Aankondiging daarvan via kerkbode en het prikbord in de foyer.
Momenteel bestaat het kinderkoor nog alleen uit kinderen uit de kerk, maar het uiteindelijke doel wordt, dat het een koor wordt ook voor alle kinderen uit de wijk die graag willen zingen.

Kindernevendienst

Kindernevendienst is voor de kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het materiaal dat gebruikt wordt is m.n. Kind op Zondag.
De kindernevendienst vervult een belangrijke rol tijdens de kerkdiensten. In 2 groepen horen de kinderen in hun eigen taal en op hun eigen niveau uit de Bijbel. We proberen het bijbelverhaal zo dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld te brengen. Er wordt over gepraat en er is een verwerking van het verhaal, hetzij iets om te knutselen, hetzij een spel.
In de weken van Advent en Kerst en de 40-dagentijd en Pasen werken we aan de hand van een project.
We streven naar een manier om de kerkdienst voor hun aantrekkelijker te maken en leuk te houden zodat ze een positieve associatie krijgen of houden met de kerk en de zondagse kerkdienst.

Door de aandacht voor de kinderen in de kerkzaal proberen we de overige gemeenteleden ook iets te laten ervaren van de geloofsbeleving van de kinderen.

Om te benadrukken dat de kindernevendienst een onderdeel is van de gehele dienst beginnen de kinderen de dienst in de kerk en nemen de kinderen het licht van de Paaskaars mee, en komen weer terug in de kerk voor de slotzang en de zegen.
De kinderen vervullen ook een rol tijdens de doopdiensten wanneer ze de dopelingen toezingen.

Oppas

De oppasdienst is bedoeld voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Door deze kinderen een speelmogelijkheid te bieden kunnen de ouders en eventuele oudere broertjes en zusjes deelnemen aan de kerkdienst. De kleine kinderen kunnen met elkaar kennismaken en spelen als lid van de kerkgemeenschap. Hierdoor wennen ze alvast aan de deelname aan de kerkdienst door de oudere gezinsleden en de toekomstige deelname aan de kindernevendienst.

Het streven is om door middel van voorleesboekjes over bijvoorbeeld de Ark van Noach een religieus element aan het spelen toe te voegen.

De kinderen worden voor de zegen vanuit de oppas naar de kerkzaal gebracht (tijdens de collecte), om zo gezamenlijk met groot en klein de viering af te sluiten en de zegen van God te ontvangen.

U bevindt zich hier: Home Jeugd Jeugd tot 12 jaar