Article Index

Speerpunten voor de periode 2015-2020

  • Voorbeden beter in beeld;
  • Evenwichtige samenwerking diaconie Nootdorp;
  • Relatie ZWO-Diaconie bezien, paasgroet;
  • Focus in ondersteuning drietal projecten op regionaal, nationaal en globaal niveau;
  • Uitdeelpunt voedselbank: organisatie inzameling product dat nooit in pakket zit, zoals bijv. waspoeder;
  • Financiële administratie correct georganiseerd.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 9 Augustus om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: ds. A. Minnema