Article Index

De diaconale opdracht.

Diaconaat is:

  • Het betrachten van onderling dienstbetoon
  • Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven.
  • Het verlenen van medewerking aan arbeid ten behoeve van het maatschappelijk welzijn.
  • Het wijzen van overheid en samenleving op hun roeping ten aanzien van sociale vraagstukken en het betonen van gerechtigheid.
  • Met het oog hierop de gemeenteleden opwekken en toerusten zodat ook zij voor hen die geen helper hebben , opkomen.
  • Het bijeenbrengen van de voor dit werk benodigde gelden.

 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 9 Augustus om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: ds. A. Minnema