Laatste nieuws

Zondagsbrief 2 augustus 2020

Muziek                                                

Welkom en mededelingen

 

  OM TE BEGINNEN

(we gaan staan)

Zingen: Lied 833 (3x nederlands gezongen)

Moment van stilte

Bemoediging en drempelgebed:

v. Onze hulp is de naam van de Heer,

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

 

v. Licht dat ons aanraakt,

    stilte die ons zoekt

    die ons hart opent en ruimte maakt

g. Wees in ons kracht, hoop en warmte.

v. Liefde die ons aanraakt

    en liefde in ons wekt

g. vervul ons met levensmoed,

    en verbind ons met elkaar

    tot een gemeenschap die U eert en dient.

   

Zingen: intochtpsalm Lied 72: 1 en 6

(we gaan zitten)

 

Tekst van ontferming: Karel Eykman ‘Waar is God te vinden?’

Orgelspel naar Lied 321

 

  RONDOM DE BIJBEL

Groet:

v. De genade en liefde van God is met u

g. Zijn vrede ook met u.

 

Gebed bij de opening van de bijbel

Inleiding bij de lezingen

Lezing Oude Testament: 1 Koningen 2: 1 – 4,

                                      1 Koningen 11: 1 - 13

Zingen: Lied 807: 1, 4, 5 en 6

Verkondiging: ‘Het verhaal van Salomo’

Meditatieve muziek

Zingen: Lied 845

 

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden,

Stil gebed

Onze Vader, …….

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen

 

Inzameling van onze gaven

 1. Zomerproject ZWO, Het Leger des Heils regio Den Haag

Bij ‘Van de Straat’ kunnen dak- en thuislozen ’s avonds en ’s nachts terecht. Het Leger des Heils legt persoonlijk contact met de bezoekers en gaan samen in gesprek over wat er speelt in hun leven. Samen zoeken ze naar een zinvolle dagbesteding.

 2. Pastoraat

Uitgangscollecte: Onderhoudfonds De Toevlucht

Kindernevendienstcollecte: TEAR, voor positieve verandering in sloppenwijk Nairobi

Uw bijdrage aan de collecten deze weken kunt u overmaken op nr. NL94RABO 0373738587 t.n.v. Diaconie Ypenburg en o.v.v. ‘Collectes + datum’. (Eventueel kunt u in één keer een grote bedrag overmaken met vermelding van meerdere data van de komende zondagen)

Op verzoek kunt u uw bijdrage ook doen d.m.v. collectebonnen : u kunt de collectebonnen met vermelding van datum/data van de betreffende zondag(en) in de brievenbus van De Toevlucht stoppen

 

  UITZENDING EN ZEGEN

Zingen: Lied 823: 1, 2 en 4 (staande) 

Zegen, g. Amen (3x gezongen)

 

 

 

Vanaf zondag 5 juli worden er in De Toevlucht weer kerkdiensten gehouden worden met een beperkt aantal

bezoekers. Vanaf zondag 2 augustus wordt mag er in de viering volgens de richtlijnen van de landelijke Protestantse Kerk ook weer gezongen worden. 

Voorlopig houden we daarbij nog het maximum van 30 aanwezigen aan. Dit aantal is inclusief 10 medewerkers in de viering.

Om die reden is het nodig u van te voren aan te melden. U kunt zich steeds voor de komende zondag aanmelden voor woensdag. U/Je mag je ook aanmelden voor meerdere of alle zondagen van de maand augustus, dit er dan eventueel met data duidelijk bij vermelden.

U/Je krijgt bericht of u/je wel of niet in de dienst verwacht wordt. Bij aanmelden graag uw naam vermelden en met hoeveel personen u wilt komen, en graag een telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Wij verzoeken u om tijdig af melden als u toch niet kunt komen.

Overzicht van de diensten in augustus, aanvang steeds om 10.00 uur:

 

2 augustus: ds. Attie Minnema

9 augustus: ds. Attie Minnema

16 augustus: ds. Attie Minnema

23 augustus: ds. K. van Klaveren uit Den Haag

30 augustus: ds. Attie Minnema

We houden ons aan de voorschriften en adviezen zoals die vanuit de overheid en de landelijke kerk zijn gegeven.

 • Kerkbezoek ook met samenzang is mogelijk met minimaal 1,5 m afstand.
 • Kerkbezoek voor de dienst van de PW Ypenburg op zondag om 10u op basis van reservering per maand vooraf bij de scriba waarover de gemeenteleden en anderen geïnformeerd worden via de nieuwsbrief en website.
 • Tussen kerkgangers dient minimaal anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren die herkenbaar zijn door een keycord.
 • Volg de aangewezen looproutes die aangegeven zijn met posters, bordjes en/of pijlen op de grond.
 • Tijdens de kerkdiensten wordt er niet gecollecteerd. Na afloop van de dienst staan in de foyer dozen waarin de bijdrage voor de collecte kan worden gedaan, bij voorkeur met collectebonnen. Bedragen voor de collectes kunnen ook overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de diaconie Ypenburg onder vermelding van datum(s) en collectedoel. Collectebonnen kunnen in een envelop met daarop geschreven de datum en het collectedoel in de brievenbus gedeponeerd worden.
 • Vanaf augustus zal er weer koffiedrinken na de dienst zijn met het aanhouden van gepaste afstand.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk alleen bij hoge nood.
 • Tijdens de dienst blijven een aantal deuren van de kerkzaal open zodat aanraking niet nodig is en er voor voldoende ventilatie is.
 • Na afloop van de dienst worden alle deuren van de kerkzaal geruime tijd opengezet om goed te ventileren.
 • Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • Mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • De diensten van de protestantse gemeente Ypenburg online uitzenden via de website van kerkomroep.nl en uitzendingen met beeld via het YouTube kanaal;
 • De samenkomsten richten we zo in dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid/het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen en adviezen;
 • We blijven op de hoogte van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan continu aan gewijzigde regelgeving zullen blijven actualiseren.

 U kunt zich steeds vóór woensdag opgeven bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.voor de komende zondag.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jan Francke voorzitter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Ada vd Ster scriba ( 06-53197807)

 

 

Bijbellezen in onze tijd (Contextueel Bijbellezen)

Contextueel Bijbellezen is een manier van Bijbellezen die niet begint bij de Bijbel, maar bij uzelf: wat houdt u bezig, waar maakt u zich druk om? Maar ook wat speelt er in de samenleving en heeft u daar als gelovige of wij als kerk een rol in? Kan de Bijbel ons dan helpen hier een richting in te vinden, een antwoord op te krijgen?

We bespreken wat er speelt in ons dagelijks leven en lezen samen een Bijbelverhaal. En zoeken samen naar de betekenis van de tekst voor de situatie waarin we leven.

Dit is een gezamenlijke avond met wijkgemeente Nootdorp. De leiding is in handen van ds. Attie Minnema en kerkelijk werker Marja Griffioen.

Aanmelden graag: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De kerkdienst vanuit De Toevlucht zijn te zien via YouTube, zoeken op Kerkgebouw De Toevlucht,

en te beluisteren is via www.kerkomroep.nl of via de app kerkomroep.nl die op smartphone of tablet is te downloaden. (zie hieronder)

Zo hopen we rond dit centrale moment van vieren, ons geloof te delen, de verbondenheid als gelovigen vast te houden en elkaar rond de Bijbel en door gebed en zang te bemoedigen.

Voorbeden voor de dienst kunnen voor zaterdag 18.00 uur worden aangeleverd via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beluisteren kerkdienst:

Klikken op het logo van Kerkomroep.nl op deze website

Of:

Ga naar www.kerkomroep.nl

U ziet dan een pagina met een zoekscherm

Daar vult u in: Protestantse Gemeente Ypenburg en klikt op het vergrootglas

De volgende pagina:

U klikt op de naam van onze gemeente

Op de volgende pagina van onze wijkgemeente gaat u naar de datum van de betreffende zondag en klikt op 'luisteren' (vergeet niet het geluid van computer of tablet aan te zetten)

De uitzending wordt minimaal 10 minuten voor 10 uur gestart, dan klinkt orgelmuziek

 

 

Mediteren kan helpen om stilte en rust te vinden te midden van de drukte van iedere dag. Het meditatie-uur bestaat uit ademhaling- en houdingsoefeningen, er klinkt muziek en er is veel stilte. Daarbij zal er afwisselend gemediteerd worden aan de hand van bijv. een (bijbel)tekst, een afbeelding, gedicht, lied, enz..

Tijdens de stilte kun je ervaren wat de woorden, de muziek, de afbeelding met jou doen en voor jou betekenen. Hierbij is geen nabespreking, uiteraard is er wel altijd de mogelijkheid om, voor wie dat wil (op een ander moment) door te praten.

Tijd: Iedere 2e woensdagavond, steeds van 20.15-21.15 uur, vanaf 12 september t/m de maand mei. Inloop vanaf 20.00 uur. 

Als het weer het toelaat doen we in september en mei een wandelmeditatie buiten.

De overige meditatieavonden zijn in de kerkzaal in De Toevlucht (ingang foyer) in Ypenburg.

Leiding: ds. Attie Minnema en Hans Bouman

Aanmelding graag bij ds. Attie Minnema This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vrijdag 4 t/m zondag 6 oktober 2019 is er weer gelegenheid om als groep te verblijven in een klooster, in de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. In deze abdij wonen, leven, werken en bidden de zusters Benedictinessen als gemeenschap rond Jezus Christus volgens de Regel voor monniken van de Heilige Benedictus. Zie ook: www.olvabdijoosterhout.nl

Er zijn vijf gebedstijden, geheel in het nederlands. Behalve de vroege viering wordt van gasten verwacht dat men zoveel mogelijk de diensten meemaakt. Bij het klooster is ook een winkel met religieuze artikelen en enkele prachtige iconen.

We verblijven in het gastenverblijf van vrijdagavond tot zondagmiddag na de lunch. Naast de vieringen hebben we een eigen programma waarin o.a. een gesprek met één van de zusters op zaterdagmorgen.

De kosten zijn € 75,- , zelf meenemen lakens en handdoeken.

Van te voren houden we een informatiebijeenkomst voor belangstellenden in De Toevlucht, hierin overleggen we over de invulling van het programma en enkele praktische zaken.

Wie belangstelling heeft om mee te gaan met dit kloosterweekend kan zich aanmelden bij ds. Attie Minnema This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Heleen van der Vlist This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aanmelding graag z.s.m., uiterlijk 1 maart, uiteraard o.v.b. van onvoorziene omstandigheden.

 

door ds. Attie Minnema

 

Overal zie je opeens regenboogvlaggen wapperen, al dan niet digitaal, op Social Media, op gebouwen en kerken. Mooi hoor die vlaggen, daar niet van. Maar de aanleiding is minder fraai. Afgelopen weekend, het eerste weekend van januari, werd de Nederlandse vertaling van de Nasville-verklaring verspreid. Een verklaring, overgekomen vanuit de Verenigde Staten, 2 jaar geleden opgesteld door evangelische christenen met als strekking: ‘homosexualiteit is volgens de Bijbel een zonde en het huwelijk is bedoeld alleen voor man en vrouw. De Nederlandse vertaling is inmiddels door zo’n 250 orthodoxe (uit de meer behoudende richting in de kerk) predikanten, voorgangers en vooraanstaande mensen waaronder SGP politici ondertekend. Na de heftige reacties op de verklaring hebben enkelen van hen hun ondertekening inmiddels weer ingetrokken.

 

Af en toe laait in de kerk de discussie over homosexualiteit op. In de Protestantse Kerk in Nederland is in een groot deel van de kerkelijke gemeenten homosexualiteit geen punt van discussie meer en zegening van een zogenaamd ‘homohuwelijk’ is in veel kerkelijke gemeenten mogelijk. In de ‘zwaardere’ gemeenten lijkt af en toe ook wat beweging te zijn en meer ruimte te komen voor homosexuelen om zichzelf te kunnen zijn. Maar als reactie daarop lijkt deze Nasville verklaring duidelijk een streep te willen zetten door die ruimte. Met het argument dat dat ‘Gods wil’ zou zijn.

 

Naast de vraag hoe men zo zeker denkt te kunnen zijn van ‘Gods wil’ wordt door deze verklaring heel veel schade en pijn gedaan aan de mensen om wie dit gaat en hun familieleden. Zeker degenen die na veel worsteling uit de kast durfden te komen of de homosexualiteit van een naaste hebben kunnen aanvaarden. Als predikant voel ik me beschaamd dat dit in ‘mijn’ kerk gebeurt.

 

Gelukkig zijn er de afgelopen dagen heel veel tegenreacties gekomen op deze Nasville-verklaring. Het bestuur van de landelijke Protestantse Kerk heeft verklaard dat deze verklaring onverantwoord en beschamend is. En naast allerlei foto’s van regenboogvlaggen zijn er acties en petities gestart om een stem tegen deze verklaring te laten horen. Hopelijk kan dat voor al degenen die het betreft een steun zijn en hen laten weten en geloven dat er heel veel kerken en geloofsgemeenschappen zijn waar ze heel welkom zijn.

 

Ook als kerkelijke wijkgemeente in Ypenburg willen we uitdragen, zoals we dat al doen zolang we bestaan, dat ieder welkom is zoals hij of zij is, ieder een mooi en waardevol mens in Gods ogen, en dat liefde, in welke vorm dan ook, het volop waard is en ruimte mag krijgen om te worden geleefd.

Kleurrijk is de liefde, zo mag ze in Godsnaam bloeien, wij allemaal samen onder de regenboog.

 

Voor wie hierover wil praten, van harte welkom om contact op te nemen

 

www.kerkopypenburg.nl

Facebook Wijkgemeente De Toevlucht

Ooit een vluchteling ontmoet? Doe mee met Gast aan Tafel!

Veel Nederlanders zien vluchtelingen als een verrijking van de samenleving. Zij willen hen welkom heten en meehelpen om te zorgen dat ze zich thuis voelen in ons land.

Maar hoe ontmoet je een vluchteling?
Hoe raak je aan de praat leer je van elkaars verhalen?
Simpel!

Meld je aan bij Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg!

Wij koppelen Nederlanders en nieuwkomers in de wijk aan elkaar, om 6 keer samen te gaan eten. Zo leer je elkaar kennen. Op een makkelijke en leuke manier. (direct aanmelden? klik hier!)

Doe mee en ontmoet nieuwe wijkgenoten!

Afbeeldingsresultaat voor koolwitjelaan

Begin 2017 kregen we een aantal bijzondere buren in de wijk. Op de Koolwitjelaan wonen zgn. statushouders uit Syrië, Eritrea en andere landen. Deze mensen zijn nog niet heel lang in Nederland, maar hebben wel een verblijfsstatus hebben. Daarom noemen we hen liever geen vluchtelingen of statushouders, maar gewoon nieuwe wijkgenoten.

Waarom Gast aan Tafel?

De meeste bewoners van de Koolwitjelaan spreken inmiddels al best een woordje Nederlands. Ze zijn ver met de inburgeringscursus of volgen al een opleiding. Toch willen veel nieuwkomers in de wijk graag meer contact te hebben met Nederlanders. Gewoon gezellig, vriendschappelijk samen zijn. Dat kan zoveel moois opleveren! Voor de gast aan tafel, maar ook voor jou als gastheer, gastvrouw of gastgezin.

De voordelen van Gast aan Tafel

 • je leert nieuwe wijkgenoten beter kennen
 • je helpt je gast bij het integreren in onze samenleving
 • het is een mooie en bewezen manier om nieuwe vriendschappen te sluiten
 • het is simpel en flexibel.

Hoe werkt Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg?​

6 x samen eten. Dat is het hele recept.
Want samen eten, dat is ook in onze cultuur dé manier om elkaar echt te ontmoeten. Daarom willen we wijkbewoners en nieuwkomers in de wijk aan elkaar koppelen om, in ieder geval, in de loop van een half jaar 6 keer bij elkaar te gaan eten. Maar vaker of langer en samen andere activiteiten ondernemen mag natuurlijk ook.

Iedereen kan meedoen. Alleenstaand, gezin, echtpaar, vriendengroep, ….. enz. Na aanmelding gaan wij op zoek naar een goede match waarbij we leeftijd en persoonlijke situaties zo goed mogelijk op elkaar af proberen te stemmen. Wij brengen jullie met elkaar in contact waarna jullie samen verdere afspraken maken waar en wanneer jullie samen eten.

Meld je aan en ontmoet nieuwe wijkgenoten!

Meer weten? Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Direct aanmelden mag natuurlijk ook. Klik hier voor het online inschrijfformulier.

Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg is een initiatief van

Arnout Francke (HECHT Leidschenveen Ypenburg)
Dick Vrijburg (Parochie Christus Koning) en
Attie Minnema (Protestantse wijkgemeente Ypenburg)

Een boek over ‘liberaal christendom’, liberaal in de betekenis van een ruimdenkende vorm van christelijk geloven, dat laat zien hoe we vandaag de dag van God kunnen spreken, met de Bijbel kunnen omgaan en vanuit christelijke inspiratie kunnen leven.

In korte, goed leesbare hoofdstukken komen de grote vragen en onderwerpen van het christelijk geloof aan de orde, ingegaan wordt op actuele vragen rond Jezus, de Bijbel en de relatie tussen kerk en wereld. Verder krijgen religieuze speelvelden als liturgie, gebed en ritueel de nodige aandacht.

En in hoofdstukken over geweld, vrijheid, liefde, seks, creativiteit en gastvrijheid wordt beschreven hoe een liberale geloofshouding doorwerkt in het alledaagse leven.

Enkele citaten over het boek:

'Smakelijke kost voor de reflectieve christen.' - Trouw

'Heerlijk dat er theologen opgestaan zijn om deze zware kost voor ons te vertalen naar een theologie van deze tijd, en dat in de vorm van een handzaam en zeer bruikbaar boek. Een absolute must-read voor iedereen die inmiddels vastgelopen is in het ondoordringbare en archaïsche taalgebruik van de grote dogmatici’. - Woord & Dienst

‘Heel geschikt voor gespreksgroepen, vooral ook omdat je de hoofdstukken los van elkaar kunt lezen […] met waardevolle verwijzingen, als bronnen en om verder te lezen. … een eindoordeel? Een prachtig boek! We hebben maar één advies: lezen, liefst samen met anderen!’ - Tijdschrift Vrijzinnig

Data worden in overleg afgesproken, tijd: 20.00-22.00 uur. Info, aanmelding en gespreksleiding bij ds. Attie Minnema. Aanmelden z.s.m.

Subcategories

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 9 Augustus om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: ds. A. Minnema