Na de vele positieve reacties op de oecumenische viering in januari, willen we in september opnieuw een oecumenische viering houden, dit keer rond de vredesweek en wel op zondag 23 september, 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg.

Het thema van de vredesweek dit jaar is : Generaties voor vrede.

In de voor ons liggende eeuwen en jaren zijn er heel veel mensen geweest die zich ingezet hebben voor vrede, daarvan kennen we een aantal grote namen: Martin Luther King Jr. (50 jaar geleden in 1968 vermoord), Mandela, maar ook zijn er de velen die demonstreerden tegen oorlogen, de kernwapenwedloop, en daarmee vóór vrede.

Nu is het aan ons en de generaties na ons om mee te doen in de vredesbeweging.

In de oecumenische viering op zondag 23 september willen vanuit de drie kerken in Nootdorp-Ypenburg hierbij samen stil staan, samen vieren en zo inspiratie zoeken om, vanuit ons geloof, te blijven werken aan vrede.

Voorgangers en koorleden vanuit de drie kerken zullen medewerking verlenen aan deze viering. We hopen met vele jongere en oudere gelovigen uit en rond de parochie en protestantse wijkgemeenten samen te vieren, het verlangen naar vrede te bezingen en uit te dragen.

 

Van harte welkom in deze oecumenische viering,

Raad van Kerken Nootdorp en Ypenburg

 

 

 

 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, thema: Generaties voor vrede, 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg. Net als in januari zal er een gezamenlijke viering zijn m.m.v. voorgangers en koorleden vanuit de drie kerken, de viering is georganiseerd door de Raad van Kerken.

Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster