Stel je voor. Je bent oud. Hebt alles uit het leven gehaald wat erin zat. Je hebt niets of niemand meer om voor te leven. Je beschouwt je leven als voltooid. Mag je dan geholpen worden bij zelfdoding? Als het aan het kabinet ligt wel. Theoloog Annemarieke van der Woude schetst voor ons wat de haken en ogen van dit controversiële wetsvoorstel zijn. Wat is een goede manier om met de kwetsbaarheid van ouderen om te gaan? Wat is de betekenis van zelfdoding voor degenen die achterblijven? Biedt de huidige euthanasiepraktijk niet voldoende mogelijkheden? Met deze vragen kreeg Annemarieke van der Woude bij haar werk in een verpleeghuis veel te maken.

Dr. Annemarieke van der Woude is theoloog en was geestelijke verzorger in een verpleeghuid. Zij is de auteur van 'Het doodshemd heeft geen zakken', 'Nadenken over levenseinde (2011) en 'Als de dood. Trage vragen in het euthanasiedebat'(2015). Thans is zij als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente in Oosterbeek. Daarnaast si zij redactiesecretaris van 'Speling, tijdschrift voor bezinning'. 

Deze avond wordt gehouden op maandag 1 oktober, 19.30-21.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur voor koffie/thee. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de onkosten en na afloop is er gelegenheid om nog na te praten. 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, thema: Generaties voor vrede, 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg. Net als in januari zal er een gezamenlijke viering zijn m.m.v. voorgangers en koorleden vanuit de drie kerken, de viering is georganiseerd door de Raad van Kerken.

Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster