De avond Leven-dig Gesprek over ‘Voltooid leven’ kon helaas niet doorgaan met de spreekster dr. Annemarieke van der Woude, vanwege vervoersproblemen op het treinspoor.

De nieuwe datum voor het Leven-dig Gesprek over dit onderwerp met Annemarieke van der Woude is maandag 1 oktober, 19.30-21.30 uur.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, thema: Generaties voor vrede, 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg. Net als in januari zal er een gezamenlijke viering zijn m.m.v. voorgangers en koorleden vanuit de drie kerken, de viering is georganiseerd door de Raad van Kerken.

Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster