Gezamenlijke viering van de parochiekern H. Bartholomeus en de Protestantse wijkgemeenten Nootdorp en Ypenburg op 21 januari 2018, 10.00 uur.

We gaan samen vieren. Dit deden we al veel vaker. Maar nog niet eerder in een dienst op zondagmorgen. Op 21 januari 2018 willen we als christenen in Ypenburg en Nootdorp samen bidden voor en werken aan de eenheid van de christenen. Juist door een gezamenlijke oecumenische viering willen we onderstrepen dat we wel verschillend zijn als gemeenten en parochie, maar daarom wel in gezamenlijkheid willen en kunnen vieren wat ons verbindt. Wel verscheiden, maar niet gescheiden!

‘Recht door zee’ is het thema van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Dit thema is gekozen door christenen van de Cariben, die in het verhaal van de uittocht van het volk Israël uit Egypte herkenning vinden voor hun eigen situatie. Dit thema geeft mooi weer hoe God een nieuwe toekomst schept voor zijn volk – recht door zee. Ook voor de gelovigen hier ter plaatse is er onderlinge herkenning en verbondenheid, die vraagt om een nieuwe toekomst. Er zijn wel verschillen tussen parochie en gemeenten. Die verschillen zullen niet onmiddellijk verdwijnen. Deze verscheidenheid kunnen we ook inzetten als een verrijking - en niet als een belemmering - om elkaar te stimuleren op de weg van geloof.  En juist dit willen we vieren in een gezamenlijke gebedsdienst voor de eenheid van de christenen. We nodigen u van harte uit met ons mee te bidden en te vieren!

De oecumenische dienst voor de gebedsweek is 21 januari 2018. De viering is om 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg te Nootdorp.

Er is crèche, kindernevendienst en een gelegenheidskoor

Na afloop is er tijd voor ontmoeting en uiteraard ook koffie, thee en limonade.

Met u zien we uit naar een aanstekelijke viering!

 

 

Raad van kerken Nootdorp en Ypenburg


U bevindt zich hier: Home Gemeente Informatie Nieuwsberichten Nieuwsberichten Gezamenlijke viering van de parochiekern H. Bartholomeus en de Protestantse wijkgemeenten Nootdorp en Ypenburg op 21 januari 2018, 10.00 uur.