Vanaf zondag 5 juli zullen er weer kerkdiensten gehouden worden met een beperkt aantal

bezoekers. We maken onderscheid tussen diensten met zingen waarin max. 20 personen

aanwezig kunnen zijn (‘klein’) en diensten zonder zingen met max. 60 personen (‘groot’). U

kunt dan zelf kiezen wat uw voorkeur heeft. Dit aantal is inclusief 10 medewerkers in de viering

       Om die reden is het nodig u van te voren aan te melden.

Wij verzoeken u om voor de hele maand juli aan te geven wanneer u zou willen komen. Dan

maken wij een verdeling in welke dienst u verwacht wordt. U krijgt hierover bericht. Bij

aanmelden graag uw naam vermelden en met hoeveel personen u wilt komen, en graag een

telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Wij verzoeken u om tijdig af melden als u toch

niet kunt komen.

Overzicht van de diensten in juli:

5-7 dienst van Schrift en tafel ds. A. Minnema           groot ( zonder zingen)

12-7 M. Griffioen kerkelijk werker                            groot ( zonder zingen)

19-7 dienst van Schrift en Tafel ds. A. Minnema        klein ( met zingen)

26-7 ds. J. Korf                                                      groot ( zonder zingen)

We houden ons aan de voorschriften en adviezen zoals die vanuit de overheid en de landelijke kerk zijn gegeven.

 • In juli weer beperkt kerkbezoek mogelijk met afwisselend minimaal 1,5m afstand en geen samenzang dan wel met minimaal 3m afstand en wel samenzang en dan minder bezoekers.
 • Kerkbezoek voor de dienst van de PW Ypenburg op zondag om 10u op basis van reservering per maand vooraf bij de scriba waarover de gemeenteleden en anderen geïnformeerd worden via de nieuwsbrief en website.
 • Tussen kerkgangers dient minimaal anderhalve of drie meter afstand gewaarborgd te worden. De onderlinge afstand is afhankelijk van de soort eredienst die op dat moment wordt gehouden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren die herkenbaar zijn door badge, hesje of keycord.
 • Volg de aangewezen looproutes die aangegeven zijn met posters, bordjes en/of pijlen op de grond.
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan bij anderhalve meter afstand maar wel bij drie meter afstand.
 • Tijdens de kerkdiensten wordt er niet gecollecteerd. Bedragen voor de collectes kunnen overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de diaconie Ypenburg onder vermelding van datum(s) en collectedoel. Collectebonnen kunnen in een envelop met daarop geschreven de datum en het collectedoel in de brievenbus gedeponeerd worden.
 • Vooralsnog geen ontmoeting en consumptie (koffie, thee of limonade) na afloop van een dienst. Na 1 juli wordt bekeken of het mogelijk is om na de dienst bij mooi weer buiten op gepaste afstand koffie e.d. te drinken.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk alleen bij hoge nood.
 • Tijdens de dienst blijven een aantal deuren van de kerkzaal open zodat aanraking niet nodig is en er voor voldoende ventilatie is.
 • Na afloop van de dienst worden alle deuren van de kerkzaal geruime tijd opengezet om goed te ventileren.
 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de diensten van de protestantse gemeente Ypenburg online uitzenden via de website van kerkomroep.nl en uitzendingen met beeld via het YouTube kanaal;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid/het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen en adviezen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan continu aan gewijzigde regelgeving zullen blijven actualiseren.

 U kunt zich tot uiterlijk woensdag 1 juli opgeven bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor de maand juli.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jan Francke voorzitter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Ada vd Ster scriba ( 06-53197807)

 

 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 12 Juli om 10:00 uur in De Toevlucht,

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Mw. M. Griffioen