We zijn alweer in de tijd van Advent. Advent betekent ‘komst’ of ‘komen’: het Licht van God komt naar ons toe.

We volgen de deze weken samen met de kinderen het Adventsproject ‘Geef licht!’ en lezen daarbij verhalen uit het Bijbelboek van de profeet Micha.

We zingen daarbij het projectlied. Aan het begin van de dienst wordt een adventskaars aangestoken, iedere week één meer, en daarbij zingen we een kaarsenlied.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 8 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Tweede zondag van Advent.

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Jonathan Heiner