Kijken in de ziel – van religieuze leiders, donderdag 14 november

Op televisie is een aantal series ‘Kijken in de ziel’ uitgezonden. Een serie waarin Coen Verbraak spreekt met mensen uit een bepaalde beroepsgroep over de grote vragen van het bestaan.

In 2018 sprak Verbraak in 6 afleveringen met 12 religieuze leiders: rabbijnen, imams, zenboeddhisten, een bisschop, predikanten, een katholieke zuster en een hindoepriester.

Het gesprek ging over allerlei onderwerpen: God, de heilige boeken, wat is ‘geloven’?, bestaat de hemel?, wat is de zin van het leven? En ook over gevoelige onderwerpen zoals euthanasie, abortus, homosexualiteit.

Gesprekken die uitnodigen tot eigen bezinning en verder gesprek.

In deze kring bekijken we een aflevering en praten daarover samen door.

Tijd: 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur in De Toevlucht.

De eerste avond zal zijn op donderdag 14 november. Daarna plannen we samen een aantal nieuwe data.

Informatie en aanmelden bij Heleen van der Vlist This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , graag uiterlijk 8 november.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 November om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:

Laatste zondag kerkelijk jaar: Gedenken van de gestorvenen en Dienst van Schrift en Tafel (H.A.).
In deze dienst met medewerking van de cantorij noemen we de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn gestorven.
Lezingen: Maleachi 3: 19-24 en Lucas 21: 5-19.

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Yuri Sigmund