Leven-dig Gesprek:

Maandag 21 okt. Hella van der Wijst (bekend van t.v.) over ‘De kracht van Troost’.

Maandag 18 nov. met als sprekers eigen gemeenteleden over ‘Duurzaamheid’.

Maandag 10 febr. Filosoof en columnist van Trouw Welmoed Vlieger: ‘over Burn-out’

Maandag 30 maart Organist Jelle Bakker over : ‘Een reis door het liedboek’.

Verdere informatie volgt binnenkort

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 22 September om 10:00 uur in H. Bartholomeuskerk, Nootdorp

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, 10.00 uur in de r.k. H. Bartholomeuskerk aan de
Veenweg in Nootdorp: thema: ?Vrede verbindt over grenzen?. M.m.v. cantorij/koor. Voorgangers:
diaken Dick Vrijburg, Kerkelijk Werker Marja Griffioen, ds. Attie Minnema

Voorganger: Diaken Dick Vrijburg, Kerkelijk Werker Marja Griffioen, Ds. Attie Minnema
Ouderling van dienst: Karel van den Boogaard